Úřední dny o prázdninách

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí   13. 7. 2020   8:30 – 11:00 hod.

Čtvrtek   30. 7. 2020   8:30 – 11:00 hod.

Středa     12. 8. 2020   8:30 – 11:00 hod.