Informace k závěru školního roku 2018/2019

 

Informace k  závěru školního roku 2018-2019 – vyučování, výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

 

 1. Vyučování a výdej obědů

pondělí 24. – pátek 28. 6. 2019

 • 0. – 2. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.30
 • 3. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.40
 • 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin – oběd od 12.20
 • výdej obědů pondělí a úterý do 13.30 hod., středa a čtvrtek do 13.00 hod, pátek 28. 6. 10.00 – 13.00 hod. pouze pro žáky školy
 • odchody domů po obědě jsou možné přímo z jídelny

 

 1. Rekonstrukce vodovodu
 • od 24.6.2019 je zahájena rekonstrukce vody
 • celé přízemí bude mimo provoz (družina se přesune do 1. patra dle pokynů p. Niziolové, 0.A se přesune do hudebny, II.A do multimediální učebny, III.A do učebny přírodopisu)
 • šatny jsou uzavřeny, žáci se nepřezouvají
 • vstup do školy je pouze hlavním vchodem – vpravo
 • od 24. 6. 2019 je zákaz vstupu žáků s koloběžkami

 

Organizace závěru škol. roku – výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

Organizace závěru škol. roku – výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

 

Výdej obědů pondělí 24. – pátek 28. 6. 2019

 • 0. – 2. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.30
 • 3. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.40
 • 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin – oběd od 12.20
 • výdej obědů pondělí a úterý do 13.30 hod., středa a čtvrtek do 13.00 hod, pátek 28. 6. 10.00 – 13.00 hod. pouze pro žáky školy
 • odchody domů po obědě jsou možné přímo z jídelny

2. Rekonstrukce vody

 • od 24.6.2019 je zahájena rekonstrukce vody
 • celé přízemí bude mimo provoz (družina se přesune do 1. patra dle pokynů p. Niziolové, 0.A se přesune do hudebny, II.A do multimediální učebny, III.A do učebny přírodopisu)
 • šatny jsou uzavřeny, žáci se nepřezouvají
 • vstup do školy je pouze hlavním vchodem – vpravo
 • od 24. 6. 2019 je zákaz vstupu žáků s koloběžkami

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2019/2020

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2019/2020

třídní učitelka: Mgr. Libuše Kroupová

 

BARAN Filip

BENDOVÁ Monika

BROŽ Jiří

DUŠKOVÁ Barbora

KOMENDA David

KONEČNÁ Michaela

KOSTELECKÝ Petr

KOSTELNÍK Karel

LÁZOK Nikolas

MARKOVÁ Anna

MIKAUŠ Ondřej

PETRÁK Michael

ROŠTÍNSKÁ Tereza

THEEB Fatema

THEIMEROVÁ Sandra

 

Provoz školní jídelny 3. a 4. ledna 2019

 

Ve dnech 3. a 4.1., kdy je naplánované ředitelské volno kuchyně vaří, výdej je do 13:00 hodin, ale nikdo není na tyto dny automaticky přihlášen. Všichni jsou přihlášeni až od 7.1. Pokud má někdo zájem o oběd v těchto dnech, musí se sám na tyto dny přihlásit. A to do pátku 21. 12. Přihláška do družiny na tyto dny není přihláškou i na oběd.

Jana Dvořáková, vedoucí školní kuchyně

Odlišná čísla účtu pro platby – stravné / lyž. výcvikový kurz, školy v přírodě…

Prosíme rodiče, aby při platbách stravného a například záloh na školu v přírodě dodržovali odlišná čísla účtů a variabilních symbolů.

Pro platbu stravného používejte účet 182-1350153319/0800.

Pro platbu lyž. výcviku, školy v přírodě, školní družiny a zahraničních výjezdů používejte účet 1350153319/0800.

Děkujeme.

Atletická olympiáda 1. stupně

Dne 25. 6. 2018 proběhla na školním hřišti atletická olympiáda 1. až 5. ročníků. Žáci absolvovali čtyři sportovní disciplíny: sprint, hod míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh. V každém ročníku se zvlášť vyhodnocovala kategorie dívek a kategorie chlapců. Všichni žáci se snažili a výsledky byly velmi vyrovnané, při shodnosti pořadí rozhodoval běh.

 

Umístění žáků:

ročník dívky chlapci
1. 1.       Škrdlová Adéla 1.      Opletal Martin
2.       Sládková Klára 2.      Slávik Viliam
3.       Lopraisová Lucie 3.      Vytopil Nikolas
2. 1.       Bičová Stella 1.       Stolař Samuel
2.       Brabcová Eva 2.       Sovadina Jiří
3.       Bendová Anna 3.       Martének František
3. 1.       Wildová Eliška 1.       Štovčik Oliver
2.       Pížová Tereza 2.       Nečas Dominik
3.       Lopraisová Sára 3.       Semela Jan
 4. 1.    Maliňáková Amálie 1.    Kopřiva Matěj
2.    Střelská Petra 2.    Němec Fabian
3.    Pavelková Nella 3.    Koukal Miroslav
5. 1.    Švarcová Viktorie 1.    Horváth Daniel
2.    Hrabalová Tereza 2.    Mareš David
3.    Beňová Lucia 3.     Dobrovolný Miroslav

 

Všem umístěným blahopřejeme a přejeme jim spoustu dalších atletických úspěchů.

 

                                                                                                   Mgr. Jana Říháková, Mgr. Magda Střelská