Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická

O projektu:

Základní škole Mutěnická byl dne 18. 12. 2008 schválen grantový projekt

Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická

reg. č. CZ.1.07/1.1.02/01.0089

Práce na projektu „Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická“ byly zahájeny 25. 3. 2009.

Projekt je zaměřen na:

  • rozšíření a zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků a prohloubení cizojazyčných znalostí v aplikaci na praktické využití a mezipředmětové vztahy,
  • rozšíření a zkvalitnění ICT vybavení a výuky zaměřené na ICT, využívání e-learningu,
  • rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků pro udržitelný rozvoj s důrazem na enviromentální výchovu,
  • spolupráci se středními školami.

Nedílnou součástí je vytváření nových studijních materiálů, textů, metodických materiálů v českém i anglickém jazyce a jejich šíření mezi partnerskými školami u nás i v zahraničí.

Mezi významné aktivity projektu patří i další vzdělávání pedagogických pracovníků, zefektivnění komunikace a přenos informací mezi rodiči a školou.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy