Neotesánek

 

Ve čtvrtek 14. listopadu navštívili žáci II. A vinohradskou knihou a zúčastnili se besedy s názvem Neotesánek. Program byl zaměřený na správné a slušné chování dětí, ale i dospělých doma, ve škole, na ulici i v hromadných dopravních prostředcích. Děti se dověděly, co je to etiketa a že slušné chování je stále v módě. Součástí besedy byl dotazník, který si žáci vyplnili a potom si o jednotlivých bodech s paní knihovnicí popovídali. V závěru besedy si děti prohlížely knihy a vybraly si knihy pro domácí čtení.

Mgr. Magda Střelská

 

 

Zahraniční návštěva v 6. třídách

Zahraniční návštěva v 6. třídách

 

V pátek 22. listopadu měli žáci šestých tříd příležitost si vyzkoušet svoji angličtinu v praxi. Ve škole je navštívil Eslam z Egypta, s kterým celou hodinu komunikovali v angličtině. Každý žák se musel představit a prozradit, co má rád. Další komunikace byla čistě na každém, žáci dostali příležitost klást všelijaké otázky. Kromě toho jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o Egyptě a jeho kultuře. Nechyběl ani poslech hymny či výklad barev egyptské vlajky. V neposlední řadě si žáci vyzkoušeli hru na bubny a egyptské národní tance.

Mgr. Iveta Smejkalová

 

 

Soutěž v hláskování v anglickém jazyce 4. a 5. ročník

Soutěž v hláskování v anglickém jazyce 4. a 5. ročník

 

V listopadu 2019 se konal první ročník hláskovací soutěže v anglickém jazyce. Jednalo o upravenou školní variantu soutěže populární v Británii a USA „Spelling Bee Competition“.

Soutěž byla tříkolová. V týdnu od 11. do 15. 11. 2019 proběhla třídní kola v hodinách anglického jazyka. Žáci si poslechli pět vyhláskovaných příjmení amerických prezidentů a pokusili se je správně zapsat. Každé příjmení si mohli vyslechnout pouze jednou. První kolo vyhodnotila paní učitelka dané skupiny, která pak předala seznam úspěšných žáků Mgr. Janě Řihákové.

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhlo 2. a 3. kolo soutěže. Nejlepší tři žáci z každé výukové skupiny postoupili do druhého kola, ve kterém na základě obrázku museli slovo správně vyslovit, správně zapsat a vyhláskovat. Do posledního kola postoupilo šest nejlepších. V posledním kole se hláskovalo metodou náhlá smrt.  Zvítězila žačka, která vyhláskovala správně nejvíce slov. Všichni účastníci druhého kola dostali sladkou odměnu. Nejlepší tři byli odměněni diplomem a drobnou věcnou odměnou.

Na prvním místě se umístila Karolína Tarasová z 5.B, na druhém Adam Vlašic z 4.A a na třetím Eliška Wildová z 5.A.

Vítězům ještě jednou gratulujeme.

Dětem se soutěž moc líbila, proto se již těšíme na další ročník.

 

Mgr. Jana Řiháková

Bc. Sabina Holcmanová

 

 

Páťáci lovili bobříky informatiky

Páťáci lovili bobříky informatiky

 

Měsíc listopad již tradičně patří celorepublikové informatické soutěži Bobřík informatiky. Opět se do ní zapojili i žáci naší školy v rámci hodin informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Výrazný úspěch zaznamenali páťáci, kteří řešili 15 otázek kategorie mini. Ze 41 řešitelů se jich 17 stalo úspěšnými řešiteli, tedy 41 %. Což je o 9 % více než úspěšnost na celorepublikové úrovni.

S informacemi umí nejlépe nakládat Matyáš Ošlejšek, který získal 180 bodů ze 192 možných. Těsně jej následoval Jan Semela se 177 body. Mezi nejúspěšnější řešitele se zařadili také David Němčanský, Doubravka Plíšková a Amálka Blažková.

Jste zvědaví, jak byste dopadli Vy? V archivu testů na stránkách ibobr.cz si můžete testy z předchozích let vyzkoušet.

Mgr. Tereza Kučerová

 

 

 

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

 

Dne 30.11.2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018).

Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!

 

Rodiče si mohou platnost karet prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Bez poplatku.

Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack.

 

Více info na webových stránkách www.happysnack.cz – přímý odkaz zde.

Magnetická nástěnná mapa Evropy

Magnetická nástěnná mapa Evropy

 

Na konci měsíce září byla v prostorách školy instalována nástěnná magnetická mapa Evropy o rozměrech 2,5×2,25 m. Ručně kreslená mapa věrně zobrazuje členitost a reliéf Evropy. Mapa bude mít velký přínos především pro žáky 8. ročníku, kteří tento „náš“ světadíl v 8. ročníku probírají. Umožní jim zábavnou formou – instalováním magnetek s názvy států Evropy a magnetek s názvy hlavních měst, získat lepší povědomí o poloze a rozloze jednotlivých států Evropy. Mapa bude zároveň vhodnou výukovou pomůckou pro žáky nižších ročníků. Hravou formou se seznámí s objekty polohy Evropy díky magnetkám s názvy oceánů, moří, zálivů, průlivů apod.

Mgr. Lukáš Musil