Historie

Historie naší školy

Základní škola, Brno, Mutěnická 23 vznikla 1. 7. 2007 sloučením dvou škol ZŠ Bzenecká a ZŠ Mutěnická.

 

Historie ZŠ, Brno, Mutěnická 23 od 1. 7.  2007

1. 7. 2007 Ředitelkou ZŠ Mutěnická se stala dosavadní ředitelka ZŠ Bzenecká PaedDr. Ilona Sokolová
duben 2008  Otevření víceúčelového hřiště na Základní škole Mutěnická, slavnostního otevření hřiště se zúčastnil náměstek primátora města Brna MUDr. Rychnovský, pan poslanec Petr Pleva, starosta MČ Vinohrad PhDr. Jiří Čejka, místostarosta MČ Vinohrad Ing. Jiří Pustina. Stavbu dodávala stavební firma Veselý, stavba stála cca 5 mil. Kč.
říjen 2008  Ze státní dotace Ministerstva financí byla zbudovaná bezbariérovost školy (výtah uvnitř budovy, schodišťová plošina, přístupová rampa ke škole), státní dotace byla 5 mil. Kč, 1,5 mil. Kč poskytlo město Brno, projektovou dokumentaci hradila MČ Vinohrady; stavbu dodávala firma Komfort.
srpen 2008  Škola zrekonstruovala podlahy v obou tělocvičnách, finanční prostředky získala z dotačního programu JMK sport a volný čas.
září 2008  Škola prostřednictvím MČ Vinohrady požádala JMK o poskytnutí dotace na stavbu dětského hracího hřiště a učebny v přírodě, stavba je umístěna v areálu školy, JMK poskytl dotaci ve výši 815 tis. Kč.
prosinec 2008 Škola zpracovala projekt do Operačního programu EU Vzdělávání a konkurenceschopnost, v prosinci 2008 z tohoto OP získala finanční prostředky ve výši cca 2,3 mil. Kč; projekt se týká nových metod ve výuce, např. e-learningová výuka cizích jazyků, environmentální vyučování apod.; projekt bude probíhat 2 roky, tedy v letech 2009-10; projekt řídí Mgr. Zdena Čechová, zástupkyně ředitelky.
prosinec 2008 Škola zpracovala projekt na Norské fondy; projekt se týká vybavení školy komunikačními technologiemi; projekt by měl být podán na Ministerstvo financí v roce 2009.
1. 10. 2009 Dne 17. září 2009 byla PaedDr. Ilona Sokolová zvolena členkou Rady Jihomoravského kraje.
Po dobu její působnosti v Radě Jihomoravského kraje vykonává  funkci ředitelky školy v plném rozsahu Mgr. Zdenka Čechová.
Funkci zástupkyně ředitelky školy pro 1. a 2. stupeň vykonává Mgr. Dagmar Vágnerová.
18. 6. 2010

PaedDr. Ilona Sokolová ukončila působení v Radě Jihomoravského kraje a vrátila se do funkce ředitelky školy.

Funkci zástupkyně ředitelky školy opět vykonává Mgr. Zdenka Čechová.

 

 

Historie ZŠ Bzenecká

1988 Začínají práce na budově ZŠ Bzenecká 23, stavbu realizovaly Pozemní stavby Brno dle projektu Ing. arch. Hřebačky.
3. 9. 1990 Slavnostní otevření ZŠ. Ředitelem ZŠ byl jmenován Roman Čechovský.
15. 7. 1992 Změna ředitele školy. Jmenován byl Mgr. Jaromír Hrubý.
1. 9. 1992 Otevřena školní kuchyně a jídelna.
21. 9. 1992 Otevřena tělocvična.
1. 7. 1993 Novou ředitelkou se stala dosavadní učitelka ZŠ PaedDr. Ilona Sokolová. V tomto roce bylo dokončeno školní hřiště a upraven pozemek školy.
1. 7. 1994 Škole byla udělena právní subjektivita.
25. 3. 1996 Škola byla zařazena do sítě škol.
1. 9. 1996 Plynulý přechod na vzdělávací program Základní škola.
3. 7. 1997 Zřídila MČ Brno – Vinohrady Radu školy.
1997

Bylo zrušeno směnné vyučování v plném rozsahu.

