Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

 

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili čtenářské soutěže. Nejprve proběhla třídní kola, poté se nejúspěšnější žáci mohli zúčastnit kola školního. Toto kolo se konalo 7.6. 2019 a aktivně se do něj zapojilo 9 dívek.

Úkolem dívek bylo písemně a výtvarně zpracovat knihu, kterou četly a následně o ní referovat.  Jejich celkový projev byl hodnocen čtyřčlennou porotou, která byla sestavena z pedagogických pracovníků.

Všechna děvčata se úkolu zhostila po svém, avšak každá se ctí. Šest nejúspěšnějších děvčat bylo oceněno knižní odměnou.

Na prvním místě se umístila Nina Černá ze 4.A, druhé místo obsadila Valentina Blažková ze 4.B a na třetím skončila Rozálie Zahradníčková z 5.B. Knihu si odnesly také Doubravka Plíšková ze 4.B, Karolína Melnyková ze 4.A a Nella Pavelková z 5.B. Sladkou odměnu za účast dostaly Markéta Brožová ze 4.A, Nadine Farah ze 4.B a Alena Kulendíková ze 4.B.

Soutěž se velmi vydařila a už se s dětmi těšíme na další ročník.

 

Mgr. Jana Řiháková

 

 

 

 

Daltonský projekt 1. stupně – divadlo

Daltonský projekt 1. stupně – divadlo

 

Součástí rozvoje čtenářské gramotnosti byl daltonský projekt 1. stupně, jehož letošním tématem bylo divadlo. Každá třída pojala tohle téma po svém. Někteří nacvičovali krátké divadelní představení, vyráběli kulisy a loutky, jiní sháněli co nejvíce informací o brněnských divadlech. Dne 31. 5. proběhlo společné setkání žáků 1. – 3. tříd, kde nám všichni výsledky své práce předvedli. Mohli jsme vidět pohádky O Koblížkovi, O Červené karkulce, Boudo, budko, poslechli jsme si mnoho hezkých písniček a básniček o zvířátkách. Starší žáci nám pověděli informace o brněnských divadlech pro děti i dospělé, o tom, jak to vypadá uvnitř divadla a také jsme slyšeli jejich zkušenosti z návštěv různých divadel. Pro všechny žáky i paní učitelky to bylo příjemně strávené dopoledne a již se těšíme, až se příští rok sejdeme u dalšího společného projektu.

Mgr. Denisa Adamíková

 

 

 

 

Preventivní vlak

Preventivní vlak

 

V rámci kampaně Brněnské dny bez úrazů se žáci VII.B a IX.A  zúčastnili  projektu  Preventivní vlak, který byl určen mládeži od 13 let.

Projekt byl situován do prostředí železnice na nádraží v Brně – Králově Poli. Cílem kampaně je, aby se žáci vyhýbali jakémukoliv hazardnímu chování a riskování v okolí železnice.

V prvním vagonu Preventivního vlaku byl speciální kinovůz, v němž se promítal film „To nedáš.“

Snímek vycházel z autentických událostí, které se na železnici skutečně odehrály.

Ve druhém voze žáci měli možnost diskutovat s odborníky i vyšetřovateli, kteří se nehodami na železnici zabývají. Rovněž si žáci vyzkoušeli poskytování první pomoci a seznámili se s prací hasičů.

Akce se nám velice líbila a myslím, že by takových osvětových akcí mělo být mnohem víc.

PhDr. Ivana Bieliková

 

Poznávací zájezd Švýcarsko

Poznávací zájezd Švýcarsko

 

V termínu 20. 5. – 25. 5. 2019 se uskutečnil poznávací zájezd vybraných žáků druhého stupně naší základní školy do Švýcarska. Odjíždělo se ve večerních hodinách. Ráno po probuzení si žáci mohli prohlédnout největší vodopády v Ev ropě – Rýnské vodopády. Poté si prošli interaktivní vědecké centrum Technorama ve Winterhuru.

