Informace k výuce na 1. stupni od 25. 5. 2020 a přihláška ke stravování

 

ProvoznípodmínkyZŠvsouvislostispřítomnostížáků1.stupněod25.5.2020veškole-průvodnídopis

Příloha č. 1 – Přihláška k denní formě výuky od 25.5.2020

Příloha č. 2 – Čestné_prohlášení

Přihláška ke stravování

vedení školy