Speciální pedagog na ZŠ

 

Školní speciální pedagog

Od 2. 9. 2019 působí na naší škole školní speciální pedagožka Mgr. Ivana Hradská. Cílem jejího působení na škole je předcházet a řešit školní selhávání dětí a podporovat zdravé klima školy.  Věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem se specifickými poruchami učení a pozornosti, ale i dětem nadaným. Je k dispozici i rodičům našich žáků, kteří se na ni mohou obracet v případě jakýkoliv výchovně-vzdělávacích obtíží u svých dětí.

Kontakt:  hradska@zsmutenicka.cz

Konzultační hodiny: úterý 15.00 – 15.30 hod.

 

 

Organizace školního roku 2019/2020

Na stránce jsou uvedeny všechny důležité termíny týkající se školního roku 2019/2020

 

Zahájení školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Prázdniny

 • podzimní: úterý 29. a středa 30. října 2019
 • vánoční: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 (vyučování bude zahájeno v pondělí 6. ledna 2020)
 • pololetní: pátek 31. ledna
 • jarní: pondělí 17. února – neděle 23. února
 • velikonoční: čtvrtek 9. dubna
 • hlavní: od středy 1. července do pondělí 31. srpna

 

Třídní schůzky od 17:00

 • úterý 5. listopadu 2019
 • úterý 14. ledna 2020
 • úterý 7. dubna 2020 (2. stupeň hovorové hodiny)
 • úterý 9. června 2020
 • Třídním schůzkám předchází schůzka důvěrníků s vedením školy v 16:30 hod.

 

Pedagogická rada:

 • čtvrtletí úterý 12. listopadu 2019
 • pololetí úterý 21. ledna 2020
 • čtvrtletí úterý 14. dubna 2020
 • pololetí úterý 18. června 2020

 

Zápis žáků do prvních tříd: 1. dubna – 30. dubna 2020 (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1)

Vydávání vysvědčení za I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020

Odevzdání přihlášek ke studiu na střední školy a konzervatoře: do 2. prosince 2019

Přijímací zkoušky: od 2. ledna do 15. února 2020

Přijímací zkoušky na konzervatoř: od 15. ledna do 31. ledna 2020

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou: od 2. ledna do 15. února 2020

Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ: do 2. března 2020

Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ: od 12. dubna do 28. dubna pro všechny formy vzdělávání

Vydávání vysvědčení za II. pololetí: úterý 30. června 2020

 

Státní svátky 

Den české státnosti: sobota 28. září 2019

Den vzniku samostatného českoslov. státu: pondělí 28. října 2019

Den boje za svobodu a demokracii: neděle 17. listopadu 2019

Den vítězství: středa 8. května 2020

 

Ostatní svátky 

Velký pátek: 10. dubna 2020

Velikonoční pondělí: 13. dubna 2020

Svátek práce: středa 1. května 2020

 

Organizační pokyny k zahájení školního roku 2019/2020 pro 2. – 9. třídy

 

Pondělí 2. 9.

8.00 – 8.45   Slavnostní zahájení školního roku

10.00 – 13.00   výdej obědů, vstup do jídelny bočním vchodem

 

Úterý 3. 9. a středa 4. 9.

Vyučování 1. a 2. stupeň (2. – 9. ročník)

8.00 – 10.45   tři hodiny – třídnické práce

11.00 – 13.00   výdej obědů, vstup do jídelny bočním vchodem

 

Čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9.

Vyučování

1. stupeň: 8.00 – 11.40 hod (4 vyučovací hodiny)

2. stupeň: 8.00 – 12.35 hod (5 vyučovacích hodin)

Výuka dle rozvrhu v rozsahu výše uvedeného počtu hodin.

11.00 – 13.45   výdej obědů, žáky na oběd odvádějí vyučující po 4., případně 5. vyučovací hodině

 

Od pondělí 9. 9. výuka dle rozvrhu v plném rozsahu, vč. odpoledního vyučování.

 

Rozloučení zástupců radnice MČ Brno Vinohrady s žáky 9. tříd

Rozloučení zástupců radnice MČ Brno Vinohrady s žáky 9. tříd

 

Ve středu 26. 6. 2019 zavítali do naší školy zástupci radnice MČ Brno Vinohrady. Pan místostarosta prof. MVDR. Petr Dvořák, CSc. žákům 9. tříd řekl několik motivačních a povzbudivých slov k jejich dalšímu vzdělávání, popřál hezké prázdniny a předal každému dárek v podobě 16 Gb flashdisků, které se jim na středních školách budou jistě hodit.

 

 

 

Letní party ŠD

Letní party ŠD

 

24. června 2019 se uskutečnila letní párty na školní zahradě formou zábavného odpoledne pro děti školní družiny k ukončení školního roku 2018/2019.

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

vychovatelky školní družiny

 

Vyznamenaní žáci starostou MČ Brno Vinohrady

Vyznamenaní žáci starostou MČ Brno Vinohrady

 

Každoročně na konci školního roku dostávají nejlepší žáci vinohradských škol ocenění

na ÚMČ Brno Vinohrady. Letos to byli z naší školy dva žáci a to Martin Škoda (5. B) a Andrea Zábojníková (9. A).

Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů!

 

Jak se peče chleba

Jak se peče chleba

 

Prvňáci se rozloučili se svým prvním školním rokem výletem do nedalekého Kunštátu, kde navštívili zdejší malou pekárnu. Zahráli si na pekaře a pekařky a z opravdového těsta si vytvořily preclíky, šneky, srdíčka apod., tyto výrobky jim byly upečeny a děti si je odvezly domů. Paní pekařka nám vysvětlila jak  se peče chléb, ukázala nám pec na chleba a stroj na výrobu rohlíku, popovídala o kvásku a  různých druzích mouky, kterou děti měly možnost i ochutnat. V druhé části výletu jsme se autobusem přesunuli do Rudky, kde jsme navštívili jeskyni blanických rytířů s poutavým a poučným povídáním paní průvodkyně. Viděli jsme i netopýra.  Součástí byla i zážitková zahrada se spoustou podnětných prvků – hmatové džbány, podzemní telefon, prožitkový chodník, krasohled, poslouchali jsme bzučení včel aj. Výlet se dětem moc líbil a odvezly si krásné vzpomínky.

                                                                                                                                Mgr. Magda Střelská

 

 

 

Práce snů

Práce snů

 

V pátek 14. 6. žáci I. A třídy navštívili naposledy v tomto školním roce vinohradskou knihovnu. V poučném programu nazvaném „Práce snů“ si povídali o povolání svých rodičů, čím by se chtěli v dospělosti stát, kde by chtěli pracovat. Poznávali různá povolání podle obrázků. V závěru měli žáci možnost si vypůjčit knížku na prázdninové čtení. Program se dětem líbil a byl pro děti přínosný.

                                                                                                                         Mgr. Magda Střelská

 

Výlet 4. tříd do Prahy

Výlet 4. tříd do Prahy

 

Ve středu, 19. června, podnikli obě 4. třídy celodenní výlet do hlavního města. Tento zážitek jim umožnily peníze, které si žáci vydělali v projektu „Abeceda peněz“ prodejem svých výrobků na listopadovém jarmarku. Celým výletem nás provázel průvodce z CA Úsměv, který nás seznámil s těmi nejznámějšími pamětihodnostmi Prahy a o každé žákům něco podstatného pověděl. Zážitek některým způsobila už samotná cesta vlakem RegioJet, žáci si ji užili se vším všudy, někteří jeli vlakem vůbec poprvé. Po příjezdu na hlavní nádraží v Praze započalo naše šestihodinové putování horkou Prahou. Přes Karlův most a pohledem na Vltavu a Čertovku jsme směle pokračovali nahoru k Pražskému hradu, podél cesty se děti občerstvily ledovou tříští a výbornými plněnými trdelníky.

Kolem 13. hodiny teploty přesahovaly 30 stupňů, účastníci výletu ovšem neztráceli elán a po odpočinku ve stínu hradeb a nákupem několika kousků suvenýrů pokračovala naše cesta prohlídkou chrámu Sv. Víta, pohledem na výměnu hradní stáže a závěrečným stoupáním na Petřín k rozhledně. Výstupem nahoru na rozhlednu podalo mnoho odvážlivců úžasný výkon, vždyť vystoupat 3 patra s 299 schody chce opravdu už kus kuráže, odvahy a určitě i dobrou fyzičku. V době osvěžovací přestávky pod rozhlednou nám blýskání a hřmění avizovalo blížící se déšť, ten nás opravdu překvapil.

Celý výlet jsme zakončili prohlídkou zrcadlového bludiště a hurá lanovkou dolů a přes Václavské náměstí zpět na hlavní nádraží. Unaveni, ale nabyti dojmy a zážitky jsme zasedli do pohodlných sedadel vlaku, který nás opět rychle a bezpečně dopravil do Brna.

     Bc. Sabina Holcmanová