Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna 6. a 7. 5. 2019

Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna je 6.30 – 17.00 hod., příchod do 8.30 hod.