Školní stravování 21. a 22. 12. 2020

 

Ve dnech prodloužených prázdnin 21. a 22. 12. 2020 budou všichni žáci a zaměstnanci školy automaticky odhlášeni ze stravování. Pokud bude mít někdo z těchto strávníků přesto zájem o oběd, bude mít možnost vyzvednutí do jídlonosiče, formou výdejního okénka, ale strava bude nedotovaná, se všemi příplatky. Na tyto dny se musí každý, kdo má o obědy v tyto dny zájem, sám přihlásit. Výdej stravy bude pro žáky a zaměstnance školy od 11:15 do 13:00 hodin.

 

Cena nedotované stravy:

žáci 7 – 10 let: 53,- Kč

žáci 10 – 14 let: 55,- Kč

žáci na 15 let a dospělí: 59,- Kč

Škola covidová – učíme se na dálku

Škola covidová – učíme se na dálku

V rámci distanční výuky se žáci se svými učiteli setkávali v pravidelných online hodinách a pracovali společně na zadaných úkolech. Vyplňovali pracovní listy, četli, vypracovávali domácí úkoly a různé referáty a projekty k právě probírané látce. Jedním ze zadaných projektů pro 5. B třídu v předmětu Přírodověda bylo vyrobení modelu Sluneční soustavy. Žáci se do výroby pustili s chutí a někteří se opravdu vyznamenali. Mnohé modely byly totiž opravdu dechberoucí.

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

 

V měsíci listopadu se navzdory uzavření škol uskutečnily hned dvě celorepublikové předmětové soutěže Bobřík informatiky a Matematický klokan. Obě soutěže samozřejmě probíhaly na dálku.

 

 

 

BOBŘÍK INFORMATIKY

V informatické soutěži Bobřík informatiky soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Letos poprvé si soutěž v kategorii MINI vyzkoušeli i čtvrťáci. Ze šestnácti zapojených byla celá polovina úspěšnými řešiteli. Nejlepší z nich byl Karel Šnajder se ziskem 176 bodů ze 192 možných, následován Kristýnou Vrbovou se 172 body. O třetí místo se se ziskem 156 bodů dělil Mikhail Fasakhov s Patrikem Ledinou.

Z devatenácti zapojených páťáků se stalo úspěšnými řešiteli 12 žáků. Dva z nich, Stela Bičová a Jiří Sovadina, dokonce získali plný počet bodů. Na druhém místě se umístil František Martének se 176 body a třetí místo se ziskem 161 bodů obsadila Ester Soldánová.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tato soutěž se měla konat již v březnu, organizátoři ji však museli kvůli uzavření škol odložit, nakonec musel náhradní podzimní termín stejně proběhnout na dálku. Ale je dobře, že se mohli matematičtí nadšenci popasovat s 24 složitými úlohami.

Nejlépe si s nimi poradila Kristýna Vrbová, která získala plný počet 90 bodů. Jediná chyba odsunula Olafa Plíška s 86 body na druhé místo. Trojici nejúspěšnějších doplňuje Patrik Ledina, který dosáhl na 74 bodů.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich zapojení do těchto dobrovolných aktivit.

 

Mgr. Tereza Kučerová

 

 

Informace k provozu škol od 30. listopadu 2020

 

Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 

 1. stupeň ZŠ: výuka dle rozvrhu
 • Školní družina: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě nebo jednoho ročníku. Provoz ŠD: 6.30  – 17.00
 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd ve škole po týdnech), viz přiložená tabulka.

Aktuální rozvrh žáků naleznete v systému Edookit.

 

Další pokyny:

 • Příchod do školy: 1. stupeň: 7.40 – 8.00; 2. stupeň: 8.00 – 8.15.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech.
 • Vyzvedávání tištěných materiálů je možné každý všední den od 7:00 – 16:00, ve vestibulu školy.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze

žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

 

Další pokyny:

 • Žáci 1. a 2. tříd jsou nahlášeni, pokračují ve stravování. Žáci 3. až 9. ročníků jsouodhlášeni, kdo má zájem o obědy, musí se přihlásit: dvorakova@zsmutenicka.cz, 544210894.

