Informace o ŽP

Náš Žákovský parlament byl ustaven v roce 1997. Jeho činnost řídí koordinátor, kterým je vždy pedagog. Školní parlament se skládá z volených zástupců 4. až 9. tříd. Ti se scházejí jednou v měsíci. Zástupci jsou voleni svými třídami na dobu jednoho školního roku. Každý ze zástupců má právo hlasovat. Na zasedáních se určí témata, která zástupci nejdříve prodiskutují ve svých třídách na třídnických hodinách. Zasedání vede koordinátor s předsedou Žákovského parlamentu, který řídí celé zasedání a zapisuje poznámky z diskuse. Koordinátorkou parlamentu je paní vychovatelka Fleková. Můžete nám také napsat připomínky a náměty k diskusi na naši e-mailovou adresu: info@zsmutenicka.cz

Plánované akce

Prosinec: Vánoční pošta, Mikuláš. Den v santa čepičkách

Leden: Sponzorství v ZOO

Únor: Nejobludnější obluda, Valentýsnká pošta, Tablo, Ples

Březen: Fotolegrácky

Duben: Akce ke Dni Země

Květen: Parukový den

Červen: Protikuřácký řetěz

 

Celoroční:

Ekologická hra – Recyklohraní

Sběr papíru, baterií a drobného elektra

 

Žákovský parlament