Informace k závěru/začátku školního roku

 

1) Poslední týden bude zkrácený výdej stravy

 

2) Odhlášky stravy a jiné změny mohou strávníci provádět nejpozději  3 dny před koncem školního roku, poté se již jakékoli změny ve stravě provádět nebudou

 

3) Strávníci končící s docházkou a vlastnící stravovací funkční čip, mohou jej po posledním obědě v okénku u paní Dvořákové vrátit a bude jim vrácena záloha 115,- Kč zpět. (Stravovací karta není zálohovaná – zpět se nebere). Pokud mají např. menší přeplatek na stravném – budou jim tyto peníze vráceny v hotovosti u okýnka, pokud je částka vyšší než 100,- Kč vrácení peněz na účet.

 

4) Strávníci, kteří končí + strávníkům, kteří budou mít na stravovacím účtu přeplatek větší než 100,- Kč bude o prázdninách (koncem července) vrácen přeplatek zpět na účet (nižší částky budou převedeny do dalšího školního roku). Pozor! Mnoho rodičů si měnilo účty, u většiny je mám přepsané, pro kontrolu zaslat nové č. ú. emailem nebo dát dítěti na lístečku. Jinak přeplatky budou odeslány na staré č. ú.

 

5) Pozor na výši platby: u dětí, které v následujícím školním roce (tedy od 1. 9. 2019 až do 31. 8. 2020 následujícího roku) budou mít jedenácté nebo patnácté narozeniny se mění výše stravného za oběd.

 

6) POKYNY + ÚŘEDNÍ HODINY A DNY K VYŘÍZENÍ STRAVNÉHO NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

 • KAŽDÝ STRÁVNÍK SE MUSÍ VŽDY NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZNOVU PŘIHLÁSIT, POKUD MÁ ZÁJEM O STRAVOVÁNÍ.

 

 • Od roku 2018 není možné platit stravné v hotovosti (ani na začátku školního roku). Všechny platby pouze na účet. Složenkou nebo převodem z účtu.

 

 • Nikoho nepřihlašujeme automaticky, rodič musí napsat e-mail nebo zavolat, popřípadě se mohou stavit osobně v úředních hodinách. viz. níže. Potom je přihlášen na celý školní rok, pokud si nepřeje jinak a je povinen si jen hlídat odhlášky.

 

 • strávníci platící trvalým příkazem od srpna do května následujícího roku, který jim začíná již od srpnové srážky na září nemusí nic vyřizovat, stačí se telefonicky na: 544 210 894, elektronicky (přes www.strava.cz, kteří jsou na těchto stránkách registrováni)
  nebo na e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz přihlásit.

 

 • strávníci, kteří mají trvalý příkaz až od zářijové srážky – ta jde až na říjen, se také pouze přihlásí a zároveň se informují o platbě na měsíc září

 

 • totéž i strávníci platící každý měsíc konkrétní částku (dostávají částku každý měsíc na lístečku) – přihlásit se a informovat se o částce k zaplacení

 

 • pouze noví strávníci, hlavně budoucí prvňáčci si musí přijít vyřídit stravné a to v posledním týdnu prázdnin nebo začátkem nového školního roku, vždy ale tak, aby měli stravné vyřízeno minimálně alespoň den před začátkem stravování.

Je potřeba:

 • vyplnit přihlášku
 • pořídit si čip (záloha 115,- Kč) nebo koupit kartu (cena 35,- Kč)
 • vyzvednout si informace k platbě – číslo účtu, variabilní symbol, částku – dle věkové kategorie. V případě zájmu objednat i svačinky (ty se budou připravovat až (od druhého týdne)
 • v případě zájmu o internetový způsob odhlašování si vyzvednou i přihlašovací informace k registraci na www.strava.cz

 

Případné další informace se dozvíte v kanceláři školní jídelny v těchto dnech a hodinách:

Úřední hodiny na vyřízení stravy na nový školní rok

Středa            26. 8.                 9:00  –  13:00       

Čtvrtek          27. 8.                  9:00  –  13:00          

Pátek              28. 8.                 9:00  –  13:00        

 

Pondělí            31. 8.          9:00 – 13:00   13:00 – 17:00            

Úterý                    1. 9.         7:00 – 9:00      11:00 – 13:00              zkrácený výdej stravy do 13:00 hodin

Středa                 2. 9.          7:00 – 9:00      11:00 – 13:00              zkrácený výdej stravy do 13:00 hodin

 

Všechny následující dny vždy po dobu výdeje stravy, tedy od 11:00 do 13:45.

 

Jana Dvořáková, vedoucí ŠJ