Výchovní poradci

PaedDr. Jiří Boudný, výchovný poradce pro kariérové poradenství

Telefon: 544210893
E-mail: boudny@zsmutenicka.cz

úterý – každý týden 14:00 – 15:00 hod., kdykoliv po předchozí domluvě

Plán práce výchovného poradenství 2018-2019: Plán VP 2018-2019

 

Mgr. Denisa Adamíková, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP

Telefon: 544210893

E-mail: adamikova@zsmutenicka.cz

úterý 7.15 – 7.45 nebo dle domluvy

Plán práce výchovného poradenství 2018-2019: Plán VP 2018-2019