Aktuální informace – COVID 19 (aktualizováno 17.9.2020)

 

Upozornění

 

Od pátku 18. 9. 2020 platí pro žáky druhého stupně povinnost nosit roušku  i ve vyučování.

 

Pro žáky prvního stupně zatím platí pokyn, že roušky nosí ve vnitřních prostorách školy nikoli však přímo ve výuce ve třídách.

 

Apelujeme na dodržování pravidla 3 R – roušky, rozestupy, ruce.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Vedeni školy