Projekt Wild Animals

Projekt Wild Animals

Také my čtvrťáci jsme si vyzkoušeli práci na projektu v rámci hodin Aj. Když jsme si četli o volně žijících zvířatech ve Velké Británii, inspirovalo nás to k vytvoření vlastní knihy o volně žijících zvířatech v ČR.

Po vylosování konkrétního zvířete z řad obratlovců jsme využili znalostí z přírodovědy nebo pátrali v encyklopediích či na internetu, abychom zjistili, kde zvířata žijí, čím se živí a co umí. Dále jsme si procvičili práci se slovníky, když jsme museli zjištěné informace přeložit do angličtiny.

Jakmile nám paní učitelky zkontrolovali náš koncept, mohli jsme přistoupit k další fázi projektu. Každý z nás vytvořil jeden list knihy o svém vylosovaném zvířeti a text doprovodil i ilustrací. Spolužáci, kteří rádi malují, přidali titulní stránku knihy i jednotlivých kapitol. Paní učitelka knihu zkompletovala a přenesla do elektronické podoby, abychom se na náš výsledek mohli podívat už nyní, když jsme doma. Ale už se těšíme do školy na naši svázanou knihu.

Máte-li zájem, můžete si naše knihy stáhnout a přečíst zde:

Wild_Animals_4.A

Wild_Animals_4.B

Přejeme pěkné počtení.

žáci 4. A a 4. B

Masopust na distanční výuce

Masopust na distanční výuce

 

Únor je doba masopustu. Bohužel letošní masopust musel být z důvodu distanční výuky individuální. Přesto si ho žáci při tvoření masek hodně užily, o čemž svědčí přiložené fotografie. Nejprve jsem si pro žáky připravila vyprávění o masopustních zvycích a tradicích, poslala jim poutavá videa, jak se slaví masopust hlavně na vesnicích. Děti se tak dozvěděly, jak se lidé převlékali do masek, užívali si jídla, pití, tancování, zpěvu a legrace, aby se připravili na půst trvající do Velikonoc. Nakonec žáci 3. A měli dle své fantazie nějakou masopustní masku vytvořit. Podívejte se, jak se jim povedly. Dokonce i jejich mazlíčci dostali ozdoby. Musím je opravdu hodně pochválit.

Mgr. Helena Bartoňková

 

Když se jídlo stává pastvou pro oči – Food art

Když se jídlo stává pastvou pro oči – Food art

 

Do Nového roku jsme vykročili s opravdovou chutí, a to doslova! Žáci druhého stupně se pustili do trochu netradiční tvorby. Umění totiž nemusí být nuda, ale i pěkná zábava, v tomto případě i lahodná zábava.

Už jste někdy slyšeli o novém, moderním a všemi oblíbeném umění v podání food-artu? Pokud ne, tak po tomto příspěvku budete v obraze. Food art je známý po celém světě, je to forma nového a velmi oblíbeného umění nejen mezi odborníky z vyhlášených restaurací, ale i pro amatérské nadšence, a právě těmi jsme se stali i my!

Trend focení pokrmů je nám všem dobře známý, ale když se jídlo stává skutečným uměním, tak to už se jedná o skutečný skvost, který si jeho „stvořitel“ do sebemenšího detailu pořádně promyslel. A protože i naši žáci dokážou svá díla dotáhnout k dokonalosti, tak jsme se rozhodli, z bezpečí domova a ve spolupráci s plnou lednicí, vytvořit vlastní „food art“ a vytvořit tak obrazy bez pastelek.

Navíc, kdy jindy budeme mít takový přístup, k našim lednicím a plným spižírnám, než právě v době „covidové“, zavřeni doma při online výuce

Jen se podívejte a třeba i inspirujte tvorbou našich žáků.

Mgr. Markéta Kubátová

 

Od Vánoc po masopust

Od Vánoc po masopust

Bylo to vlastně krátké období, než jsme zase zůstali všichni doma. Přesto věříme, že malé děti, které v této době chodily do školy, se v družině nenudily. Ze společných akcí, jako byl turnaj v mini kulečníku a závody na bobech, jste si už mohli obrázky prohlédnout.

Letošní pěknou zimu děti odpoledne využívaly hlavně k bobování, stavění sněhuláků, klouzání a dalším hrám, které počasí a sněhová nadílka nabízela. Nezahálely ani v jednotlivých odděleních. V období plesů a karnevalového veselí, které se za současné situace sice nekonají, vyráběly karnevalové masky, ,,pekly“ koláče, tvořily šašky, oblékaly papírové manekýnky. V některých odděleních si užily zábavné odpoledne v kostýmech, jinde proběhla módní přehlídka společenských šatů i s ,,odbornou“ porotou.

Různými výtvarnými a tvořivými technikami kreslily a tvořily zimu, krmítka s ptáky, zimní sporty, valentýnská srdíčka, pískové obrázky, v přípravné třídě vyzkoušely sladké kouzlení.

V období silných mrazů jste si mohli všimnout neobvyklé venkovní galerie na školním plotě s odlitky se zamrzlými mušlemi, kamínky apod.

Fotografie z jednotlivých aktivit nabízíme v následující galerii.

vychovatelky školní družiny

Project 5. A and 5. B – MY SCHOOL

Project 5. A and 5. B – MY SCHOOL

I na distanční výuce v hodinách anglického jazyka se v rámci jednotlivých lekcí věnujeme tematicky zaměřeným projektům.

