Informace k provozu školní jídelny od 12. dubna 2021

 

Dobrý den Vážení rodiče,
posílám informace školní jídelny.

Žáci, kteří budou od 12. 4. na prezenční výuce, se budou stravovat ve školní jídelně za dodržování hygienických opatření.
Objednávání svačinek pro žáky prezenční výuky bude možné až v týdnu od 19. 4.2021.

Nadále bude možnost pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky výdej obědů – výdejním okénkem.
Výdej:   10:45 – 11:15 Cizí strávníci

11:15 – 12:30 Žáci na distanční výuce

Je nutné se k obědům přihlásit. Žáci, kteří se doposud nestravovali jsou odhlášeni.

Přihlášení můžete provést emailemdvorakova@zsmutenicka.cz, nebo telefonicky: 544 210 894

 

Vedení školy

 

 

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

 

Vážení rodiče,

 

od 12. 4. 2021 probíhá výuka 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd podle rozvrhu.

Od 12. 4. nastoupí: I. B, I. C, III. A, III. B, III. C, V. A, V. B, ostatní třídy 1. stupně jsou doma,
probíhá distanční výuka;

Od 19. 4. nastoupí: 0. A, I. A, II. A, II. B, IV. A, IV. B, ostatní třídy 1. stupně jsou doma,
probíhá distanční výuka.

V těchto skupinách se budeme po týdnech střídat.

Do odvolání je zrušena ranní družina.

 

Žáci budou testování antigenními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Třídní učitel si vyzvedne v tyto dny žáky v 7.40 ve vestibulu školy a odvede je do kmenových tříd,
kde proběhne testování žáků.

V každé třídě bude třídní učitel, vychovatel, asistent pedagoga.

Třídní učitel vede instruktáž k samotestování žáků. Ostatní pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled.

V případě, že je test pozitivní, vychovatel odvede žáka do karanténní místnosti, kde počká
na zákonného zástupce, který si dítě odvede domů. Zákonnému zástupci je předán písemný výsledek testu s povinností postoupit PCR test. Pokud je i ten u žáka pozitivní, řídí se škola pokyny KHS.

 

V individuálních případech, kdy žák není schopen provést test sám, je možná asistence zákonného zástupce. V tomto případě proběhne testování ve vyhrazeném prostoru školy pod dohledem pedagogického pracovníka.

 

 

Přílohy:

„Manuál covid-19, testování ve školách – duben 2021“

„Rychlý návod pro antigenní testování „Singclean“

“Příkaz ředitele školy na zrušení ranní ŠD”

 

Vedení školy

 

 

Projekt Wild Animals

Projekt Wild Animals

Také my čtvrťáci jsme si vyzkoušeli práci na projektu v rámci hodin Aj. Když jsme si četli o volně žijících zvířatech ve Velké Británii, inspirovalo nás to k vytvoření vlastní knihy o volně žijících zvířatech v ČR.

Po vylosování konkrétního zvířete z řad obratlovců jsme využili znalostí z přírodovědy nebo pátrali v encyklopediích či na internetu, abychom zjistili, kde zvířata žijí, čím se živí a co umí. Dále jsme si procvičili práci se slovníky, když jsme museli zjištěné informace přeložit do angličtiny.

Jakmile nám paní učitelky zkontrolovali náš koncept, mohli jsme přistoupit k další fázi projektu. Každý z nás vytvořil jeden list knihy o svém vylosovaném zvířeti a text doprovodil i ilustrací. Spolužáci, kteří rádi malují, přidali titulní stránku knihy i jednotlivých kapitol. Paní učitelka knihu zkompletovala a přenesla do elektronické podoby, abychom se na náš výsledek mohli podívat už nyní, když jsme doma. Ale už se těšíme do školy na naši svázanou knihu.

Máte-li zájem, můžete si naše knihy stáhnout a přečíst zde:

Wild_Animals_4.A

Wild_Animals_4.B

Přejeme pěkné počtení.

žáci 4. A a 4. B

Masopust na distanční výuce

Masopust na distanční výuce

 

Únor je doba masopustu. Bohužel letošní masopust musel být z důvodu distanční výuky individuální. Přesto si ho žáci při tvoření masek hodně užily, o čemž svědčí přiložené fotografie. Nejprve jsem si pro žáky připravila vyprávění o masopustních zvycích a tradicích, poslala jim poutavá videa, jak se slaví masopust hlavně na vesnicích. Děti se tak dozvěděly, jak se lidé převlékali do masek, užívali si jídla, pití, tancování, zpěvu a legrace, aby se připravili na půst trvající do Velikonoc. Nakonec žáci 3. A měli dle své fantazie nějakou masopustní masku vytvořit. Podívejte se, jak se jim povedly. Dokonce i jejich mazlíčci dostali ozdoby. Musím je opravdu hodně pochválit.

