Provoz školní jídelny 3. a 4. ledna 2019

 

Ve dnech 3. a 4.1., kdy je naplánované ředitelské volno kuchyně vaří, výdej je do 13:00 hodin, ale nikdo není na tyto dny automaticky přihlášen. Všichni jsou přihlášeni až od 7.1. Pokud má někdo zájem o oběd v těchto dnech, musí se sám na tyto dny přihlásit. A to do pátku 21. 12. Přihláška do družiny na tyto dny není přihláškou i na oběd.

Jana Dvořáková, vedoucí školní kuchyně

Odlišná čísla účtu pro platby – stravné / lyž. výcvikový kurz, školy v přírodě…

Prosíme rodiče, aby při platbách stravného a například záloh na školu v přírodě dodržovali odlišná čísla účtů a variabilních symbolů.

Pro platbu stravného používejte účet 182-1350153319/0800.

Pro platbu lyž. výcviku, školy v přírodě, školní družiny a zahraničních výjezdů používejte účet 1350153319/0800.

Děkujeme.

Atletická olympiáda 1. stupně

Dne 25. 6. 2018 proběhla na školním hřišti atletická olympiáda 1. až 5. ročníků. Žáci absolvovali čtyři sportovní disciplíny: sprint, hod míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh. V každém ročníku se zvlášť vyhodnocovala kategorie dívek a kategorie chlapců. Všichni žáci se snažili a výsledky byly velmi vyrovnané, při shodnosti pořadí rozhodoval běh.

 

Umístění žáků:

ročník dívky chlapci
1. 1.       Škrdlová Adéla 1.      Opletal Martin
2.       Sládková Klára 2.      Slávik Viliam
3.       Lopraisová Lucie 3.      Vytopil Nikolas
2. 1.       Bičová Stella 1.       Stolař Samuel
2.       Brabcová Eva 2.       Sovadina Jiří
3.       Bendová Anna 3.       Martének František
3. 1.       Wildová Eliška 1.       Štovčik Oliver
2.       Pížová Tereza 2.       Nečas Dominik
3.       Lopraisová Sára 3.       Semela Jan
 4. 1.    Maliňáková Amálie 1.    Kopřiva Matěj
2.    Střelská Petra 2.    Němec Fabian
3.    Pavelková Nella 3.    Koukal Miroslav
5. 1.    Švarcová Viktorie 1.    Horváth Daniel
2.    Hrabalová Tereza 2.    Mareš David
3.    Beňová Lucia 3.     Dobrovolný Miroslav

 

Všem umístěným blahopřejeme a přejeme jim spoustu dalších atletických úspěchů.

 

                                                                                                   Mgr. Jana Říháková, Mgr. Magda Střelská

 

 

 

 

Seznam dětí přijatých do přípravné třídy a informace k zahájení škol. roku 2018/2019

 

Vážení rodiče,

školní rok 2018 – 2019 začíná 3. 9. 2018

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy bude v 7,50 hodin před budovou školy.

V 8,00 hodin, po rozřazení do jednotlivých tříd odejdou žáci s třídními učitelkami do svých tříd. Tento den končí vyučování v 8,45 hodin. Rodiče mohou být se svými dětmi ve třídách přítomni. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

Hned po 1. vyučovací hodině tj. asi v 9, 15 hodin se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd v kmenových třídách ve druhém poschodí. Účast nutná! Družinové i nedružinové děti budou mít možnost po dobu schůzky navštívit ŠD.

Třídní schůzka rodičů žáků přípravné třídy se uskuteční hned v 8,50 hodin, po skončení vyučování. V době této třídní schůzky mohou být žáci ve školní družině.

 

Organizace začátku školního roku:

 1. 9. – 1 vyučovací hodina, do 8,45 hod.
 2. 9. – 5. 9. – 2 vyučovací hodiny, do 9,40 hod.
 3. 9. – 7. 9. – 3 vyučovací hodiny, do 10,45 hod

Od 10. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů:

 1. 9. – 10,00 – 13,00 (vstup bočním vchodem)
 2. 9. – 11,00 – 13,00 (vstup bočním vchodem)

Od 5. 9. – vždy od 11,40 do 14,00

Seznam dětí přijatých do 1. tříd a informace k zahájení školního roku 2018/2019

 

Vážení rodiče,

školní rok 2018 – 2019 začíná 3. 9. 2018

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy bude v 7,50 hodin před budovou školy.

V 8,00 hodin, po rozřazení do jednotlivých tříd odejdou žáci s třídními učitelkami do svých tříd. Tento den končí vyučování v 8,45 hodin. Rodiče mohou být se svými dětmi ve třídách přítomni. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

Hned po 1. vyučovací hodině tj. asi v 9, 15 hodin se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd v kmenových třídách ve druhém poschodí. Účast nutná! Družinové i nedružinové děti budou mít možnost po dobu schůzky navštívit ŠD.

Třídní schůzka rodičů žáků přípravné třídy se uskuteční hned v 8,50 hodin, po skončení vyučování. V době této třídní schůzky mohou být žáci ve školní družině.

 

Organizace začátku školního roku:

 1. 9. – 1 vyučovací hodina, do 8,45 hod.
 2. 9. – 5. 9. – 2 vyučovací hodiny, do 9,40 hod.
 3. 9. – 7. 9. – 3 vyučovací hodiny, do 10,45 hod

Od 10. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů:

 1. 9. – 10,00 – 13,00 (vstup bočním vchodem)
 2. 9. – 11,00 – 13,00 (vstup bočním vchodem)

Od 5. 9. – vždy od 11,40 do 14,00

“Abeceda peněz” – projekt České spořitelny a ZŠ Mutěnická

 

Pro velký úspěch se opět zapojíme do projektu ČS “Abeceda peněz”.

 

Projekt naší školy s Českou spořitelnou

(finanční gramotnost pro žáky 1. stupně)

Hravou formou připravujeme děti na život, ve kterém hrají peníze velkou roli

ABECEDA PENĚZ

Kde a jak vznikají peníze? Může si pro ně každý zajít k bankomatu? Proč se jich prostě nevytiskne víc?

Jak vypadá trezor v bance? Jak rychle lze spočítat balíček bankovek? Jak peníze vydělat?

Nejen na tyto časté otázky dětí odpovídá jedinečný program ABECEDA PENĚZ.

Děti si díky němu samy zahrají na malé podnikatele a vydělají peníze pro svoji třídu a na svůj cíl.

 

Výhody pro žáky:

 • Vyzkouší si podnikání na vlastní kůži a získají tak celou řadu dovedností.
 • Získají znalosti z oblasti financí.
 • Posílí týmového ducha.
 • Vše hravou, kreativní a zábavnou formou, která přináší radost.

 

Výhody pro učitele:

 • Program pokrývá celý standard finanční gramotnosti pro první stupeň základní školy.
 • Česká spořitelna poskytuje učitelům veškeré podkladové materiály i pomoc a průběžnou podporu.
 • Program je zdarma. Česká spořitelna věnuje třídě vstupní kapitál 3 tisíce korun.
 • Program je velmi flexibilní, je možné ho zařadit do různých výukových hodin (matematika, prvouka, …)
 • Zábava nejen pro děti, ale i pro učitele a rodiče