Informace pro žáky 1. tříd a třídu přípravnou od 1. 9. 2019

 

Informace k začátku školního roku 2019-2020

Organizace vyučování v měsíci září 2019

Seznam I.A L. Puškášová

Seznam I.B D. Burýšková

Seznam I.C M. Kolísková

Přípravná třída 2019-2020 seznam žáků