Škola covidová – učíme se na dálku

Škola covidová – učíme se na dálku

V rámci distanční výuky se žáci se svými učiteli setkávali v pravidelných online hodinách a pracovali společně na zadaných úkolech. Vyplňovali pracovní listy, četli, vypracovávali domácí úkoly a různé referáty a projekty k právě probírané látce. Jedním ze zadaných projektů pro 5. B třídu v předmětu Přírodověda bylo vyrobení modelu Sluneční soustavy. Žáci se do výroby pustili s chutí a někteří se opravdu vyznamenali. Mnohé modely byly totiž opravdu dechberoucí.

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

 

V měsíci listopadu se navzdory uzavření škol uskutečnily hned dvě celorepublikové předmětové soutěže Bobřík informatiky a Matematický klokan. Obě soutěže samozřejmě probíhaly na dálku.

 

 

 

BOBŘÍK INFORMATIKY

V informatické soutěži Bobřík informatiky soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Letos poprvé si soutěž v kategorii MINI vyzkoušeli i čtvrťáci. Ze šestnácti zapojených byla celá polovina úspěšnými řešiteli. Nejlepší z nich byl Karel Šnajder se ziskem 176 bodů ze 192 možných, následován Kristýnou Vrbovou se 172 body. O třetí místo se se ziskem 156 bodů dělil Mikhail Fasakhov s Patrikem Ledinou.

Z devatenácti zapojených páťáků se stalo úspěšnými řešiteli 12 žáků. Dva z nich, Stela Bičová a Jiří Sovadina, dokonce získali plný počet bodů. Na druhém místě se umístil František Martének se 176 body a třetí místo se ziskem 161 bodů obsadila Ester Soldánová.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tato soutěž se měla konat již v březnu, organizátoři ji však museli kvůli uzavření škol odložit, nakonec musel náhradní podzimní termín stejně proběhnout na dálku. Ale je dobře, že se mohli matematičtí nadšenci popasovat s 24 složitými úlohami.

Nejlépe si s nimi poradila Kristýna Vrbová, která získala plný počet 90 bodů. Jediná chyba odsunula Olafa Plíška s 86 body na druhé místo. Trojici nejúspěšnějších doplňuje Patrik Ledina, který dosáhl na 74 bodů.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich zapojení do těchto dobrovolných aktivit.

 

Mgr. Tereza Kučerová

 

 

Strašidla na distanční výuce

Strašidla na distanční výuce

Protože jsme letos nemohli společně ve škole vzpomenout na den památky zesnulých (Dušičky)
a Halloween (slaví se v anglicky mluvících zemích). Dostaly děti z III. A na distanční výuce úkol. Měly spolu s rodiči a sourozenci vytvořit strašidla z ruliček od toaletního papíru. Jejich výtvory si můžete prohlédnout. Moc se jim povedly.

Mgr. Helena Bartoňková

Aby se nám dobře četlo

Aby se nám dobře četlo

Opět po roce navštívila ZŠ Mutěnickou paní doktorka, aby zjistila, jak jsou na tom žáci 2. a 3. ročníků se zrakovým vnímáním. Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigovány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. Aby se tomu tak nestalo, 1. října provedla ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Košťálová (Jeřábková) u žáků 2. a 3. tříd preventivní screeningové vyšetření zraku. Jednalo se o bezkontaktní, rychlé, nenáročné a šetrné vyšetření obou očí přístrojem PLUSOPTIX AO9, které umožňuje během chvilky odhalit řadu očních vad (tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus). Toto vyšetření bylo doplněno ještě zakrývací zkouškou, která byla zaměřena na šilhání a mobilitu očí. Po vyšetření obdržel každý žák odbornou zprávu pro rodiče, případně pro očního lékaře.

Financování tohoto preventivního programu zajistila MČ Brno – Vinohrady a za to jim moc děkujeme.

