Školní kroužky v 1. pol. šk. roku 2019/2020

Otevřené zájmové kroužky pro žáky, šk. rok 2019/2020 (říjen – prosinec)

 

Přihláška do zájmového kroužku ke stažení zde: Přihláška-kroužky-nabídka 2019-2020

Školní kroužky v 1. pol. šk. roku 2019/2020