VI.B

VI.B – Mgr. Martina Musilová

Konzultační hodiny:

musilova@zsmutenicka.cz

Zastupující učitel:    Mgr. Josef Strouhal

 

Rozvrh hodin platný od 3. 9. 2018

Hodina 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Zvonění 7:00 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:45 14:40
7:45 8:45 9:40 10:45 11:40 12:35 13:35 14:30 15:25
Pondělí  Př Aj M Čj Rv Pč-Pp Pč-Pp
Úterý  M D Čj  Rv Tv RJD-C1
Středa M  Vv  Vv  Aj  F
RJD-B2
Hv
Čtvrtek D  Z  Pč-Dgt  Čj Tv
Pátek Čj Z Aj M
 Inf
Přs
Sh
 Inf
Přs
Sh