Edukativní skupinky

ZŠ Mutěnická vám nabízí

ve školním roce 2018 – 2019

kroužek Edukativní skupinky pro předškoláky – 1. pololetí

Cílem náplně kroužku Edukativní skupinky je usnadnit budoucím prvňáčkům zahájení školní docházky. Program se zaměřuje na rozvoj všech oblastí dítěte – jako je grafomotorika, řeč, paměť, sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace, matematické představy – potřebných pro zvládnutí čtení, psaní a matematiky.

Je vhodný především pro děti, které mají těžkosti v některých výše uvedených oblastech, nebo se u nich může projevit v průběhu školní docházky specifická porucha učení.

Aktivita bude probíhat hravou formou za účasti jednoho z rodičů a bude sloužit jako námět pro rozvíjení znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech posuzované školní zralosti dítěte při jeho zápisu do první třídy.

Děti i rodiče budou mít možnost seznámit se se školní prací, poznají prostředí školy, případně i budoucí paní učitelku, budou moci srovnávat práci svého dítěte s prací ostatních dětí.

To vše dětem usnadní nástup do 1. třídy a rodičům případné rozhodování, zda je jejich dítě zralé pro zahájení školní docházky.

II. pololetí – Výuka 10 lekcí v období leden – březen 2019 bude probíhat ve středu v době od 16.00 do 17.00 hod., vyučující Mgr. Libuše Kroupová.

První setkání (pouze rodiče) – středa 9. 1. 2019 od 16. hodiny.

Mgr. Libuše Kroupová

Závazná přihláška ke stažení zde: Edukat. skup. II.pololetí 2018-2019