Pozdrav ze školy v přírodě – 2. třídy

Pozdrav ze školy v přírodě – 2. třídy

 

Dobrý den,

posíláme pozdrav ze školy v přírodě. Máme se fajn, jsme zdraví a v pořádku 😊!

Cesta rychle ubíhala, a tak jsme již v pravé poledne zasedli v restauraci k obědu. Po poledním klidu jsme poprvé navštívili hotelový bazén, kde proběhlo poučení o bezpečnosti a rozřazení do družstev. Před večeří jsme si udělali procházku kolem zdejšího rybníku. Tu jsme si zpestřili naučnou stezkou, která rybník lemuje. Po luxusní večeři v podobě „švédských stolů“ jsme se pobavili při programu z celotýdenní hry TV Sněžné. Jednotlivé televizní štáby si vymyslely a sehrály mnohdy i vtipné reklamy a upoutávky na filmy. Potom již děti vlezly do postýlek a všechny klidně spaly až do rána.

V úterý se plavalo dopoledne i odpoledne. Po plavání jsme se vypravili do blízkého lesa, kde si děti zasoutěžily a v terénu hledaly dvojičky televizního pexesa. V rámci pořadu “Bydlení je hra” postavily také domečky z přírodních materiálů. Před spaním si televizní štáby posílaly tajnou obrázkovou zprávu.

Dnešní den je takový upršený, což nám ale určitě nesebere dobrou náladu. V dopoledním plaveckém bloku probíhal trénink na potápění – zadržení dechu pod vodou. Děti si také zadováděly s pestrými plaveckými pomůckami – projížděly se na pontonech, hopsaly na „nudlích“, sestavovaly rozličná plavební vozítka …

 

Zdraví Vás vaši plaváčci 😊

 

Čtenářská gramotnost – projekt Josef Lada

Čtenářská gramotnost – projekt Josef Lada

 

Kdo by neznal říkanky Josefa Lady s jeho pozoruhodnými ilustracemi, které nás provázely již od raného dětství?
Více se o tomto spisovateli a ilustrátorovi dozvěděli žáci 3. A při ztvárnění projektu Josef Lada – spisovatel a ilustrátor a při jeho následné prezentaci před svými spolužáky. Materiály čerpali z dostupných zdrojů, nechyběly ani ukázky dětských knih tohoto autora s četbou úryvků z jejich pohádek, říkanek a básniček. Z nich pak vytvořili ve třídě výstavku, kterou oživili i pohlednicemi Josefa Lady. Výtvarné ztvárnění získaných materiálů zachycovaly plakáty s fotografiemi J. Lady, životopisem spisovatele, ilustracemi jeho knih, to vše doplňovaly i dekorativní kresby žáků. Tyto plakáty zdobí nyní prostory chodby školy a mohou si je prohlédnout i ostatní spolužáci.
Tato forma práce v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti přinesla dětem radost z četby s porozuměním a čerpání nových informací. Žáci sdíleli nové prožitky se svými spolužáky, vyhodnocovali výsledky své práce a využívali tak čtení k seberozvoji – načerpání nových informací a poznatků. Snad se jim tato skupinová práce stane průpravou k zúročení čtení s porozuměním i v dalším životě.

Mgr. Dana Vrábová

 

 

Karneval školní družiny

Karneval školní družiny

Ve čtvrtek 13. února 2020 se školní tělocvična zaplnila víc jak stovkou dětí v nejrůznějších karnevalových kostýmech. Po nečekaném nástupu dvou hlavních organizátorek paní vychovatelek Blažkové a Bartokové v kostýmu šmoulinek prožily odpoledne plné hudebně pohybových her
a soutěží.

N. Niziolová

Školní ples 2020

Školní ples 2020

 

Letošní školní ples se dá nazvat jako jeden z nejlepších školních plesů na této škole. Ples byl zahájen proslovem minulé královny a krále plesu.

Program obsahoval velmi zábavné a originální hry připravené třídou 9. A. Občerstvení bylo požehnaně a každý návštěvník si mohl vybrat svoji pochoutku. Učitelé byli na přivítanou obdarováni domácími dortíky.

Samotný play list byl velmi obsáhlý a velice zábavný. O tom svědčilo i to, že byl stále plný parket. Nechybělo ani předtančení v podání našich roztleskávaček a s vystoupením stepu vystoupila i Karolína Lásková. Dalo by se říct, že každý si na plese přišel na své.

Jako král školního plesu byl zvolen Adam Fořt a královnou se stala Chiara Guerra. Přejeme jim, aby se v příštím roce jejich ples povedl tak jako ten letošní.