Mgr. Magda Střelská

 

 

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Čtvrťáci na dopravním hřišti

 

I za současné situace se za dodržení všech hygienických opatření rozběhla na dopravním hřišti Riviéra celoroční dopravní soutěž Empík cyklista. Soutěž již po 18. organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol. Cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola a se základními dopravními značkami. Jejich význam si pak ověřili přímo na dopravním hřišti. To si nejdříve prošli se strážníkem, který jim vysvětlil, jak se u jednotlivých značek a na různých křižovatkách chovat. A potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

Mgr. Tereza Kučerová

 

 

Preventivní program VII. A

Preventivní program VII. A

 

Ve čtvrtek 17. září proběhla poslední část preventivního programu s třídou VII. A. Celý program se týkal problematiky prevence rizikového chování v kolektivu a byl rovněž orientován na chování v krizových či jinak vypjatých situacích.

Žáků se ujaly dvě slečny z „Podaných rukou“ a v první hodině s nimi diskutovaly ve třídě o tom, co se od posledního setkání v jejich třídním kolektivu zlepšilo, či zhoršilo. Další část programu pokračovala venku. Zde je čekalo několik úkolů, zaměřených hlavně na spolupráci v kolektivu, což v některých případech dělalo velké problémy. Nedokázali se ze začátku domluvit, pracovali jen někteří. Nakonec se spolupráce podařila a vše zvládli jako skupina. Pomáhali si, důvěřovali si, někteří hráli roli vedoucího, který vše organizoval. Seberealizovali se a nakonec se dokázali i ohodnotit a pochválit.

Podle kladných ohlasů jsem přesvědčena, že celá akce měla smysl a naplnila svůj záměr. I když žáci na konci dne byli už všichni velmi unavení a vyčerpaní, byli nabiti, doufám, že užitečnými informacemi.

Mgr. Helena Bartoňková

 

 

 

Mimořádné upozornění školní jídelny na týden 22. – 26. 6. 2020

Mimořádné upozornění školní jídelny na týden 22. – 26. 6. 2020

 

UPOZORNĚNÍ – poslední změny ve stravování, tedy přihlášky a odhlášky, hlavně tedy poslední den – výdej vysvědčení, kdy bude asi více odhlášek bereme nejpozději do středy 24. 6. do 13:00 hodin, kvůli objednávkám surovin, pak již odhlásit strava nepůjde!!!

Poslední den 26. 6. vydáváme stravu  POUZE  PRO  DRUŽINOVÉ  DĚTI , ostatním v tomto období stravovaným dětem bude strava odhlášena.

Pozdrav ze školy v přírodě – 2. třídy

Pozdrav ze školy v přírodě – 2. třídy

 

Dobrý den,

posíláme pozdrav ze školy v přírodě. Máme se fajn, jsme zdraví a v pořádku 😊!

Cesta rychle ubíhala, a tak jsme již v pravé poledne zasedli v restauraci k obědu. Po poledním klidu jsme poprvé navštívili hotelový bazén, kde proběhlo poučení o bezpečnosti a rozřazení do družstev. Před večeří jsme si udělali procházku kolem zdejšího rybníku. Tu jsme si zpestřili naučnou stezkou, která rybník lemuje. Po luxusní večeři v podobě „švédských stolů“ jsme se pobavili při programu z celotýdenní hry TV Sněžné. Jednotlivé televizní štáby si vymyslely a sehrály mnohdy i vtipné reklamy a upoutávky na filmy. Potom již děti vlezly do postýlek a všechny klidně spaly až do rána.

V úterý se plavalo dopoledne i odpoledne. Po plavání jsme se vypravili do blízkého lesa, kde si děti zasoutěžily a v terénu hledaly dvojičky televizního pexesa. V rámci pořadu “Bydlení je hra” postavily také domečky z přírodních materiálů. Před spaním si televizní štáby posílaly tajnou obrázkovou zprávu.

Dnešní den je takový upršený, což nám ale určitě nesebere dobrou náladu. V dopoledním plaveckém bloku probíhal trénink na potápění – zadržení dechu pod vodou. Děti si také zadováděly s pestrými plaveckými pomůckami – projížděly se na pontonech, hopsaly na „nudlích“, sestavovaly rozličná plavební vozítka …

 

Zdraví Vás vaši plaváčci 😊