Project 5. A and 5. B – MY SCHOOL

Project 5. A and 5. B – MY SCHOOL

I na distanční výuce v hodinách anglického jazyka se v rámci jednotlivých lekcí věnujeme tematicky zaměřeným projektům.

Několik hodin jsme poznávali vzdělávací systém v anglicky mluvících zemích, srovnávali jsme ho s naší zemí. Učili jsme se názvy jednotlivých předmětů i další slovní zásobu související s tímto tématem.

Do písemné verze projektu jsme umístili náš rozvrh hodin. Nechyběly v něm odpovědi na základní otázky o našem vztahu ke škole: Které předměty máme v oblibě? Jaké dny jsou pro nás ve škole oblíbené? Kolik dětí je v našich třídách? I na zodpovězení těchto otázek byl v projektu MY SCHOOL dostatek prostoru.

V rámci výsledné práce bylo důležité i výtvarné zpracování projektu. Paleta nápadů u některých dětí byla pestrá. I když nyní na distanční výuce netrávíme čas ve škole, ale doma za svými počítači či mobilními telefony, je pro nás škola nedílnou součástí života.

Na škodu nebyly ani drobné chybičky v gramatice, i chybami se učíme.

Mgr. Helena Bartoňková

Mini kulečník – turnaj dvojic

Mini kulečník – turnaj dvojic

V průběhu ledna jsme vyzkoušeli v družině novou zábavnou stolní hru ,,Mini kulečník“, kterou dostaly děti v některých odděleních jako vánoční dárek. Využili jsme ji k turnaji dvojic. Zájemci o turnaj si nejprve osvojili pravidla a hru natrénovali. Základní kola proběhla v jednotlivých odděleních a postupující dvojice formou ,,pavouka“ se postupně dostaly až do finále. Ti nejlepší soutěžili zase s těmi nejlepšími v jednotlivých ročnících. Podle počtu dosažených bodů se děti umístily na prvním, druhé a třetím místě. Výherce čekala odměna, diplom a malá sladkost. Po skončení turnaje si mohou zahrát minikulečník zase všechny děti podle svého zájmu a chuti.

Všem vítězům turnaje blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

vychovatelky ŠD