Několik hodin jsme poznávali vzdělávací systém v anglicky mluvících zemích, srovnávali jsme ho s naší zemí. Učili jsme se názvy jednotlivých předmětů i další slovní zásobu související s tímto tématem.

Do písemné verze projektu jsme umístili náš rozvrh hodin. Nechyběly v něm odpovědi na základní otázky o našem vztahu ke škole: Které předměty máme v oblibě? Jaké dny jsou pro nás ve škole oblíbené? Kolik dětí je v našich třídách? I na zodpovězení těchto otázek byl v projektu MY SCHOOL dostatek prostoru.

V rámci výsledné práce bylo důležité i výtvarné zpracování projektu. Paleta nápadů u některých dětí byla pestrá. I když nyní na distanční výuce netrávíme čas ve škole, ale doma za svými počítači či mobilními telefony, je pro nás škola nedílnou součástí života.

Na škodu nebyly ani drobné chybičky v gramatice, i chybami se učíme.

Mgr. Helena Bartoňková

Mini kulečník – turnaj dvojic

Mini kulečník – turnaj dvojic

V průběhu ledna jsme vyzkoušeli v družině novou zábavnou stolní hru ,,Mini kulečník“, kterou dostaly děti v některých odděleních jako vánoční dárek. Využili jsme ji k turnaji dvojic. Zájemci o turnaj si nejprve osvojili pravidla a hru natrénovali. Základní kola proběhla v jednotlivých odděleních a postupující dvojice formou ,,pavouka“ se postupně dostaly až do finále. Ti nejlepší soutěžili zase s těmi nejlepšími v jednotlivých ročnících. Podle počtu dosažených bodů se děti umístily na prvním, druhé a třetím místě. Výherce čekala odměna, diplom a malá sladkost. Po skončení turnaje si mohou zahrát minikulečník zase všechny děti podle svého zájmu a chuti.

Všem vítězům turnaje blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

vychovatelky ŠD

 

 

 

Závody na bobech

Závody na bobech

Nečekaně velká sněhová nadílka umožnila dětem ve školní družině zasoutěžit si v jízdě na bobech. Sice v rouškách, nic příjemného, ale už jsme zvyklí, rozjely tříčlenné posádky ve čtvrtek 14. ledna závod. Jeden z družstva se vezl, dva zbývající museli s nákladem projet určenou trasu vytyčenou kužely v co nejrychlejším čase. Jednoduchá nebyla ani otočka na zpáteční cestu, na které některé posádky ztratily svého pasažéra. Čekali jsme, že vítězi budou většinou kluci, protože závod byl založen na síle a rychlosti. Přesto na prvních pozicích zabodovaly převážně posádky děvčat nebo smíšených družstev. V každém případě to bylo pro děti trochu jiné odpoledne.

 

 

Škola covidová – učíme se na dálku

Škola covidová – učíme se na dálku

V rámci distanční výuky se žáci se svými učiteli setkávali v pravidelných online hodinách a pracovali společně na zadaných úkolech. Vyplňovali pracovní listy, četli, vypracovávali domácí úkoly a různé referáty a projekty k právě probírané látce. Jedním ze zadaných projektů pro 5. B třídu v předmětu Přírodověda bylo vyrobení modelu Sluneční soustavy. Žáci se do výroby pustili s chutí a někteří se opravdu vyznamenali. Mnohé modely byly totiž opravdu dechberoucí.

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

 

V měsíci listopadu se navzdory uzavření škol uskutečnily hned dvě celorepublikové předmětové soutěže Bobřík informatiky a Matematický klokan. Obě soutěže samozřejmě probíhaly na dálku.

 

 

 

BOBŘÍK INFORMATIKY

V informatické soutěži Bobřík informatiky soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Letos poprvé si soutěž v kategorii MINI vyzkoušeli i čtvrťáci. Ze šestnácti zapojených byla celá polovina úspěšnými řešiteli. Nejlepší z nich byl Karel Šnajder se ziskem 176 bodů ze 192 možných, následován Kristýnou Vrbovou se 172 body. O třetí místo se se ziskem 156 bodů dělil Mikhail Fasakhov s Patrikem Ledinou.

Z devatenácti zapojených páťáků se stalo úspěšnými řešiteli 12 žáků. Dva z nich, Stela Bičová a Jiří Sovadina, dokonce získali plný počet bodů. Na druhém místě se umístil František Martének se 176 body a třetí místo se ziskem 161 bodů obsadila Ester Soldánová.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tato soutěž se měla konat již v březnu, organizátoři ji však museli kvůli uzavření škol odložit, nakonec musel náhradní podzimní termín stejně proběhnout na dálku. Ale je dobře, že se mohli matematičtí nadšenci popasovat s 24 složitými úlohami.

Nejlépe si s nimi poradila Kristýna Vrbová, která získala plný počet 90 bodů. Jediná chyba odsunula Olafa Plíška s 86 body na druhé místo. Trojici nejúspěšnějších doplňuje Patrik Ledina, který dosáhl na 74 bodů.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich zapojení do těchto dobrovolných aktivit.

 

Mgr. Tereza Kučerová

 

 

Strašidla na distanční výuce

Strašidla na distanční výuce

Protože jsme letos nemohli společně ve škole vzpomenout na den památky zesnulých (Dušičky)
a Halloween (slaví se v anglicky mluvících zemích). Dostaly děti z III. A na distanční výuce úkol. Měly spolu s rodiči a sourozenci vytvořit strašidla z ruliček od toaletního papíru. Jejich výtvory si můžete prohlédnout. Moc se jim povedly.

Mgr. Helena Bartoňková