Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria pro přijetí žáků

 

 

 

Kritéria přijetí žáků na Základní školu, Brno, Mutěnická 23

  1. přijímáme žáky s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu spádové školy
  2. přijímáme žáky, kteří mají z loňského roku správní rozhodnutí o odkladu na naší škole
  3. přijímáme žáky, kteří nesplňují podmínky bodu 1 a 2, pokud tomu dovolí kapacita otevíraných prvních tříd pro rok 2020/2021

 

Kritéria pro přijetí žáků

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku