Informace k provozu škol od 30. listopadu 2020

 

Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 

 1. stupeň ZŠ: výuka dle rozvrhu
 • Školní družina: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě nebo jednoho ročníku. Provoz ŠD: 6.30  – 17.00
 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd ve škole po týdnech), viz přiložená tabulka.

Aktuální rozvrh žáků naleznete v systému Edookit.

 

Další pokyny:

 • Příchod do školy: 1. stupeň: 7.40 – 8.00; 2. stupeň: 8.00 – 8.15.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech.
 • Vyzvedávání tištěných materiálů je možné každý všední den od 7:00 – 16:00, ve vestibulu školy.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze

žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

 

Další pokyny:

 • Žáci 1. a 2. tříd jsou nahlášeni, pokračují ve stravování. Žáci 3. až 9. ročníků jsouodhlášeni, kdo má zájem o obědy, musí se přihlásit: dvorakova@zsmutenicka.cz, 544210894.

 

 • Výdej obědů od 30. 11. 2020:

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:45   žáci na prezenční výuce a zaměstnanci školy v jídelně

 • Od 30.11.2020 je možnost nahlásit dítě k odběru svačinek.

Aktuální informace o změnách sledujte na webu školy, ve školním systému Edookit.

 

Vedení školy