Učitelé

Učitelé

Mgr. Helena Bartoňková

bartonkova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. a 2. stupně, třídní učitelka VII. A

Učitelé

PhDr. Ivana Bieliková

bielikova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. A

Učitelé

Mgr. Zlatica Böhmerová

bohmerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. a 2. stupně

Učitelé

PaedDr. Jiří Boudný

boudny@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP

Učitelé

Mgr. Drahomíra Burýšková

buryskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. B

Učitelé

Mgr. Ludmila Dofková

dofkova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. B

Učitelé

Mgr. Vít Gajdoš

gajdos@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně

Učitelé

Mgr. Brigita Kárníková

karnikova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. A

Učitelé

Bc. Kristýna Kolaciová

kolaciova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně

Učitelé

Mgr. Marcela Kolísková

koliskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. C, školní metodik prevence

Učitelé

Mgr. Jan Kořének

korenek@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, třídní učitel VIII. A

Učitelé

Mgr. Libuše Kroupová

kroupova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka 0. A

Učitelé

Mgr. Markéta Kubátová

kubatova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně

Učitelé

Mgr. Tereza Kučerová

kucerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. B

Učitelé

PhDr. Marcela Kuchyňková

kuchynkova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VI. A

Učitelé

Ing. Stanislav Lánský

lansky@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně

Učitelé

Mgr. Vilém Ožana

ozana@zsmutenicka.cz

učitel 1. stupně, třídní učitel V. B

Učitelé

Mgr. Zuzana Poláková

polakova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně

Učitelé

Mgr. Jana Řiháková

rihakova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. C

Učitelé

Mgr. Iveta Smejkalová

smejkalova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VI. B

Učitelé

Mgr. Magda Střelská

strelska@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. A, vedoucí metodického zařízení pro 0. - 3. ročník

Učitelé

Mgr. Ivana Šíblová

siblova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. B, předsedkyně komise humanitních předmětů

Učitelé

Mgr. Jaromír Špaček

spacekj@zsmutenicka.cz

učitel 1. stupně, třídní učitelka I. B

Učitelé

Mgr. Dagmar Vágnerová

vagnerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. A

Učitelé

Mgr. Lenka Vovsová

vovsova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. A

Učitelé

Mgr. Dana Vrábová

vrabova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. A, vedoucí metodického zařízení pro 4. - 5. ročník

Učitelé

Mgr. Jana Witkovská

witkovska@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VII. B