Organizace školního roku

Na stránce jsou uvedeny všechny důležité termíny týkající se školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku 2020/2021: úterý 1. září 2020

Prázdniny

 • podzimní: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • vánoční: středa 23. prosince 2020 – pátku 1. ledna 2021 (vyučování bude zahájeno v pondělí 4. ledna 2021)
 • pololetní: pátek 29. ledna 2021
 • jarní: pondělí 22. února – neděle 28. února 2021
 • velikonoční: čtvrtek 1. dubna 2021
 • hlavní: od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021

 

Třídní schůzky od 17:00

 • úterý 3. listopadu 2020
 • úterý 12. ledna 2021
 • úterý 30. března 2021
 • úterý 1. června 2021
 • Třídním schůzkám předchází schůzka důvěrníků s vedením školy v 16:30 hod.

 

Pedagogická rada:

 • čtvrtletí úterý 10. listopadu 2020
 • pololetí úterý 19. ledna 2021
 • čtvrtletí úterý 13. dubna 2021
 • pololetí čtvrtek 17. června 2021

 

Zápis žáků do prvních tříd: 1. dubna – 30. dubna 2021 (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1)

Vydávání vysvědčení za I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Odevzdání přihlášek ke studiu na konzervatoře a obory s talentovou zkouškou: do  30. listopadu 2020

Odevzdání přihlášek ke studiu na střední  školy: do 1. března 2021

Přijímací zkoušky na konzervatoř: od  15.1.2021 do 31.1.2021

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání s talentovou zkouškou: od  2.1.2021 do 15.1.2021

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou: od 2.1.2021 do 15.2.2021

Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ: do 2. března 2020

Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ:    

  čtyřleté obory: 

 1. termín: 12. 4. 2021
 2. termín: 13. 4. 2021

   Šestileté a osmileté gymnázium:

 1. termín: 14. 4. 2021
 2. termín: 15. 4. 2021

  Náhradní termín:

 1. termín: 12. 5. 2021
 2. termín: 13. 5. 2021

Vydávání vysvědčení za II. pololetí: středa 30. června 2021

 

Státní svátky 

Den české státnosti: pondělí 28. 9. 2020

Den vzniku samostatného českoslov. státu: středa 28. 10. 2020

Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. 11. 2020

Den vítězství: sobota 8. 5. 2021

 

Ostatní svátky 

Velký pátek: pátek 2. 4.  2021

Velikonoční pondělí: pondělí  5. 4. 2021

Svátek práce: čtvrtek 1. 5. 2021