Dáme na vás – participativní rozpočet

Dáme na vás – participativní rozpočet

květen 2021

Jak již víte, naše škola se zapojila do projektu Město Brno Participativní rozpočet do škol. Žáci měli příležitost navrhnout vylepšení školy v hodnotě 35 000 Kč. Do užšího výběru, ze kterého vybírali samotní žáci, se dostaly čtyři projekty:

  • Svět ve 3D
  • Venkovní učebna
  • Relaxace a recyklace
  • Nové doplňky k akváriu

A jak to tedy dopadlo. Po velmi těsném hlasování zvítězil projekt „Venkovní učebna“. V čem tento projekt spočívá, žáci mají k dispozici venkovní učebnu, ale ta již není v dobrém stavu. Proto zde proběhnou úpravy dle jejich představ. V rámci rozpočtu a návrhu žáků škola nakoupila nové venkovní lavice, tabuli, deky apod., pro komfortnější využívání této učebny. Realizace projektu proběhne během června.

Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům, kteří se vrhli do zpracování těchto projektů. Práce na nich nebyla lehká. Moc si Vážíme Vašeho zapojení. Poděkování patří i učitelům za jejich podporu a pomoc.

Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II.stupeň

 

září 2020

Dáme na vás

Participativní rozpočet

 

Základní škola Mutěnická, se přihlásila do projektu Město Brno Participativní rozpočet do škol. Společně s námi se přihlásilo dalších 26 základních škol zřizovaných městem. V letošním školním roce dostanou žáci druhého stupně příležitost vymyslet nápady na to, co chtějí ve své škole vylepšit. Každá škola dostane na projekty svých žáků 35 000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází a vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků. Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm co postupují do celoškolního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.

Přejeme Všem zapojeným žákům, aby zvítězil právě Váš projekt.

 

Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II.stupeň

Zdroj: https://damenavas.brno.cz/

Čarodějnice ve školní družině

Čarodějnice ve školní družině

Poslední dubnový den každoročně pořádáme pro děti z družiny zábavné odpoledne s čarodějnicemi. Loni mohly přiletět jen samotné čarodějnice, děti musely zůstat doma na distanční výuce. Letos se nám to
v rámci opatření podařilo alespoň částečně, ale i za to jsme všichni moc rádi. Dokonce se na nás po těch šedivých dnech usmálo i sluníčko 🙂
Věříme, že příští školní rok si to už užijeme všichni společně v plné parádě!
Hana Blažková

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT bude výuka probíhat od 24. 5. 2021 takto:

*osobní přítomnost žáků 1. stupně a dětí v přípravném ročníku bez rotací,

* osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,

* provoz školní družiny je v běžném režimu.

 

Ranní družina je v provozu úterý až pátek. V pondělí ne, z důvodu testování žáků.

*testování žáků 1. stupně jedenkrát týdně,

*testování žáků 2. stupně jedenkrát týdně,

* ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Vedení školy

Přírodovědná stezka v Akátkách

Přírodovědná stezka v Akátkách

V rámci distanční výuky jsme se s paní učitelkou Střelskou rozhodly na začátku května uspořádat přírodovědnou stezku v lesoparku Akátky.

Putování dětí s rodiči začalo ještě před restaurací Sherwood a pokračovalo podél naučné stezky Akátky. Děti se vydaly po stopě lesního skřítka Dubíka, který je provázel po celou dobu stezky, celkem na 14 stanovištích. Dubík děti dovedl až k houpacímu koni.

Pro děti bylo přichystáno celkem 11 záludných otázek z oblasti přírodovědy, které byly doplněny krásnými barevnými obrázky. K jejich vyřešení byly nezbytné nejen znalosti z přírodovědy, ale také z českého jazyka.

Aby děti úspěšně zdolaly stezku, potřebovaly jen papír, tužku, znalosti a dobrou náladu. Do svých bloků si zapisovaly písmena, která označovala správné odpovědi. Na předposledním stanovišti složily ze svých písmen pomocí okének hádanku, kterou musely uhodnout. Správnou odpověď a fotografie děti poslaly svým paním učitelkám, které je za to náležitě odměnily.

Mgr. Jana Řiháková

Den Země

Den Země

Ve druhé polovině dubna si děti ve školní družině připomněly trochu jiný svátek – Den Země.

Ve všech odděleních tvořily a malovaly přírodu, jak ji vidí na jaře, doplňovaly tematické pracovní listy, sely semínka. Nejvíce se věnovaly třídění odpadů. Sdělovaly ostatním svoje zkušenosti, na vycházkách Vinohrady určovaly, co do kterého kontejneru patří.

Na čtvrtek 22. dubna byly nachystány dvě stezky. Děti přípravné a 1. třídy společně s paní vychovatelkou plnily úkoly na školní zahradě, ostatní si vyzkoušeli své znalosti samostatně na připravených kartách na školním hřišti. Následující den proběhlo v jednotlivých odděleních vyhodnocení.

Fotografie zachycují ukázky některých aktivit.

vychovatelky ŠD

Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto

Žáci 9. ročníků se i v letošním roce intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Bohužel v tomto nelehkém období se připojovali distančně ze svých domovů. Teprve posledních 14 dní mohli ve skupinách navštěvovat přípravný kurz v budově školy.

V pátek 30. 4. 2021 si žáci z přípravného kurzu pak mohli nanečisto vyzkoušet přijímací test z matematiky. Nácvik simuloval situaci ostrých přijímacích testů, kdy musí na zadaných úkolech pracovat 85 minut, správně psát odpovědi do záznamových archů a především nesmí používat žádné pomůcky.

Pro žáky to byla skvělá průprava na den D, který je čeká již v příštím týdnu. Všem se přípravný kurz z matematiky a českého jazyka líbil.

Nyní již držme palce a přejme všem žákům, aby se vypořádali s obtížnými úkoly přijímacích testů a byli přijati ke studiu na své vysněné školy.

Mgr. Jana Witkovská, Mgr. Helena Bartoňková