Informace k provozu škol od 1. března 2021

 

Vážení rodiče,

z důvodu vládních nařízení jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny školy k prezenční výuce pro všechny žáky.

Výuka bude vedena distanční formou. Informace k průběhu výuky budete dostávat od třídních učitelů
a učitelů vyučujících daný předmět. Komunikace probíhá i nadále prostřednictvím edookitu a MS Teams.

Školní družina není v provozu.

Školní jídelna vydává obědy formou výdejního okénka jako doposud pro žáky i cizí strávníky. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády k uzavření škol bylo rozhodnuto až v pátek 26. 2. 2021 večer, děti z nultého, prvního a druhého ročníku, které se doposud stravovaly ve školní jídelně a jsou na pondělí 1. 3. 2021 stále přihlášené, budou v pondělí 1. 3. 2021 ráno dodatečně automaticky odhlášeny ze stravování, a to včetně pondělí 1. 3. 2021.

Děti je nutné v případě zájmu k odebírání obědů (včetně 1. 3. 2021) znovu nahlásit e-mailem na adresu: dvorakova@zsmutenicka.cz.

Výdej obědů: 11:15 – 12:30.

Škola již podle nových pravidel nevyplňuje žádné potvrzení pro „ošetřovné“
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Další informace Vám budeme poskytovat na základě vývoje epidemické situace a pokynů vlády, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

 

 

 

Podmínky výdeje stravy od 1. 1. 2021

 

ČAS VÝDEJE PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Všichni strávníci jsou odhlášeni. Kdo má o obědy  zájem ( za normální cenu, jako by chodili do školy ), musí se přihlásit. Viz. přihlášení níže.

 

Výdej od 1. 1. 2021

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:00   žáci a zaměstnanci školy v jídelně

 

PODMÍNKY VÝDEJE:

1) Strava bude vydávána formou výdejního okénka u bočního vstupu do jídelny

pouze do perfektně čistých jídlonosičů ( v jiném případě nebude oběd vydán)

 

2) Strávníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 2 metrové rozestupy,

musí mít na sobě roušku nebo jinou ochranu úst a nosu.

Pokud bude strávník vykazovat příznaky respiračních onemocnění, je povinen si stravu odhlásit.

 

3) Výdej bude tedy probíhat venku u vstupu do jídelny.

Strávník si ošetří ruce dezinfekcí a až přijde na řadu,

předá kuchařce jídlonosič a čip nebo kartu

a vyčká do předání obědu zpět.

Poté bez meškání a bez kontaktu s ostatními odchází.

 

Strava lze přihlásit či odhlásit třemi způsoby:

1) telefon: 544 210 894

2) e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz

3) pokud máte přihlašovací údaje, tak na: www.strava.cz

 

Jídelníček najdete ZDE.

 

Školní stravování 21. a 22. 12. 2020

 

Ve dnech prodloužených prázdnin 21. a 22. 12. 2020 budou všichni žáci a zaměstnanci školy automaticky odhlášeni ze stravování. Pokud bude mít někdo z těchto strávníků přesto zájem o oběd, bude mít možnost vyzvednutí do jídlonosiče, formou výdejního okénka, ale strava bude nedotovaná, se všemi příplatky. Na tyto dny se musí každý, kdo má o obědy v tyto dny zájem, sám přihlásit. Výdej stravy bude pro žáky a zaměstnance školy od 11:15 do 13:00 hodin.

 

Cena nedotované stravy:

žáci 7 – 10 let: 53,- Kč

žáci 10 – 14 let: 55,- Kč

žáci na 15 let a dospělí: 59,- Kč

Školní stravování od 18. 11. 2020

 

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do jídlonosičů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Vedení školy

 

 

Aktuální informace – COVID 19 (aktualizováno 13. 10. 2020)

 

Vážení rodiče,

Na základě nařízení vlády ČR

1. Od 14. 10. 2020 se budou na dálku učit všichni žáci a studenti, tedy jak na základních, tak středních, vyšších odborných i vysokých školách.

2. Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

3. Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60% z denního vyměřovacího základu, přičemž minimálně se bude jednat o 400,- Kč.

4. Zavřené budou i školní družiny, zakazují se školy v přírodě.

5. Od 14. 10. 2020 jsou automaticky odhlášeny obědy všem žákům školy.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy

 

 

Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky prvních tříd a třídu přípravnou

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli – bez rodičů.

 

V 7.50 odchází žáci přípravné třídy,

v 8.00 žáci I. A,

v 8.15 žáci I. B,

v 8.30 odchází žáci I. C.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

V 16.00 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd a třídy přípravné. Schůzka proběhne v kmenových třídách. Zde se dozvíte veškeré informace o organizaci výuky, režimu školní družiny a jídelny. Pomůcky, které budou ve výuce potřeba, není nutné dopředu nakupovat.

Účast zákonných zástupců je nutná!

Ve vnitřních prostorách školy dodržujte nošení roušek. Děkujeme za pochopení.

 

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021

pro žáky 1. tříd a přípravné třídy

1. 9. – 1 vyučovací hodina

2. 9. – 3. 9. – 2 vyučovací hodiny – do 9.40

4. 9. – 3 vyučovací hodiny – do 10.45

Od 7. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. Stupeň: 11.30-12.30

2. Stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.