Po dni plném zážitků jsme se ubytovali vysoko v horách v chatě s výhledem na zasněžené vrcholky Alp. Každé ráno nás autobus převezl serpentýnami s krásnými výhledy na hory, Ženevské jezero a místní vinice do míst jako jsou Lausanne, Montreux nebo vodní hrad Chillon. Další dny jsme navštívili krásné historické město Ženevu, kde měli žáci dvouhodinový rozchod, během kterého využili znalosti z hodin němčiny, francouzštiny a angličtiny. Nejen pro technické nadšence jsme připravili návštěvu Cernu, kde si na interaktivní prohlídce zkusili práci na urychlovači částic a měli i přednášku s filmem s českými titulky. Všichni si pak přišli na své v sýrárně Gruyère a čokoládovně Cailler. Zde jsme měli možnost ochutnat různé druhy čokolád a pochopit, jak funguje výrobní proces čokolády. Zajímavou formou nám byl představen historický příběh putování kakaových bobů z pralesa až po dnešní konzum čokolády ve všech možných formách. Žáci si nakoupili za rozumné ceny sýry i čokolády domů, aby mohli potěšit své blízké, kteří na ně čekali na Pálavském náměstí s otevřenou náručí. Žáci i my učitelé si ze zájezdu odnášíme krásné zážitky a spousty fotek z prosluněného, krásného, ale i drsného Švýcarska.

Mgr. Ivana Závodníková

 

Olympiáda žáků 1. stupně ZŠ města Brna v atletice – 1. a 2. ročník

Olympiáda žáků 1. stupně ZŠ města Brna v atletice – 1. a 2. ročník

 

Vybraní žáci prvních a druhých tříd se ve středu 29. 5. 2019 zúčastnili atletické olympiády na hřišti ZŠ Svážná. Do závodů se přihlásila družstva z 18 brněnských škol. Každé družstvo tvořili vždy dvě dívky a dva chlapci ze stejného ročníku. Jednalo se o atletický trojboj: běh na 50 m, skok daleký s rozběhem a hod míčkem. Dětem se, i přes ne moc příznivé počasí, dařilo velmi dobře a prvňákům jen o kousek uniklo třetí místo. Družstvo prvních tříd se umístilo na krásném čtvrtém místě. Družstvo druhých tříd skončilo na místě sedmém. Výkony dětí byly velmi hezké – Matyáš Moc z I. B se v pořadí jednotlivců umístil na hezkém 4. místě a Karolína Králíková z I. B na 5. místě. Výsledky najdete na: www.zssvazna.cz.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

 

                                                                                                            Mgr. Magda Střelská

 

Návštěva Lamacentra Hády

Návštěva Lamacentra Hády

 

V pátek 24. května 2019 si žáci prvních ročníků udělali krásný pěší výlet na Hády, kde navštívili zdejší Lamacentrum. Cesta byla příjemná, bylo po dešti a sluníčko nás krásně hřálo. V Lamacentru jsme měli objednaný výukový program nazvaný „Poklad Inků“. V tomto programu se děti přenesly až do Jižní Ameriky. Zahrály si na hledače bájného pokladu Inků. Plnily různé úkoly, aby získaly indície, které je k pokladu zavedly.  Zaměřily se samozřejmě na život jihoamerických indiánů, který se vždy točil a točí kolem lam. Děti přišly do přímého kontaktu s lamami, dověděly se, co lamy jí, jak žijí, kde bydlí a vyzkoušely si, jak se o lamy stará. Děti poznávaly vlnu a srst jiných živočichů a srovnávaly je. Celý program byl velmi zajímavý a poučný.