 

PhDr. Marcela Kuchyňková

 

 

Turnaj v moderních deskových hrách

Turnaj v moderních deskových hrách

 

TURNAJ V MODERNÍCH DESKOVÝCH HRÁCH

DUCH, DUCHOVÁ V KOUPELNĚ

  1. 1 – 29. 1. 2020

2 KATEGORIE

3 KOLA

ÚČASTNÍCI FINÁLE:

 

DARINKA STUPAČUKOVÁ 2. A

LUCKA PÍŽOVÁ 2. A

VIKTORKA PLOTĚNÁ 2. B

ASINKA SYED BILQEES 2. C

VERUNKA FIALOVÁ 2. A

ELIŠKA PERGLOVÁ 2. A

 

JIRKA SOVADINA 4. A

SÁRA HAVLÍČKOVÁ 4. B

NELLA OTYPKOVÁ 4. B

NATÁLKA PURČOVÁ 4. A

 

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST
A VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!

 

 

Pythágoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. až 8. ročníku

Pythágoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. až 8. ročníku

 

Letos se do soutěže přihlásilo 16 žáků v rozmezí pátých až osmých tříd. S příklady se žáci dost trápili. Pouze tři se stali úspěšnými řešiteli. Úspěšný řešitel je každý, kdo získá 10 a více bodů z možných 15. A vždy nejlepší ze své kategorie postupuje do okresního kola, které se bude konat koncem března. Všichni účastníci si však zaslouží pochvalu, že se nebáli a soutěž si vyzkoušeli.

Výsledková listina:

5. ročník

1. místo Plíšková Doubravka – 13 bodů – postupuje (okresní kolo 25. 3. 2020, 13:30, ZŠ Křídlovická 30b)
2. místo Ošlejšek Matyáš – 11,5 bodů
neúspěšní řešitelé:
Horváth Jakub – 9,5 bodů
Němčanský David – 9 bodů
Tarasová Karolína, Žalud Michal – 7,5 bodů

 

6. ročník

neúspěšný řešitel – Škoda Martin – 9 bodů

 

7. ročník

1. místo Březinová Anna – 10 bodů – postupuje (okresní kolo 26. 3. 2020, 13:30, ZŠ Hudcova 35)
neúspěšní řešitelé:
Škrdlová Klára – 9 bodů
Švarcová Viktorie – 9 bodů
Richterová Helena – 4,5 bodů

 

8. ročník

neúspěšní řešitelé:
Dobrozemská Sára – 7 bodů
Sitay Barnabáš – 7 bodů
Škodová Lucie – 5 bodů
Bučková Kateřina – 4,5 bodů
Zikmundová Klára – 4 body
Guerra Chiara – 2 body

Mgr. Helena Prášková

„Abeceda peněz“

„Abeceda peněz“

 

Projekt Finanční akademie České spořitelny ABECEDA PENĚZ je určen žákům čtvrtého ročníku ZŠ. V letošním roce se naši čtvrťáci opět zapojili do projektu, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti u dětí.
Nejdříve se žáci IV. A dohodli na vlastním podnikatelském plánu, založili si firmu s názvem „Šmudlíci“, rozdělili si funkce, které budou ve firmě zastupovat a navrhli si logo firmy.

V říjnu jsme přijali pozvání na exkurzi do pobočky České spořitelny na ulici Kounicova. Přivítali nás pracovníci banky.

Nejdříve jsme se seznámili se základními pojmy z oblasti financí a ověřili si naše znalosti krátkým testem. Poté jsme se vydali na prohlídku pobočky. Postupně jsme prošli nejzajímavější místa. Podívali jsme se do trezoru. Pak jsme zamířili na pokladnu. Paní pokladní za neprůstřelným sklem nám ukázala, jak malý je balíček bankovek v hodnotě půl milionu korun, ukázala nám i bankovky některých světových měn. Také jsme si vyzkoušeli měnit PIN na kartě a vybrat peníze z bankomatu.
Naši návštěvu České spořitelny jsme zakončili v zasedací místnosti, kde náš „pan ředitel“ Adam představil pracovníkům banky naši firmu. Abychom mohli úspěšně začít naše podnikání, dostali jsme od zástupců České spořitelny půjčku 3 000 korun. Celé dopoledne jsme si náramně užili a po návratu zpět do školy jsme se pustili do realizace našeho podnikatelského záměru.

Nejdříve jsme se dohodli, co budeme vyrábět a jak využijeme peníze, které získáme prodejem našich výrobků na závěrečném jarmarku. Připravili jsme si dotazník a pozvánky na jarmark. Z dotazníku jsme si zjistili, jestli by lidé naše výrobky koupili a kolik by za ně byli ochotni zaplatit. Pak už jsme začali vyrábět ozdoby z keramiky, svíceny a spoustu dalších dárkových předmětů, abychom byli co nejlépe připraveni na závěrečný jarmark.

  1. listopadu 2019 jsme v prostorách České spořitelny na ulici Kounicova společně připravili prodejní stánky na jarmark a začali jsme prodávat naše výrobky. Velkou radost nám na závěr udělala paní pokladní, která nám utržené peníze přesně spočítala.

Teď budeme přemýšlet, na co částku 11 200,- Kč použijeme.

Spokojení malí podnikatelé ze IV. A

 

Text: Mgr. Dagmar Vágnerová