Výchovní poradci

Mgr. Helena Prášková, výchovný poradce pro kariérové poradenství

Telefon: 544210893
E-mail: praskova@zsmutenicka.cz

kdykoliv po předchozí domluvě

Plán práce výchovného poradenství 2019-2020: Plán-VP-2019-2020

 

PaedDr. Jiří Boudný, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP

Telefon: 544210893

E-mail: boudny@zsmutenicka.cz

po předchozí domluvě

Plán práce výchovného poradenství 2019-2020: Plán-VP-2019-2020