Informace k provozu škol od 30. listopadu 2020

 

Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 

 1. stupeň ZŠ: výuka dle rozvrhu
 • Školní družina: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě nebo jednoho ročníku. Provoz ŠD: 6.30  – 17.00
 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd ve škole po týdnech), viz přiložená tabulka.

Aktuální rozvrh žáků naleznete v systému Edookit.

Týden:

Prezenční výuka:

Distanční výuka:

30.11. – 4.12.2020

9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.B

6.A, 6.B, 7.A

7.12. – 11.12.2020

9.A, 9.B, 6.A, 6.B, 7.A

8.A, 8.B, 7.B

14.12. – 18.12.2020

9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.B

6.A, 6.B, 7.A

 

Další pokyny:

 • Příchod do školy: 1. stupeň: 7.40 – 8.00; 2. stupeň: 8.00 – 8.15.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech.
 • Vyzvedávání tištěných materiálů je možné každý všední den od 7:00 – 16:00, ve vestibulu školy.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze

žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

 

Další pokyny:

 • Žáci 1. a 2. tříd jsou nahlášeni, pokračují ve stravování. Žáci 3. až 9. ročníků jsouodhlášeni, kdo má zájem o obědy, musí se přihlásit: dvorakova@zsmutenicka.cz, 544210894.

 

 • Výdej obědů od 30. 11. 2020:

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:45   žáci na prezenční výuce a zaměstnanci školy v jídelně

 • Od 30.11.2020 je možnost nahlásit dítě k odběru svačinek.

Aktuální informace o změnách sledujte na webu školy, ve školním systému Edookit.

 

Vedení školy

 

Podmínky výdeje stravy od 18. 11. do 27. 11. 2020

 

ČAS VÝDEJE PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Všichni strávníci jsou odhlášeni. Kdo má o obědy  zájem ( za normální cenu, jako by chodili do školy ), musí se přihlásit. Viz. přihlášení níže.

 

Výdej od 18. 11. 2020

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:00   žáci a zaměstnanci školy v jídelně

Doba výdeje pro děti na prezenční výuce bude od 30. 11. do 13:45

 

PODMÍNKY VÝDEJE:

1) Strava bude vydávána formou výdejního okénka u bočního vstupu do jídelny

pouze do perfektně čistých jídlonosičů ( v jiném případě nebude oběd vydán)

 

2) Strávníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 2 metrové rozestupy,

musí mít na sobě roušku nebo jinou ochranu úst a nosu.

Pokud bude strávník vykazovat příznaky respiračních onemocnění, je povinen si stravu odhlásit.

 

3) Výdej bude tedy probíhat venku u vstupu do jídelny.

Strávník si ošetří ruce dezinfekcí a až přijde na řadu,

předá kuchařce jídlonosič a čip nebo kartu

a vyčká do předání obědu zpět.

Poté bez meškání a bez kontaktu s ostatními odchází.

 

Strava lze přihlásit či odhlásit třemi způsoby:

1) telefon: 544 210 894

2) e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz

3) pokud máte přihlašovací údaje, tak na: www.strava.cz

 

Jídelníček najdete ZDE.

 

Školní stravování od 18. 11. 2020

 

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do jídlonosičů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Vedení školy

 

 

Aktuální informace – COVID 19 (aktualizováno 13. 10. 2020)

 

Vážení rodiče,

Na základě nařízení vlády ČR

1. Od 14. 10. 2020 se budou na dálku učit všichni žáci a studenti, tedy jak na základních, tak středních, vyšších odborných i vysokých školách.

2. Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

3. Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60% z denního vyměřovacího základu, přičemž minimálně se bude jednat o 400,- Kč.

4. Zavřené budou i školní družiny, zakazují se školy v přírodě.

5. Od 14. 10. 2020 jsou automaticky odhlášeny obědy všem žákům školy.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy

 

 

Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky prvních tříd a třídu přípravnou

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli – bez rodičů.

 

V 7.50 odchází žáci přípravné třídy,

v 8.00 žáci I. A,

v 8.15 žáci I. B,

v 8.30 odchází žáci I. C.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

V 16.00 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd a třídy přípravné. Schůzka proběhne v kmenových třídách. Zde se dozvíte veškeré informace o organizaci výuky, režimu školní družiny a jídelny. Pomůcky, které budou ve výuce potřeba, není nutné dopředu nakupovat.

Účast zákonných zástupců je nutná!

Ve vnitřních prostorách školy dodržujte nošení roušek. Děkujeme za pochopení.

 

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021

pro žáky 1. tříd a přípravné třídy

1. 9. – 1 vyučovací hodina

2. 9. – 3. 9. – 2 vyučovací hodiny – do 9.40

4. 9. – 3 vyučovací hodiny – do 10.45

Od 7. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. Stupeň: 11.30-12.30

2. Stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky 2. – 9. tříd

 

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

 

Sraz žáků 2. – 9. tříd je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli.

 

V 7.40 odchází žáci 2. – 5. tříd,

v 8.45 odchází žáci 6. – 9. tříd.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny.

Organizace výuky probíhá v souladu s pokyny MŠMT „Provoz škol a školských zařízení

ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke covid 19“.

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021 pro žáky 2. – 9. tříd.

 

2. 9. – 3. 9. 2020

2.- 5. ročník: 8.00-11.40

6.- 9. ročník: 8.00-10.45

Třídní učitelé jsou ve svých třídách, probíhají třídnické práce.

 

4. 9. 2020

2.- 5. ročník: 8.00-11.40

6.- 9. ročník: 8.00-12.35

Výuka probíhá dle rozvrhu v rozsahu výše uvedeného počtu hodin.

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. stupeň: 11.30-12.30

2. stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.