Školní stravování 21. a 22. 12. 2020

 

Ve dnech prodloužených prázdnin 21. a 22. 12. 2020 budou všichni žáci a zaměstnanci školy automaticky odhlášeni ze stravování. Pokud bude mít někdo z těchto strávníků přesto zájem o oběd, bude mít možnost vyzvednutí do jídlonosiče, formou výdejního okénka, ale strava bude nedotovaná, se všemi příplatky. Na tyto dny se musí každý, kdo má o obědy v tyto dny zájem, sám přihlásit. Výdej stravy bude pro žáky a zaměstnance školy od 11:15 do 13:00 hodin.

 

Cena nedotované stravy:

žáci 7 – 10 let: 53,- Kč

žáci 10 – 14 let: 55,- Kč

žáci na 15 let a dospělí: 59,- Kč

Škola covidová – učíme se na dálku

Škola covidová – učíme se na dálku

V rámci distanční výuky se žáci se svými učiteli setkávali v pravidelných online hodinách a pracovali společně na zadaných úkolech. Vyplňovali pracovní listy, četli, vypracovávali domácí úkoly a různé referáty a projekty k právě probírané látce. Jedním ze zadaných projektů pro 5. B třídu v předmětu Přírodověda bylo vyrobení modelu Sluneční soustavy. Žáci se do výroby pustili s chutí a někteří se opravdu vyznamenali. Mnohé modely byly totiž opravdu dechberoucí.

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

 

V měsíci listopadu se navzdory uzavření škol uskutečnily hned dvě celorepublikové předmětové soutěže Bobřík informatiky a Matematický klokan. Obě soutěže samozřejmě probíhaly na dálku.

 

 

 

BOBŘÍK INFORMATIKY

V informatické soutěži Bobřík informatiky soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Letos poprvé si soutěž v kategorii MINI vyzkoušeli i čtvrťáci. Ze šestnácti zapojených byla celá polovina úspěšnými řešiteli. Nejlepší z nich byl Karel Šnajder se ziskem 176 bodů ze 192 možných, následován Kristýnou Vrbovou se 172 body. O třetí místo se se ziskem 156 bodů dělil Mikhail Fasakhov s Patrikem Ledinou.

Z devatenácti zapojených páťáků se stalo úspěšnými řešiteli 12 žáků. Dva z nich, Stela Bičová a Jiří Sovadina, dokonce získali plný počet bodů. Na druhém místě se umístil František Martének se 176 body a třetí místo se ziskem 161 bodů obsadila Ester Soldánová.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tato soutěž se měla konat již v březnu, organizátoři ji však museli kvůli uzavření škol odložit, nakonec musel náhradní podzimní termín stejně proběhnout na dálku. Ale je dobře, že se mohli matematičtí nadšenci popasovat s 24 složitými úlohami.

Nejlépe si s nimi poradila Kristýna Vrbová, která získala plný počet 90 bodů. Jediná chyba odsunula Olafa Plíška s 86 body na druhé místo. Trojici nejúspěšnějších doplňuje Patrik Ledina, který dosáhl na 74 bodů.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich zapojení do těchto dobrovolných aktivit.

 

Mgr. Tereza Kučerová