Podmínky stravování v týdnu od 25. – 29. 10. 2021

 

Podmínky stravování v týdnu od 25. do 29.10.2021:

* všichni žáci naší školy jsou automaticky odhlášeni,

* případní zájemci o oběd se musí speciálně přihlásit,

* výdej stravy pro žáky v družině probíhá v jídelně, pro žáky příchozí pouze do jídlonosiče,

* svačinky se připravovat nebudou,

* výdej stravy je zkrácen do 13:00 hodin,

* oběd v době ředitelského volna 25. + 26.10. za standartní cenu,

* oběd v době podzimních prázdnin 27. + 29.10. jde o oběd nedotovaný.

Cena nedotovaného oběda je:
I. kategorie 53,- Kč

II. kategorie 55,- Kč

III. kategorie 59,- Kč

 

Jana Dvořáková, vedoucí školní jídelny

 

Srdíčkový den

Srdíčkový den

Ve dnech 25. a 26. října 2021 se koná na naší škole ” Srdíčkové dny”. Akce je určena k nákupu zdravotních a kompenzačních pomůcek pro vážně nemocné děti. Budou se prodávat drobné předměty – magnetické záložky za 35,- Kč, barevné kolíčky s magnetem a plastové klipy za 30,- Kč. Doufáme v hojnou účast.

Žákovský parlament

Podzimní tvoření ve školní družině

Podzimní tvoření ve školní družině

Podzim je v plném proudu a my se s dětmi ve školní družině věnujeme nejen hrám a sportovním aktivitám na školním hřišti, ale i vyrábění různých výrobků z přírodních materiálů. Nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu tvoření.

Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, tvořily skřítky, hlemýždě, sovičky a jiné výrobky dle své představivosti a domluvy.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy.

Bc. Tatiana Šariská,
vychovatelka ŠD

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Základní školy Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 

Volby do školské rady pro zástupce nezletilých žáků

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás, zákonné zástupce nezletilých žáků, v souvislosti s ukončením funkcí členů současné školské rady naší školy. Školská rada má 9 členů: 3 za zřizovatele školy, 3 za pedagogické pracovníky a 3 za zákonné zástupce nezletilých žáků. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Schází se zpravidla 2x za rok v jarním a podzimním termínu. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu na příští rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy a podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Jako ředitel školy odpovídám za řádné provedení voleb do školské rady. Obracím se na Vás

s žádostí, aby ti z Vás, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě a mají zájem kandidovat, podali přihlášku do 1. 11. 2021 do 10.00 hod. na sekretariát školy, nebo elektronicky na info@zsmutenicka.cz .

 

Na třídních schůzkách dne 2. 11. 2021 Vás s kandidátkou seznámí třídní učitel.
Volby kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční dne 2. 11. 2021 v průběhu třídních schůzek.

 

Volby se uskuteční tajným hlasováním.

Vyhlášení bude zveřejněno na našich webových stránkách. Tři kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy

Obědy v době karantény dítěte

 

Dobrý den,

ráda bych jen upřesnila informace k odhláškám v době karantény. Dětem se obědy automaticky NEODHLAŠUJÍ. Pokud v době karantény nemají zájem o obědy, musí si je odhlásit. V případě zájmu si může člen rodiny (ne dítě samotné) pro obědy chodit do jídlonosiče (bez příplatku), výdej stravy do jídlonosiče probíhá v době od 10:45 do 11:15, (výjimečně do 13:45).

Děkuji a přeji všem příjemný den.

Jana Dvořáková, vedoucí jídelny

 

Mobilní trilopark

Mobilní trilopark

 

Děti ze školní družiny se mohly v pondělí 27. září vypravit na návštěvu do prvohor a druhohor. Na školní hřiště totiž přijel Mobilní Trilopark. Skupinky dětí tak navštívily tři stanoviště – na prvním nahlédly až do hlubin praoceánu a osahaly si originály zkamenělých hlavonožců, hvězdic, trilobitů a dalších živočichů. Na dalším stanovišti si zahrály na paleontology a pomocí štětečků odkrývaly kostru raptora. Zde si také mohli zájemci zakoupit sádrové imitace fosilií a koster například šavlozubého tygra, tyranosaura, trilobitů, ammonitů atd. Poslední stánek nabízel možnost vybrat si a vytvořit sádrový odlitek vyhynulých mořských živočichů či části těl (především zuby) dinosaurů, ryb nebo větších savců. Tuto “zkamenělinu” si děti odnesly na památku i domů.

 

Hana Blažková,
vychovatelka ŠD

 

 

Branný den

Branný den

V pondělí 27.  září se školou rozezněl požární poplach. Všichni jsme se během chvilky shromáždili na školním hřišti. Naštěstí byl poplach pouze cvičný, ale alespoň víme, jak se zachovat v případě, že by byl skutečný.
Když už jsme byli všichni venku, rozešli jsme se do okolních přírodních lokalit. Obě páté třídy společně zavítaly na nedalekou Bílou horu. Po úvodní bitvě o Bílou horu, v tomto případě ve vybíjené, čekala děti po okolních stromech rozvěšená Geometrická hledačka, při které si všichni zábavnou formou zopakovali učivo geometrie z předchozích let. Po úspěšném vyluštění tajenky a svačině následovala nabídka různých forem cvičení v přírodě. Na řadu přišla skákací guma i švihadla, ale největší úspěch sklidil míč a hra zvaná Vracečka.
Na závěr jsme se ještě zašli podívat z vyhlídky na brněnské dominanty Petrov a Špilberk a celí vyhládlí jsme se s radostí vrátili do školy na výborné rizoto.

 

Mgr. Tereza Kučerová,
třídní učitelka V. B