Čtení s porozuměním ve školní družině

Čtení s porozuměním ve školní družině

V letošním školním roce jsme měli v rámci čtení s porozuměním velmi zajímavé téma – VESMÍR. Bohužel jsme nestihli splnit všechny plány a nápady, protože i nám toto zhatila distanční výuka. Ale i tak se děti mohly začíst do několika poutavých knih a encyklopedií, zahrát si na kosmonauty, vytvořit 3D modely raket a vesmírných talířů, zorientovat se ve Sluneční soustavě a vyzkoušet si na vlastní kůži jak planety obíhají kolem Slunce. I když na vše bylo jen málo času, výlet do vesmíru se vcelku podařil 😉

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Díky zlepšující se epidemiologické situaci se mohli čtvrťáci 7. května zúčastnit každoroční soutěže Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra. Cílem soutěže je zvýšit bezpečnost dětí v roli cyklistů v silničním provozu.

Letos byli strážníci mírnější, proto pro získání “řidičáku na kolo” stačilo absolvovat jízdy na dopravním hřišti s minimem trestných bodů za neznalost dopravních předpisů a dále uspět v testu znalostí dopravních značek i řešení zapeklitých situací na křižovatkách.

Nakonec získali řidičák všichni, než ale pustíte své dítě do provozu, raději se ještě přesvědčte, že dopravní předpisy skutečně ovládá.

Mgr. Tereza Kučerová

 

Úraz není náhoda

Úraz není náhoda

 

Pod tímto názvem se děti v družině seznámily s nástrahami pobytu v přírodě a zjistily, jak jim předcházet.

Blížící se léto a prázdniny lákají děti ven. Aby jejich hry byly bezpečné nebo si dokázaly  v různých situacích poradit, si ujasnily na několika stanovištích. Společně s paní vychovatelkou si vysvětlily, co všechno rodina Neplechových dělá špatně v lese, u vody, na výletě, ale i doma. Na stanovišti ,,Ve městě“ plánovaly bezpečnou cestu z jednoho místa do druhého. Povídaly si o vybavení kola a bezpečné jízdě. Sledovaly některé příběhy na CD Kousky primáře Housky, prvňáčci vyráběli ,,krabicová“ auta.

Příjemné bylo zjištění, že děti mají v této oblasti spoustu znalostí a vědomostí a většinu situací správně vyhodnotily. Přesto věřím, že tematická odpoledne k prevenci úrazů propojená s dopravní výchovou, nejsou nikdy pro děti zbytečná.

Ukázky z aktivit si můžete prohlídnout na následujících fotografiích.

Naděžda Niziolová

 

Matematický klokan 2021

Matematický klokan 2021

Dne 19. března proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan.

Letošní ročník byl na naší škole zadán ve 2. – 9. ročníku. Z důvodu platnosti protiepidemických opatření byl konán distanční formou. Žáci řešili úkoly v domácím prostředí. I přes tuto netradiční formu soutěže se v pátek připojilo 143 žáků. Soutěž byla dělena do 4 kategorií dle věků soutěžících. Na řešitele čekala série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly řazeny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. Po kliknutí na kategorii si můžete test vyzkoušet i vy.

A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

Podívejte se na výsledky nejlepších řešitelů:

Žáci mohli získat celkem 90 bodů v kategorii cvrček a v dalších kategoriích 120 bodů.

Cvrček (2. – 3. ročník) –cvrček zadání

  1. místo: Sebastian Berky 2. A s počtem 71 bodů,
  2. místo: Adéla Kopřivová 2. A s počtem 69 bodů,
  3. místo: Natálie Meixnerová 2. A s počtem 58 bodů,
  4. místo: Radek Větříček 2. A s počtem 49 bodů,
  5. místo: David Drtil 2. A s počtem 27 bodů.