Mgr. Helena Bartoňková

 

Když se jídlo stává pastvou pro oči – Food art

Když se jídlo stává pastvou pro oči – Food art

 

Do Nového roku jsme vykročili s opravdovou chutí, a to doslova! Žáci druhého stupně se pustili do trochu netradiční tvorby. Umění totiž nemusí být nuda, ale i pěkná zábava, v tomto případě i lahodná zábava.

Už jste někdy slyšeli o novém, moderním a všemi oblíbeném umění v podání food-artu? Pokud ne, tak po tomto příspěvku budete v obraze. Food art je známý po celém světě, je to forma nového a velmi oblíbeného umění nejen mezi odborníky z vyhlášených restaurací, ale i pro amatérské nadšence, a právě těmi jsme se stali i my!

Trend focení pokrmů je nám všem dobře známý, ale když se jídlo stává skutečným uměním, tak to už se jedná o skutečný skvost, který si jeho „stvořitel“ do sebemenšího detailu pořádně promyslel. A protože i naši žáci dokážou svá díla dotáhnout k dokonalosti, tak jsme se rozhodli, z bezpečí domova a ve spolupráci s plnou lednicí, vytvořit vlastní „food art“ a vytvořit tak obrazy bez pastelek.

Navíc, kdy jindy budeme mít takový přístup, k našim lednicím a plným spižírnám, než právě v době „covidové“, zavřeni doma při online výuce

Jen se podívejte a třeba i inspirujte tvorbou našich žáků.

Mgr. Markéta Kubátová

 

Od Vánoc po masopust

Od Vánoc po masopust

Bylo to vlastně krátké období, než jsme zase zůstali všichni doma. Přesto věříme, že malé děti, které v této době chodily do školy, se v družině nenudily. Ze společných akcí, jako byl turnaj v mini kulečníku a závody na bobech, jste si už mohli obrázky prohlédnout.

Letošní pěknou zimu děti odpoledne využívaly hlavně k bobování, stavění sněhuláků, klouzání a dalším hrám, které počasí a sněhová nadílka nabízela. Nezahálely ani v jednotlivých odděleních. V období plesů a karnevalového veselí, které se za současné situace sice nekonají, vyráběly karnevalové masky, ,,pekly“ koláče, tvořily šašky, oblékaly papírové manekýnky. V některých odděleních si užily zábavné odpoledne v kostýmech, jinde proběhla módní přehlídka společenských šatů i s ,,odbornou“ porotou.

Různými výtvarnými a tvořivými technikami kreslily a tvořily zimu, krmítka s ptáky, zimní sporty, valentýnská srdíčka, pískové obrázky, v přípravné třídě vyzkoušely sladké kouzlení.

V období silných mrazů jste si mohli všimnout neobvyklé venkovní galerie na školním plotě s odlitky se zamrzlými mušlemi, kamínky apod.

Fotografie z jednotlivých aktivit nabízíme v následující galerii.

vychovatelky školní družiny

Project 5. A and 5. B – MY SCHOOL

Project 5. A and 5. B – MY SCHOOL

I na distanční výuce v hodinách anglického jazyka se v rámci jednotlivých lekcí věnujeme tematicky zaměřeným projektům.

Několik hodin jsme poznávali vzdělávací systém v anglicky mluvících zemích, srovnávali jsme ho s naší zemí. Učili jsme se názvy jednotlivých předmětů i další slovní zásobu související s tímto tématem.

Do písemné verze projektu jsme umístili náš rozvrh hodin. Nechyběly v něm odpovědi na základní otázky o našem vztahu ke škole: Které předměty máme v oblibě? Jaké dny jsou pro nás ve škole oblíbené? Kolik dětí je v našich třídách? I na zodpovězení těchto otázek byl v projektu MY SCHOOL dostatek prostoru.

V rámci výsledné práce bylo důležité i výtvarné zpracování projektu. Paleta nápadů u některých dětí byla pestrá. I když nyní na distanční výuce netrávíme čas ve škole, ale doma za svými počítači či mobilními telefony, je pro nás škola nedílnou součástí života.

Na škodu nebyly ani drobné chybičky v gramatice, i chybami se učíme.

Mgr. Helena Bartoňková

Mini kulečník – turnaj dvojic

Mini kulečník – turnaj dvojic

V průběhu ledna jsme vyzkoušeli v družině novou zábavnou stolní hru ,,Mini kulečník“, kterou dostaly děti v některých odděleních jako vánoční dárek. Využili jsme ji k turnaji dvojic. Zájemci o turnaj si nejprve osvojili pravidla a hru natrénovali. Základní kola proběhla v jednotlivých odděleních a postupující dvojice formou ,,pavouka“ se postupně dostaly až do finále. Ti nejlepší soutěžili zase s těmi nejlepšími v jednotlivých ročnících. Podle počtu dosažených bodů se děti umístily na prvním, druhé a třetím místě. Výherce čekala odměna, diplom a malá sladkost. Po skončení turnaje si mohou zahrát minikulečník zase všechny děti podle svého zájmu a chuti.

Všem vítězům turnaje blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

vychovatelky ŠD