Vedení školy

PaedDr. Ilona Sokolová

PaedDr. Ilona Sokolová

sokolova@zsmutenicka.cz

ředitelka školy

Mgr. Zdenka Čechová

Mgr. Zdenka Čechová

cechova@zsmutenicka.cz

statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň a ŠD

PaedDr. Jiří Boudný

PaedDr. Jiří Boudný

boudny@zsmutenicka.cz

zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň, výchovný poradce

Naděžda Niziolová

Naděžda Niziolová

niziolova@zsmutenicka.cz

vedoucí vychovatelka ŠD

Jana Dvořáková

Jana Dvořáková

dvorakova@zsmutenicka.cz

vedoucí školní kuchyně

Eva Slezáková

Eva Slezáková

slezakova@zsmutenicka.cz

účetní a finanční referentka

Kateřina Hnátovičová

Kateřina Hnátovičová

hnatovicova@zsmutenicka.cz

asistentka ředitelky školy

Roman Trčka

Roman Trčka

trcka@zsmutenicka.cz

školník