Speciální pedagog na ZŠ

 

Školní speciální pedagog

Od 2. 9. 2019 působí na naší škole školní speciální pedagožka Mgr. Ivana Hradská. Cílem jejího působení na škole je předcházet a řešit školní selhávání dětí a podporovat zdravé klima školy.  Věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem se specifickými poruchami učení a pozornosti, ale i dětem nadaným. Je k dispozici i rodičům našich žáků, kteří se na ni mohou obracet v případě jakýkoliv výchovně-vzdělávacích obtíží u svých dětí.

Kontakt:  hradska@zsmutenicka.cz

Konzultační hodiny: úterý 15.00 – 15.30 hod.