Klokánek (4. – 5. ročník) – klokánek

1. místo: Jan Březina 4. B s počtem 110 bodů

2. místo: Olaf Plíšek 4. A s počtem 88 bodů

3. – 4. místo: Sebastien 4. B s počtem 79 bodů

3. – 4. místo Lianna Danieljan 4. B s počtem 79 bodů

 

Benjamín (6. – 7. ročník) – benjamín

1. místo: Maliňáková Amálie 7. B s počtem 103 bodů

2. místo: Lukáš Lněnička 6. A s počtem 90 bodů

3. místo: Zedníková Kristína 7. A s počtem 89 bodů

 

Kadet (8. – 9. ročník) – kadet

1. místo: Dobrozemská Sára 9. A s počtem 79 bodů

2. místo: Vlčková Klára 9. A s počtem 77 bodů

3. místo: Zikmundová Klára 9. A s počtem 73 bodů

 

Všem děkujeme za účast a snahu. Vítězům gratulujeme.

Mgr. Helena Bartoňková a Mgr. Tereza Kučerová

 

Dáme na vás – participativní rozpočet

Dáme na vás – participativní rozpočet

květen 2021

Jak již víte, naše škola se zapojila do projektu Město Brno Participativní rozpočet do škol. Žáci měli příležitost navrhnout vylepšení školy v hodnotě 35 000 Kč. Do užšího výběru, ze kterého vybírali samotní žáci, se dostaly čtyři projekty:

  • Svět ve 3D
  • Venkovní učebna
  • Relaxace a recyklace
  • Nové doplňky k akváriu

A jak to tedy dopadlo. Po velmi těsném hlasování zvítězil projekt „Venkovní učebna“. V čem tento projekt spočívá, žáci mají k dispozici venkovní učebnu, ale ta již není v dobrém stavu. Proto zde proběhnou úpravy dle jejich představ. V rámci rozpočtu a návrhu žáků škola nakoupila nové venkovní lavice, tabuli, deky apod., pro komfortnější využívání této učebny. Realizace projektu proběhne během června.

Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům, kteří se vrhli do zpracování těchto projektů. Práce na nich nebyla lehká. Moc si Vážíme Vašeho zapojení. Poděkování patří i učitelům za jejich podporu a pomoc.

Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II.stupeň

 

září 2020

Dáme na vás

Participativní rozpočet

 

Základní škola Mutěnická, se přihlásila do projektu Město Brno Participativní rozpočet do škol. Společně s námi se přihlásilo dalších 26 základních škol zřizovaných městem. V letošním školním roce dostanou žáci druhého stupně příležitost vymyslet nápady na to, co chtějí ve své škole vylepšit. Každá škola dostane na projekty svých žáků 35 000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází a vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků. Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm co postupují do celoškolního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.

Přejeme Všem zapojeným žákům, aby zvítězil právě Váš projekt.

 

Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II.stupeň

Zdroj: https://damenavas.brno.cz/

Čarodějnice ve školní družině

Čarodějnice ve školní družině

Poslední dubnový den každoročně pořádáme pro děti z družiny zábavné odpoledne s čarodějnicemi. Loni mohly přiletět jen samotné čarodějnice, děti musely zůstat doma na distanční výuce. Letos se nám to
v rámci opatření podařilo alespoň částečně, ale i za to jsme všichni moc rádi. Dokonce se na nás po těch šedivých dnech usmálo i sluníčko 🙂
Věříme, že příští školní rok si to už užijeme všichni společně v plné parádě!
Hana Blažková
Přírodovědná stezka v Akátkách

Přírodovědná stezka v Akátkách

V rámci distanční výuky jsme se s paní učitelkou Střelskou rozhodly na začátku května uspořádat přírodovědnou stezku v lesoparku Akátky.

Putování dětí s rodiči začalo ještě před restaurací Sherwood a pokračovalo podél naučné stezky Akátky. Děti se vydaly po stopě lesního skřítka Dubíka, který je provázel po celou dobu stezky, celkem na 14 stanovištích. Dubík děti dovedl až k houpacímu koni.

Pro děti bylo přichystáno celkem 11 záludných otázek z oblasti přírodovědy, které byly doplněny krásnými barevnými obrázky. K jejich vyřešení byly nezbytné nejen znalosti z přírodovědy, ale také z českého jazyka.

Aby děti úspěšně zdolaly stezku, potřebovaly jen papír, tužku, znalosti a dobrou náladu. Do svých bloků si zapisovaly písmena, která označovala správné odpovědi. Na předposledním stanovišti složily ze svých písmen pomocí okének hádanku, kterou musely uhodnout. Správnou odpověď a fotografie děti poslaly svým paním učitelkám, které je za to náležitě odměnily.

Mgr. Jana Řiháková