Učitelé

Mgr. Denisa Adamíková

Mgr. Denisa Adamíková

adamikova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. C, výchovná poradkyně pro práci se žáky se SVP

PhDr. Ivana Bieliková

PhDr. Ivana Bieliková

bielikova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně

Mgr. Zlatica Böhmerová

Mgr. Zlatica Böhmerová

bohmerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. a 2. stupně

Mgr. Drahomíra Burýšková

Mgr. Drahomíra Burýšková

buryskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. B

Mgr. Ludmila Dofková

Mgr. Ludmila Dofková

dofkova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. A

Mgr. Lucie Doláková Šabatková

Mgr. Lucie Doláková Šabatková

dolakova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. B

Mgr. Ludmila Chuchelová

Mgr. Ludmila Chuchelová

chuchelova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. a 2. stupně, třídní učitelka VI. A

Bc. Marcela Kolísková

Bc. Marcela Kolísková

koliskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. C

Mgr. Libuše Kroupová

Mgr. Libuše Kroupová

kroupova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka 0. A

Mgr. Tereza Kučerová

Mgr. Tereza Kučerová

kucerova@zsmutenicka.cz

třídní učitelka III. B

PhDr. Marcela Kuchyňková

PhDr. Marcela Kuchyňková

kuchynkova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. A

Mgr. Lukáš Musil

Mgr. Lukáš Musil

musil@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, třídní učitel VI. B

Mgr. Martina Musilová

Mgr. Martina Musilová

musilova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. a 2. stupně, třídní učitelka VII. B

Mgr. Kristýna Novotná (dříve Stejskalová)

Mgr. Kristýna Novotná (dříve Stejskalová)

stejskalova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. B

Mgr. Helena Prášková

Mgr. Helena Prášková

praskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. a 2. stupně

Mgr. Lucie Puškášová

Mgr. Lucie Puškášová

puskasova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. A

Mgr. Jana Řiháková

Mgr. Jana Řiháková

rihakova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. B

Mgr. Josef Strouhal

Mgr. Josef Strouhal

strouhal@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, třídní učitel VII. A

Mgr. Magda Střelská

Mgr. Magda Střelská

strelska@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. A, vedoucí metodického zařízení pro 0. - 3. ročník

Mgr. Ivana Šíblová

Mgr. Ivana Šíblová

siblova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VIII. B, předsedkyně komise humanitních předmětů

Mgr. Dagmar Vágnerová

Mgr. Dagmar Vágnerová

vagnerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. A, vedoucí metodického zařízení pro 4. - 5. ročník

Mgr. Dana Vrábová

Mgr. Dana Vrábová

vrabova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. A

Mgr. Ivana Závodníková

Mgr. Ivana Závodníková

zavodnikova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VIII. A, předsedkyně komise přírodovědných předmětů