Karneval školní družiny

Karneval školní družiny

Ve čtvrtek 13. února 2020 se školní tělocvična zaplnila víc jak stovkou dětí v nejrůznějších karnevalových kostýmech. Po nečekaném nástupu dvou hlavních organizátorek paní vychovatelek Blažkové a Bartokové v kostýmu šmoulinek prožily odpoledne plné hudebně pohybových her
a soutěží.

N. Niziolová

Školní ples 2020

Školní ples 2020

 

Letošní školní ples se dá nazvat jako jeden z nejlepších školních plesů na této škole. Ples byl zahájen proslovem minulé královny a krále plesu.

Program obsahoval velmi zábavné a originální hry připravené třídou 9. A. Občerstvení bylo požehnaně a každý návštěvník si mohl vybrat svoji pochoutku. Učitelé byli na přivítanou obdarováni domácími dortíky.

Samotný play list byl velmi obsáhlý a velice zábavný. O tom svědčilo i to, že byl stále plný parket. Nechybělo ani předtančení v podání našich roztleskávaček a s vystoupením stepu vystoupila i Karolína Lásková. Dalo by se říct, že každý si na plese přišel na své.

Jako král školního plesu byl zvolen Adam Fořt a královnou se stala Chiara Guerra. Přejeme jim, aby se v příštím roce jejich ples povedl tak jako ten letošní.

 

PhDr. Marcela Kuchyňková

 

 

Turnaj v moderních deskových hrách

Turnaj v moderních deskových hrách

 

TURNAJ V MODERNÍCH DESKOVÝCH HRÁCH

DUCH, DUCHOVÁ V KOUPELNĚ

  1. 1 – 29. 1. 2020

2 KATEGORIE

3 KOLA

ÚČASTNÍCI FINÁLE:

 

DARINKA STUPAČUKOVÁ 2. A

LUCKA PÍŽOVÁ 2. A

VIKTORKA PLOTĚNÁ 2. B

ASINKA SYED BILQEES 2. C

VERUNKA FIALOVÁ 2. A

ELIŠKA PERGLOVÁ 2. A

 

JIRKA SOVADINA 4. A

SÁRA HAVLÍČKOVÁ 4. B

NELLA OTYPKOVÁ 4. B

NATÁLKA PURČOVÁ 4. A

 

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST
A VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!

 

 

Pythágoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. až 8. ročníku

Pythágoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. až 8. ročníku

 

Letos se do soutěže přihlásilo 16 žáků v rozmezí pátých až osmých tříd. S příklady se žáci dost trápili. Pouze tři se stali úspěšnými řešiteli. Úspěšný řešitel je každý, kdo získá 10 a více bodů z možných 15. A vždy nejlepší ze své kategorie postupuje do okresního kola, které se bude konat koncem března. Všichni účastníci si však zaslouží pochvalu, že se nebáli a soutěž si vyzkoušeli.

Výsledková listina:

5. ročník

1. místo Plíšková Doubravka – 13 bodů – postupuje (okresní kolo 25. 3. 2020, 13:30, ZŠ Křídlovická 30b)
2. místo Ošlejšek Matyáš – 11,5 bodů
neúspěšní řešitelé:
Horváth Jakub – 9,5 bodů
Němčanský David – 9 bodů
Tarasová Karolína, Žalud Michal – 7,5 bodů

 

6. ročník

neúspěšný řešitel – Škoda Martin – 9 bodů

 

7. ročník

1. místo Březinová Anna – 10 bodů – postupuje (okresní kolo 26. 3. 2020, 13:30, ZŠ Hudcova 35)
neúspěšní řešitelé:
Škrdlová Klára – 9 bodů
Švarcová Viktorie – 9 bodů
Richterová Helena – 4,5 bodů

 

8. ročník

neúspěšní řešitelé:
Dobrozemská Sára – 7 bodů
Sitay Barnabáš – 7 bodů
Škodová Lucie – 5 bodů
Bučková Kateřina – 4,5 bodů
Zikmundová Klára – 4 body
Guerra Chiara – 2 body

Mgr. Helena Prášková

„Abeceda peněz“

„Abeceda peněz“

 

Projekt Finanční akademie České spořitelny ABECEDA PENĚZ je určen žákům čtvrtého ročníku ZŠ. V letošním roce se naši čtvrťáci opět zapojili do projektu, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti u dětí.
Nejdříve se žáci IV. A dohodli na vlastním podnikatelském plánu, založili si firmu s názvem „Šmudlíci“, rozdělili si funkce, které budou ve firmě zastupovat a navrhli si logo firmy.

