Školní stravování od 18. 11. 2020

 

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do jídlonosičů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Vedení školy

 

 

Aktuální informace – COVID 19 (aktualizováno 13. 10. 2020)

 

Vážení rodiče,

Na základě nařízení vlády ČR

1. Od 14. 10. 2020 se budou na dálku učit všichni žáci a studenti, tedy jak na základních, tak středních, vyšších odborných i vysokých školách.

2. Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

3. Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60% z denního vyměřovacího základu, přičemž minimálně se bude jednat o 400,- Kč.

4. Zavřené budou i školní družiny, zakazují se školy v přírodě.

5. Od 14. 10. 2020 jsou automaticky odhlášeny obědy všem žákům školy.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy

 

 

Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky prvních tříd a třídu přípravnou

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli – bez rodičů.

 

V 7.50 odchází žáci přípravné třídy,

v 8.00 žáci I. A,

v 8.15 žáci I. B,

v 8.30 odchází žáci I. C.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

V 16.00 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd a třídy přípravné. Schůzka proběhne v kmenových třídách. Zde se dozvíte veškeré informace o organizaci výuky, režimu školní družiny a jídelny. Pomůcky, které budou ve výuce potřeba, není nutné dopředu nakupovat.

Účast zákonných zástupců je nutná!

Ve vnitřních prostorách školy dodržujte nošení roušek. Děkujeme za pochopení.

 

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021

pro žáky 1. tříd a přípravné třídy

1. 9. – 1 vyučovací hodina

2. 9. – 3. 9. – 2 vyučovací hodiny – do 9.40

4. 9. – 3 vyučovací hodiny – do 10.45

Od 7. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. Stupeň: 11.30-12.30

2. Stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky 2. – 9. tříd

 

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

 

Sraz žáků 2. – 9. tříd je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli.

 

V 7.40 odchází žáci 2. – 5. tříd,

v 8.45 odchází žáci 6. – 9. tříd.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny.

Organizace výuky probíhá v souladu s pokyny MŠMT „Provoz škol a školských zařízení

ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke covid 19“.

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021 pro žáky 2. – 9. tříd.

 

2. 9. – 3. 9. 2020

2.- 5. ročník: 8.00-11.40

6.- 9. ročník: 8.00-10.45

Třídní učitelé jsou ve svých třídách, probíhají třídnické práce.

 

4. 9. 2020

2.- 5. ročník: 8.00-11.40

6.- 9. ročník: 8.00-12.35

Výuka probíhá dle rozvrhu v rozsahu výše uvedeného počtu hodin.

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. stupeň: 11.30-12.30

2. stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.

 

 

 

Organizace školního roku 2019/2020

Na stránce jsou uvedeny všechny důležité termíny týkající se školního roku 2019/2020

 

Zahájení školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Prázdniny

 • podzimní: úterý 29. a středa 30. října 2019
 • vánoční: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 (vyučování bude zahájeno v pondělí 6. ledna 2020)
 • pololetní: pátek 31. ledna
 • jarní: pondělí 17. února – neděle 23. února
 • velikonoční: čtvrtek 9. dubna
 • hlavní: od středy 1. července do pondělí 31. srpna

 

Třídní schůzky od 17:00

 • úterý 19. listopadu 2019
 • úterý 14. ledna 2020
 • úterý 7. dubna 2020 (2. stupeň hovorové hodiny)
 • úterý 9. června 2020
 • Třídním schůzkám předchází schůzka důvěrníků s vedením školy v 16:30 hod.

 

Pedagogická rada:

 • čtvrtletí úterý 12. listopadu 2019
 • pololetí úterý 21. ledna 2020
 • čtvrtletí úterý 14. dubna 2020
 • pololetí úterý 18. června 2020

 

Zápis žáků do prvních tříd: 1. dubna – 30. dubna 2020 (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1)

Vydávání vysvědčení za I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020

Odevzdání přihlášek ke studiu na střední školy a konzervatoře: do 2. prosince 2019

Přijímací zkoušky: od 2. ledna do 15. února 2020

Přijímací zkoušky na konzervatoř: od 15. ledna do 31. ledna 2020

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou: od 2. ledna do 15. února 2020

Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ: do 2. března 2020

Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ: od 12. dubna do 28. dubna pro všechny formy vzdělávání

Vydávání vysvědčení za II. pololetí: úterý 30. června 2020

 

Státní svátky 

Den české státnosti: sobota 28. září 2019

Den vzniku samostatného českoslov. státu: pondělí 28. října 2019

Den boje za svobodu a demokracii: neděle 17. listopadu 2019

Den vítězství: pátek 8. května 2020

 

Ostatní svátky 

Velký pátek: 10. dubna 2020

Velikonoční pondělí: 13. dubna 2020

Svátek práce: pátek 1. května 2020