Informace k závěru školního roku 2018/2019

 

Informace k  závěru školního roku 2018-2019 – vyučování, výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

 

 1. Vyučování a výdej obědů

pondělí 24. – pátek 28. 6. 2019

 • 0. – 2. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.30
 • 3. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.40
 • 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin – oběd od 12.20
 • výdej obědů pondělí a úterý do 13.30 hod., středa a čtvrtek do 13.00 hod, pátek 28. 6. 10.00 – 13.00 hod. pouze pro žáky školy
 • odchody domů po obědě jsou možné přímo z jídelny

 

 1. Rekonstrukce vodovodu
 • od 24.6.2019 je zahájena rekonstrukce vody
 • celé přízemí bude mimo provoz (družina se přesune do 1. patra dle pokynů p. Niziolové, 0.A se přesune do hudebny, II.A do multimediální učebny, III.A do učebny přírodopisu)
 • šatny jsou uzavřeny, žáci se nepřezouvají
 • vstup do školy je pouze hlavním vchodem – vpravo
 • od 24. 6. 2019 je zákaz vstupu žáků s koloběžkami

 

Odlišná čísla účtu pro platby – stravné / lyž. výcvikový kurz, školy v přírodě…

Prosíme rodiče, aby při platbách stravného a například záloh na školu v přírodě dodržovali odlišná čísla účtů a variabilních symbolů.

Pro platbu stravného používejte účet 182-1350153319/0800.

Pro platbu lyž. výcviku, školy v přírodě, školní družiny a zahraničních výjezdů používejte účet 1350153319/0800.

Děkujeme.

Organizace začátku školního roku 2018/2019

 

  Školní družina zahajuje provoz v pondělí 3. 9. 2018.

 

Informace pro rodiče žáků přípravné třídy a prvních tříd

 

Vážení rodiče,

školní rok 2018 – 2019 začíná 3. 9. 2018.

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy bude v 7:30 hodin před budovou školy.

V 8:00 hodin, po rozřazení do jednotlivých tříd odejdou žáci s třídními učitelkami do svých tříd. Tento den končí vyučování v 8:45 hodin. Rodiče mohou být se svými dětmi ve třídách přítomni. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

Hned po 1. vyučovací hodině tj. asi v 9:15 hodin se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd v kmenových třídách ve druhém poschodí. Účast nutná! Družinové i nedružinové děti budou mít v krajním případě možnost po dobu schůzky navštívit ŠD.

Třídní schůzka rodičů žáků přípravné třídy se uskuteční hned v 9:00 hodin, po skončení vyučování. V době této třídní schůzky mohou být žáci ve školní družině.

 

Organizace začátku školního roku:

 1. 9. – 1 vyučovací hodina, do 8:45 hod.
 2. 9. – 5. 9. – 2 vyučovací hodiny, do 9:40 hod.
 3. 9. – 7. 9. – 3 vyučovací hodiny, do 10:45 hod.

Od 10. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů:

 1. 9. – 10:00 – 13:00 (vstup bočním vchodem)
 2. 9. – 11:00 – 13:00 (vstup bočním vchodem)

Od 6. 9. – vždy od 11:40 do 14:00.