 

 • Výdej obědů od 30. 11. 2020:

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:45   žáci na prezenční výuce a zaměstnanci školy v jídelně

 • Od 30.11.2020 je možnost nahlásit dítě k odběru svačinek.

Aktuální informace o změnách sledujte na webu školy, ve školním systému Edookit.

 

Vedení školy

 

Podmínky výdeje stravy od 18. 11. do 27. 11. 2020

 

ČAS VÝDEJE PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Všichni strávníci jsou odhlášeni. Kdo má o obědy  zájem ( za normální cenu, jako by chodili do školy ), musí se přihlásit. Viz. přihlášení níže.

 

Výdej od 18. 11. 2020

10:45 – 11:15    cizí strávníci do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:15 – 11:40    žáci na distanční výuce do jídlonosiče formou výdejního okénka

11:45 – 13:00   žáci a zaměstnanci školy v jídelně

Doba výdeje pro děti na prezenční výuce bude od 30. 11. do 13:45

 

PODMÍNKY VÝDEJE:

1) Strava bude vydávána formou výdejního okénka u bočního vstupu do jídelny

pouze do perfektně čistých jídlonosičů ( v jiném případě nebude oběd vydán)

 

2) Strávníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 2 metrové rozestupy,

musí mít na sobě roušku nebo jinou ochranu úst a nosu.

Pokud bude strávník vykazovat příznaky respiračních onemocnění, je povinen si stravu odhlásit.

 

3) Výdej bude tedy probíhat venku u vstupu do jídelny.

Strávník si ošetří ruce dezinfekcí a až přijde na řadu,

předá kuchařce jídlonosič a čip nebo kartu

a vyčká do předání obědu zpět.

Poté bez meškání a bez kontaktu s ostatními odchází.

 

Strava lze přihlásit či odhlásit třemi způsoby:

1) telefon: 544 210 894

2) e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz

3) pokud máte přihlašovací údaje, tak na: www.strava.cz

 

Jídelníček najdete ZDE.

 

Školní stravování od 18. 11. 2020

 

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do jídlonosičů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Vedení školy

 

 

Strašidla na distanční výuce

Strašidla na distanční výuce

Protože jsme letos nemohli společně ve škole vzpomenout na den památky zesnulých (Dušičky)
a Halloween (slaví se v anglicky mluvících zemích). Dostaly děti z III. A na distanční výuce úkol. Měly spolu s rodiči a sourozenci vytvořit strašidla z ruliček od toaletního papíru. Jejich výtvory si můžete prohlédnout. Moc se jim povedly.

Mgr. Helena Bartoňková

Aby se nám dobře četlo

Aby se nám dobře četlo

Opět po roce navštívila ZŠ Mutěnickou paní doktorka, aby zjistila, jak jsou na tom žáci 2. a 3. ročníků se zrakovým vnímáním. Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigovány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. Aby se tomu tak nestalo, 1. října provedla ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Košťálová (Jeřábková) u žáků 2. a 3. tříd preventivní screeningové vyšetření zraku. Jednalo se o bezkontaktní, rychlé, nenáročné a šetrné vyšetření obou očí přístrojem PLUSOPTIX AO9, které umožňuje během chvilky odhalit řadu očních vad (tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus). Toto vyšetření bylo doplněno ještě zakrývací zkouškou, která byla zaměřena na šilhání a mobilitu očí. Po vyšetření obdržel každý žák odbornou zprávu pro rodiče, případně pro očního lékaře.

Financování tohoto preventivního programu zajistila MČ Brno – Vinohrady a za to jim moc děkujeme.

Mgr. Magda Střelská

 

 

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Čtvrťáci na dopravním hřišti

 

I za současné situace se za dodržení všech hygienických opatření rozběhla na dopravním hřišti Riviéra celoroční dopravní soutěž Empík cyklista. Soutěž již po 18. organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol. Cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola a se základními dopravními značkami. Jejich význam si pak ověřili přímo na dopravním hřišti. To si nejdříve prošli se strážníkem, který jim vysvětlil, jak se u jednotlivých značek a na různých křižovatkách chovat. A potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

Mgr. Tereza Kučerová