Organizace školního roku

Na stránce jsou uvedeny všechny důležité termíny týkající se školního roku 2018/2019

 

Zahájení školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Prázdniny

 • podzimní: pondělí 29. a úterý 30. října 2018
 • vánoční: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
 • pololetní: pátek 1. února
 • jarní:  pondělí 11. února – pátek 15. února
 • velikonoční: čtvrtek 18. dubna 2019
 • hlavní: od soboty 29. června do neděle 1. září 2019

 

Třídní schůzky od 17:00

 • úterý 11. září 2018
 • úterý 6. listopadu 2018
 • úterý 8. ledna 2019
 • úterý 9. dubna 2019
 • úterý 4. června 2019
 • Třídním schůzkám předchází schůzka důvěrníků s vedením školy v 16:30 hod.

 

Pedagogická rada:

 • čtvrtletí úterý 13. listopadu 2018
 • pololetí úterý 22. ledna 2019
 • čtvrtletí úterý 16. dubna 2019
 • pololetí úterý 18. června 2019

 

Zápis žáků do prvních tříd: 1. dubna – 30. dubna 2019 (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1)

Vydávání vysvědčení za I. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Odevzdání přihlášek ke studiu na střední školy a konzervatoře: do 30. listopadu 2018

Přijímací zkoušky: od 2. ledna do 15. února 2019

Přijímací zkoušky na konzervatoř: od 15. ledna do 31. ledna 2019

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou: od 2. ledna do 15. února 2019

Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ: do 1. března 2019

Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ: od 12. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání

Vydávání vysvědčení za II. pololetí: pátek 28. června 2019

 

Státní svátky 

Den české státnosti: pátek 28. září 2018

Den vzniku samostatného českoslov. státu: neděle 28. října 2018

Den boje za svobodu a demokracii: sobota 17. listopadu 2018

Den vítězství: středa 8. května 2019

 

Ostatní svátky 

Velký pátek: 19. dubna 2019

Velikonoční pondělí: pondělí 22. dubna 2019

Svátek práce: středa 1. května 2019