Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy na Základní školu, Brno, Mutěnická 23

  1. přijímáme děti, které mají správní rozhodnutí o odkladu na naší škole
  2. přijímáme děti, které mají správní rozhodnutí o odkladu na jiné škole
  3. přijímáme děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské pracoviště a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu spádové školy
  4. přijímáme děti, které nesplňují podmínky bodu 1 – 3, pokud tomu dovolí kapacita třídy pro rok 2020/2021