                                                                                             Mgr. Magda Střelská

 

Zábavné žonglérské vystoupení

Zábavné žonglérské vystoupení

 

Vystoupení se konalo v úterý 28.května 2019 v tělocvičně. Dětem ze školní družiny nemuselo vůbec vadit deštivé počasí, protože je čekala poctivá třičtvrtěhodinka zábavného pokoukání. Viděli jsme (a někteří se i aktivně zúčastnili) skvělého vystoupení žongléra Milana Ošmery. Viděli jsme nejen žonglování s míčky, kužely a kruhy, ale i roztáčení talířů, tvoření z nafukovacích balónků a dokonce se i kouzlilo. Všichni jsme se báječně bavili.

 

Školní boulder pohár 2019

Školní boulder pohár 2019

 

V pondělí 13. května se vybraní žáci a žákyně naší školy zúčastnili akce “Školní boulder pohár v 2019”. Boulder je lezení na nízké stěně do výšky max. 5 metrů, lezecké trasy jsou přitom různě obtížné. Pro účastníky bylo připraveno celkem 6 tras, na jejichž zdolání měli neomezený počet pokusů. Všichni žáci zvládli první tři cesty, čtvrtou a pátou zvládli už jen někteří. O zdolání šesté, nejtěžší cesty, se usilovně snažil Nikolas Tesař a Pavel Holý, ale nakonec byla nad jejich síly. Všem účastníkům patří poděkování za dobré výkony, snahu se kterou zdolávali nástrahy jednotlivých lezeckých cest a v neposlední řadě za příkladné chování v průběhu celé akce. Účastníci jmenovitě: Anežka Beránková, Monika Dědková (6. B), Sára Dobrozemská, Klára Zikmundová (7. A), Pavel Procházka (6. A), Nikolas Tesař (7. A), Pavel Holý (8. A) a Jakub Gruza (9. B).

Mgr. Lukáš Musil

 

Vlastivědná exkurze do Polska

Vlastivědná exkurze do Polska

 

Již poněkolikáté se žáci osmých a devátých tříd ZŠ Mutěnická mohli zúčastnit prohlídky koncentračního tábora Auschwitz – Bikenau v polské Osvětimi. Letos jsme si tuto exkurzi prodloužili na dva dny a navštívili i královské město Krakov. O svých zážitcích vás budou informovat dvě účastnice exkurze Klára Růžičková a Eliška Saláková z 9. A.

V 07:30 dojel na parkoviště Pálavského náměstí autobus a po chvíli čekání na průvodce CK Školní zájezdy jsme vyrazili směr Polsko. S jednou přestávkou jsme dojeli kolem půl druhé do Krakova k našemu hostelu Good bye, Lenin, kde jsme se ubytovali a hned vyrazili na prohlídku historické části města. Počasí nám sice moc nepřálo, ale my se nenechali odradit.

Prohlédli jsme si hrad Wawel, nábřeží Visly a hlavní náměstí a nakonec jsme zamířili na nákupy do obchodního centra. Večer jsme se ještě připravili na druhý den a vyčerpáni padli do postelí.

Ráno po snídani na nás čekal autobus a my vyrazili k dalšímu cíli naší cesty – do Osvětimi. Většinu nadchla už ze začátku brána se známým nápisem Arbeit macht frei a úvodní slova naší průvodkyně. Prošli jsme táborem, viděli na vlastní oči zajímavé a dojemné věci, obrázky a dokumenty. Dozvěděli jsme se, jak probíhala cílená likvidace Židů, ale i Poláků, Romů a ostatních, které nacisté cíleně likvidovali. Paní průvodkyně nám řekla i pár děsivých historek.

Následně jsme se přesunuli do druhé části tábora – Birkenau (Březinky). Tam jsme měli možnost vidět pomník věnovaný všem obětem, zříceniny plynových komor, krematorií a také část tábora, kde přežívaly ženy.

Po skočení této neuvěřitelné prohlídky jsme šli zamyšleně zpátky k autobusu a jeli zpět do Brna. Naše poděkování patří paní průvodkyni a učitelům, díky kterým jsme měli možnost poznat více historii a vžít se do doby holokaustu. Jednou si na tento zážitek vzpomene…

 

žákyně IX. A