Školní jídelna – informace k závěru/začátku školního roku

 

1) poslední týden (24. – 28. 6.)  bude zkrácený výdej stravy

 

2) odhlášky stravy a jiné změny mohou strávníci provádět nejpozději do úterý 25. 6., do 13:00 hodin, ve středu 26.6., ve čtvrtek 27. 6. a v pátek 28. 6. se již jakékoli změny ve stravě provádět nebudou.

 

3) strávníci končící s docházkou a vlastnící stravovací funkční čip, mohou jej po posledním obědě v okénku u paní Dvořákové vrátit a bude jim vrácena záloha 115,- Kč zpět. (Stravovací karta není zálohovaná – zpět se nebere). Pokud mají např. menší přeplatek na stravném – budou jim tyto peníze vráceny v hotovosti u okýnka, pokud je částka vyšší než 100,- vrácení peněz na účet.

 

4) strávníci, kteří končí + strávníkům, kteří budou mít na stravovacím účtu přeplatek větší než 100,-Kč bude o prázdninách (koncem července) vrácen přeplatek zpět na účet (nižší částky budou převedeny do dalšího školního roku). Pozor! Mnoho rodičů si měnilo účty, u většiny je mám přepsané, pro kontrolu zaslat nové č. ú. emailem nebo dát dítěti na lístečku. Jinak přeplatky budou odeslány na staré č. ú.

 

5) Pozor na výši platby: u dětí, které v následujícím školním roce (tedy od 1. 9. 2019 až do 31. 8. 2020) budou mít jedenácté nebo patnácté narozeniny se mění výše stravného za oběd (i kdyby měli narozeniny až 31. 8. 2020, platí sazba pro vyšší kategorii již od 1. 9. 2019)

 

6) POKYNY + ÚŘEDNÍ HODINY A DNY K VYŘÍZENÍ STRAVNÉHO NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

 • KAŽDÝ STRÁVNÍK SE MUSÍ VŽDY NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZNOVU PŘIHLÁSIT, POKUD MÁ ZÁJEM O STRAVOVÁNÍ.

 

 • Od roku 2018 není možné platit stravné v hotovosti (ani na začátku školního roku). Všechny platby pouze na účet. Složenkou nebo převodem z účtu.

 

 • Nikoho nepřihlašujeme automaticky, rodič musí napsat e-mail nebo zavolat, popřípadě se mohou stavit osobně v úředních hodinách. viz. níže. Potom je přihlášen na celý školní rok, pokud si nepřeje jinak a je povinen si jen hlídat odhlášky.

 

 • strávníci platící trvalým příkazem od srpna do května následujícího roku, který jim začíná již od srpnové srážky na září nemusí nic vyřizovat, stačí se telefonicky na: 544210894, elektronicky (přes www.strava.cz, kteří jsou na těchto stránkách registrováni) nebo na e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz přihlásit.

 

 • strávníci, kteří mají trvalý příkaz až od zářijové srážky – ta jde až na říjen, se také pouze přihlásí a zároveň se informují o platbě na měsíc září

 

 • totéž i strávníci platící každý měsíc konkrétní částku (dostávají částku každý měsíc na lístečku) – přihlásit se a informovat se o částce k zaplacení

 

 • pouze noví strávníci, hlavně budoucí prvňáčci si musí přijít vyřídit stravné a to v posledním týdnu prázdnin nebo začátkem nového školního roku, vždy ale tak, aby měli stravné vyřízeno minimálně alespoň den před začátkem stravování.

 

Je potřeba:

 • vyplnit přihlášku
 • pořídit si čip (záloha 115,- Kč) nebo koupit kartu (cena 35,- Kč)
 • vyzvednout si informace k platbě – číslo účtu, variabilní symbol, částku – dle věkové kategorie. V případě zájmu objednat i svačinky (ty se budou připravovat až (od druhého týdne)
 • v případě zájmu o internetový způsob odhlašování si vyzvednou i přihlašovací informace k registraci na strava.cz

 

Případné další informace se dozvíte v kanceláři školní jídelny v těchto dnech a hodinách:

Úřední hodiny na vyřízení stravy na nový školní rok

Středa            28. 8.                 13:00    – 17:00       odpoledne

Čtvrtek          29. 8.                13:00 – 17:00          odpoledne

Pátek              30. 8.                9:00    – 13:00         dopoledne

 

Pondělí          2. 9.     7:00 – 9:00   11:00 – 13:00              zkrácený výdej stravy do 13:00 hodin

Úterý              3. 9.      7:00 – 9:00   11:00 – 13:00              zkrácený výdej stravy do 13:00 hodin

 

Všechny následující dny vždy po dobu výdeje stravy, tedy od 11:00 do 13:45.

 

Jana Dvořáková, vedoucí ŠJ