V říjnu jsme přijali pozvání na exkurzi do pobočky České spořitelny na ulici Kounicova. Přivítali nás pracovníci banky.

Nejdříve jsme se seznámili se základními pojmy z oblasti financí a ověřili si naše znalosti krátkým testem. Poté jsme se vydali na prohlídku pobočky. Postupně jsme prošli nejzajímavější místa. Podívali jsme se do trezoru. Pak jsme zamířili na pokladnu. Paní pokladní za neprůstřelným sklem nám ukázala, jak malý je balíček bankovek v hodnotě půl milionu korun, ukázala nám i bankovky některých světových měn. Také jsme si vyzkoušeli měnit PIN na kartě a vybrat peníze z bankomatu.
Naši návštěvu České spořitelny jsme zakončili v zasedací místnosti, kde náš „pan ředitel“ Adam představil pracovníkům banky naši firmu. Abychom mohli úspěšně začít naše podnikání, dostali jsme od zástupců České spořitelny půjčku 3 000 korun. Celé dopoledne jsme si náramně užili a po návratu zpět do školy jsme se pustili do realizace našeho podnikatelského záměru.

Nejdříve jsme se dohodli, co budeme vyrábět a jak využijeme peníze, které získáme prodejem našich výrobků na závěrečném jarmarku. Připravili jsme si dotazník a pozvánky na jarmark. Z dotazníku jsme si zjistili, jestli by lidé naše výrobky koupili a kolik by za ně byli ochotni zaplatit. Pak už jsme začali vyrábět ozdoby z keramiky, svíceny a spoustu dalších dárkových předmětů, abychom byli co nejlépe připraveni na závěrečný jarmark.

  1. listopadu 2019 jsme v prostorách České spořitelny na ulici Kounicova společně připravili prodejní stánky na jarmark a začali jsme prodávat naše výrobky. Velkou radost nám na závěr udělala paní pokladní, která nám utržené peníze přesně spočítala.

Teď budeme přemýšlet, na co částku 11 200,- Kč použijeme.

Spokojení malí podnikatelé ze IV. A

 

Text: Mgr. Dagmar Vágnerová

 

 

 

 

 

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

V úterý 3. prosince naši školu navštívil projektový tým České spořitelny, který pro žáky druhých tříd uspořádal interaktivní setkání v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Žáci se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků“ a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na celkem čtyřech stanovištích – Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření, se průběžně seznámili s příjmy a výdaji, které dospělý člověk má.

Cílem bylo, aby si děti z programu odnesly základní povědomí o principech hospodaření rodiny. Součástí projektu je i ucelený pracovní sešit pro každého žáka, se kterým budeme následně pracovat. Sešit je rozdělen do tří kapitol: 1. Příjmy a výdaje – žáci se seznámí s koloběhem peněz v domácnosti, 2. Nakupování – cílem je získat povědomí o cenách a hodnotě věcí a 3. Rozpočet a spoření – zde je žákům vysvětlen rozdíl mezi přáním a potřebou a princip individuálního i společného šetření.

Celý program byl velmi přínosný a žáci se do všech aktivit zapojovali se zájmem a nadšením. Hodně úspěchů v roli „dospěláků“!

Mgr. Magda Střelská

Zvesela do školy

Zvesela do školy

 

V letošním školním roce jsme na ZŠ Mutěnické přivítali tři 1. třídy. Čas však plyne jako voda a naše prvňáčky čeká jejich první vysvědčení, na které se dozajista těší. No aby ne! Za půl roku se naučili psát, číst a počítat. A nejen to. Jejich vzdělávání je propojováno i s výukou mimo školní prostředí. Navštěvujeme knihovny, divadla, dokonce i muzea. Tentokrát se děti podívaly do Technického muzea v Brně, kde je čekala prohlídka celého objektu a vyrábění v dílničkách. Děti si tak odnesly nejen zážitek, ale i malý suvenýr.

 

                                                                                                          Mgr. Lucie Puškášová, DiS.