Byl založen pěvecký sbor Bzeňáček pod vedením paní uč. Forstové

1. 12. 1998 Paní ředitelka PaedDr. Ilona Sokolová úspěšně kandidovala do Zastupitelstva MČ Brno – Vinohrady, byla zvolena starostkou, byla proto uvolněna z funkce ředitelky ZŠ. Novou ředitelkou byla jmenovaná Mgr. Jarmila Pušová.
2. 9. 1999 Přešly čtyři třídy na ZŠ Čejkovická, bylo tedy možno zrušit odloučené pracoviště na Blatnické ulici
1. 7. 2001 Po odchodu Mgr. Jarmily Pušové byla ředitelkou jmenována dosavadní zástupkyně Mgr. Liduška Adamová.
19. 11. 2002 Do funkce ředitele školy se vrátila PaedDr. Ilona Sokolová.
2004 Škola se stala členem Asociace českých daltonských škol.
1. 9. 2005 Z důvodu poklesu počtu žáků bylo ve dvou sekcích budovy ZŠ umístěno Gymnázium Globe.
1. 7. 2006 Došlo ke sloučení ZŠ Bzenecká a ZŠ Mutěnická pod společnou adresou ZŠ Bzenecká 23. Vyučování probíhalo na obou budovách. Ředitelkou sloučené školy se stala PaedDr. Ilona Sokolová.
30. 6. 2007 Zanikla ZŠ Bzenecká 23 Brno. Vyučování nadále probíhalo na ZŠ Mutěnická. Ředitelkou ZŠ Mutěnická byla dosavadní ředitelka ZŠ Bzenecká PaedDr. Ilona Sokolová

 

Historie ZŠ Mutěnická

1. 9. 1987  Slavnostní otevření ZŠ Mutěnická. Ředitelem ZŠ byl jmenován Roman Čechovský.
1. 9. 1990  Novým ředitelem se stal Jaroslav Lešovský. 
1. 4. 1993  Škola byla předána městem Brnem z působnosti města Brna do působnosti MČ Brno – Vinohrady.  
1. 7. 1993  Byl vyhlášen konkurz na ředitele školy. Novou ředitelkou se stala PhDr. Jiřina Válková.
1. 9. 1994 Škola vstoupila do nového školního roku jako samostatný právní subjekt.
září 1995 Budova školy stále kapacitně nestačí, a proto jsou třídy prvního stupně i nadále umístěny na odloučeném pracovišti na Filipínského ulici.
1995/96 Škola spolupracuje s pedagogy z Utrechtu, některé prvky daltonských škol jsou využívány ve vzdělávací praxi školy.
25. 3. 1996 Škola byla zařazena do sítě škol.
1996/97

Byla zřízena Rada školy, uskutečnily se první volby do Rady školy složené ze zástupců rodičů, zřizovatele a pedagogického sboru (předsedou byl zvolen Ing. V. Koťa).

Škola se stala zakladatelskou školou Asociace daltonských škol a byla spolupořadatelem celostátní daltonské konference.

září 1997 Škola přestala v desátém roce činnosti směnovat, odloučené pracoviště na ulici Filipínského fungovalo do konce školního roku 1996/1997.
1997/98 Škola pracuje v asociaci českých daltonských škol. Na celostátní daltonské konferenci organizovali vyučující školy pracovní semináře.
1998/99 Již čtvrtým rokem pracují žáci podle principů daltonské školy (volnost, samostatnost, spolupráce) znamenající změnu přístupu k osobnosti žáka a spolupráci s rodiči. Projekt zajišťuje Mezinárodní organizace daltonských škol se sídlem v Brně. Spolupracuje s dalšími pilotními školami (Husova, Chalabalova, Křídlovická).
leden 2000 Škola zavedla novou tradici ukončení pololetí školním plesem s nápaditým programem žáků.
květen 2000 Uskutečnil se první výjezd žáků školy do Londýna, který se setkal se zájmem žáků i rodičů.
červen 2000 Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště.
2001 Škola se stala spolu s dalšími třemi brněnskými školami členem mezinárodní světové sítě daltonských škol – Dalton international (reprezentují město Brno po boku Utrechtu, New Yorku, Sydney a Tokia).
2001/02

Škola má status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Na škole je založen školní parlament, žáci vydávají vlastní časopis.

listopad 2001 Byla uzavřena dohoda o spolupráci s MŠ Velkopavlovická, MŠ Bořetická.
2002/03 Žáci školy se stali vítězi 1. ročníku Turnaje školních týmů ve vybíjené konané v tělocvičně školy.
2003/04 Na škole je činný klub Capoeiry (bojového umění afro-brazilského původu), který zprostředkoval mimo jiné i vystoupení na plese, žáci také zvítězili v krajském kole tanečních formací a pódiových skladeb.
srpen 2003 v době prázdnin byla uskutečněna 2. etapa rekonstrukce školního hřiště.
2004 Byl realizován projekt „Žít se dá i jinak“, pro jehož realizaci získala škola finanční prostředky z grantového řízení Jihomoravského kraje (Mgr. P. Kučera).
duben 2006 Byl realizován projekt „Den Země“. Projekt byl zařazen do všech předmětů týdenního vyučovacího plánu, výsledkem byla řada literárních a výtvarných prací, referátů a besed. Zakončením týdne byla landartová tvorba v Akátkách.
1. 7. 2006 Došlo ke sloučení ZŠ Bzenecká a ZŠ Mutěnická pod společnou adresou ZŠ Bzenecká 23. Vyučování probíhalo na obou budovách. Ředitelkou sloučené školy se stala PaedDr. Ilona Sokolová.