Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT bude výuka probíhat od 24. 5. 2021 takto:

*osobní přítomnost žáků 1. stupně a dětí v přípravném ročníku bez rotací,

* osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,

* provoz školní družiny je v běžném režimu.

 

Ranní družina je v provozu úterý až pátek. V pondělí ne, z důvodu testování žáků.

*testování žáků 1. stupně jedenkrát týdně,

*testování žáků 2. stupně jedenkrát týdně,

* ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Vedení školy

Informace k provozu školní jídelny od 12. dubna 2021

 

Dobrý den Vážení rodiče,
posílám informace školní jídelny.

Žáci, kteří budou od 12. 4. na prezenční výuce, se budou stravovat ve školní jídelně za dodržování hygienických opatření.
Objednávání svačinek pro žáky prezenční výuky bude možné až v týdnu od 19. 4.2021.

Nadále bude možnost pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky výdej obědů – výdejním okénkem.
Výdej:   10:45 – 11:15 Cizí strávníci

11:15 – 12:30 Žáci na distanční výuce

Je nutné se k obědům přihlásit. Žáci, kteří se doposud nestravovali jsou odhlášeni.

Přihlášení můžete provést emailemdvorakova@zsmutenicka.cz, nebo telefonicky: 544 210 894

 

Vedení školy

 

 

Informace k provozu škol od 1. března 2021

 

Vážení rodiče,

z důvodu vládních nařízení jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny školy k prezenční výuce pro všechny žáky.

Výuka bude vedena distanční formou. Informace k průběhu výuky budete dostávat od třídních učitelů
a učitelů vyučujících daný předmět. Komunikace probíhá i nadále prostřednictvím edookitu a MS Teams.

Školní družina není v provozu.

Školní jídelna vydává obědy formou výdejního okénka jako doposud pro žáky i cizí strávníky. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády k uzavření škol bylo rozhodnuto až v pátek 26. 2. 2021 večer, děti z nultého, prvního a druhého ročníku, které se doposud stravovaly ve školní jídelně a jsou na pondělí 1. 3. 2021 stále přihlášené, budou v pondělí 1. 3. 2021 ráno dodatečně automaticky odhlášeny ze stravování, a to včetně pondělí 1. 3. 2021.

Děti je nutné v případě zájmu k odebírání obědů (včetně 1. 3. 2021) znovu nahlásit e-mailem na adresu: dvorakova@zsmutenicka.cz.

Výdej obědů: 11:15 – 12:30.

Škola již podle nových pravidel nevyplňuje žádné potvrzení pro „ošetřovné“
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Další informace Vám budeme poskytovat na základě vývoje epidemické situace a pokynů vlády, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

 

 

 

Podmínky výdeje stravy od 1. 1. 2021

 

ČAS VÝDEJE PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Všichni strávníci jsou odhlášeni. Kdo má o obědy  zájem ( za normální cenu, jako by chodili do školy ), musí se přihlásit. Viz. přihlášení níže.

 

Výdej od 1. 1. 2021

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:00   žáci a zaměstnanci školy v jídelně

 

PODMÍNKY VÝDEJE:

1) Strava bude vydávána formou výdejního okénka u bočního vstupu do jídelny

pouze do perfektně čistých jídlonosičů ( v jiném případě nebude oběd vydán)

 

2) Strávníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 2 metrové rozestupy,

musí mít na sobě roušku nebo jinou ochranu úst a nosu.

Pokud bude strávník vykazovat příznaky respiračních onemocnění, je povinen si stravu odhlásit.

 

3) Výdej bude tedy probíhat venku u vstupu do jídelny.

Strávník si ošetří ruce dezinfekcí a až přijde na řadu,

předá kuchařce jídlonosič a čip nebo kartu

a vyčká do předání obědu zpět.

Poté bez meškání a bez kontaktu s ostatními odchází.

 

Strava lze přihlásit či odhlásit třemi způsoby:

1) telefon: 544 210 894

2) e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz

3) pokud máte přihlašovací údaje, tak na: www.strava.cz

 

Jídelníček najdete ZDE.