Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

Výchovný poradce:  PaedDr. Jiří Boudný

Telefon: 544210893
E-mail: boudny@zsmutenicka.cz

 

Informace o příjímacím řízení 2018

 • právo uchazeče podat dvě přihlášky v prvním termínu přijímacího řízení, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků ZŠ podávajících přihlášky na víceletá gymnázia
 • Přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách:

Termíny a informace:

– Do 1. 3. 2018 odevzdat přihlášku na střední školu

– Do 30. 11. 2017 odevzdat přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou

– Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky

– Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole a to 12. a 16. dubna 2018 (čtyřleté obory), 13. a 17. dubna 2018 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

– Náhradní termín je stanoven na 10. a 11. května 2018

– Školní přijímací zkoušky pro maturitní obory se konají v období od 12. dubna do 28. dubna 2018

– Pro ostatní obory od 22. dubna do 30. dubna

– Ředitel SŠ může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků

– Zápisový lístek se odevzdá na danou školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

– Odvolací řízení řediteli SŠ do 3 pracovních dnů

 

Několik rad pro žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky

 • Ověřte si, že víte, kde se zkouška koná, jak se na místo konání dostanete a co všechno máte ke zkoušce mít. Pokud škola výslovně neurčí jinak, neberte si knihy, slovníky, kalkulačky, zapnuté mobilní telefony a jiné nepotřebné věci.
 • Je dobré jít brzy spát, neboť učením na poslední chvíli se již nic nezachrání a je lepší být na zkoušku odpočinutý/á.
 • Ráno před zkouškou je třeba se dobře nasnídat a nezapomenout na oblíbený talisman.
 • Nezapomeňte doma pozvánku ke zkoušce, psací potřeby a další věci, které jsou uvedeny na pozvánce.
 • Je dobré si vzít oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně, přezutí, svačinu a něco k pití.
 • Při zkoušce: Ničím se nerozptylujte a maximálně se soustřeď te.

 

 1. Pokud vám při zkoušce nebude něco jasné, neptejte se souseda, ale učitele- proto tam učitelé jsou. Komunikace se sousedem může být brána jako podvod. Neopisujte, spoléhejte jen na svou paměť a na svůj rozum.
 2. Nešiřte své vědomosti zbytečně po okolí – mohli byste na to doplatit.
 3. Důkladně si přečtěte zadání úkolů a otázek – pozor na chytáky a jazykové hříčky!
 4. Nejprve zodpovězte otázky, kterým rozumíte a na které znáte odpověď, těžké a nejasné si nechte na konec – bojujte hlavně s časem.
 5. Neodevzdávejte test před časovým limitem, pořádně si jej ještě pročtěte a zkontrolujte.

Více informací získáte na stránkách www.atlasskolstvi.cz Přihlášky a jejich vyplnění na základě podkladů od žáků tj. adresa školy, kód oboru, název oboru vyplní škola.

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

 

Přihláška: prihlaska na ss a konzervator

Prezentace k přijímacímu řízení na SŠ: prezentace – prijimacky na ss 2016-2017

Více informací získáte na stránkách: http://www.stredniskoly.cz/