Čtvrťáci na dopravním hřišti

Čtvrťáci na dopravním hřišti

 

I za současné situace se za dodržení všech hygienických opatření rozběhla na dopravním hřišti Riviéra celoroční dopravní soutěž Empík cyklista. Soutěž již po 18. organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol. Cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola a se základními dopravními značkami. Jejich význam si pak ověřili přímo na dopravním hřišti. To si nejdříve prošli se strážníkem, který jim vysvětlil, jak se u jednotlivých značek a na různých křižovatkách chovat. A potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

Mgr. Tereza Kučerová

 

 

Preventivní program VII. A

Preventivní program VII. A

 

Ve čtvrtek 17. září proběhla poslední část preventivního programu s třídou VII. A. Celý program se týkal problematiky prevence rizikového chování v kolektivu a byl rovněž orientován na chování v krizových či jinak vypjatých situacích.

Žáků se ujaly dvě slečny z „Podaných rukou“ a v první hodině s nimi diskutovaly ve třídě o tom, co se od posledního setkání v jejich třídním kolektivu zlepšilo, či zhoršilo. Další část programu pokračovala venku. Zde je čekalo několik úkolů, zaměřených hlavně na spolupráci v kolektivu, což v některých případech dělalo velké problémy. Nedokázali se ze začátku domluvit, pracovali jen někteří. Nakonec se spolupráce podařila a vše zvládli jako skupina. Pomáhali si, důvěřovali si, někteří hráli roli vedoucího, který vše organizoval. Seberealizovali se a nakonec se dokázali i ohodnotit a pochválit.

Podle kladných ohlasů jsem přesvědčena, že celá akce měla smysl a naplnila svůj záměr. I když žáci na konci dne byli už všichni velmi unavení a vyčerpaní, byli nabiti, doufám, že užitečnými informacemi.

Mgr. Helena Bartoňková

 

 

 

Aktuální informace – COVID 19 (aktualizováno 13. 10. 2020)

 

Vážení rodiče,

Na základě nařízení vlády ČR

1. Od 14. 10. 2020 se budou na dálku učit všichni žáci a studenti, tedy jak na základních, tak středních, vyšších odborných i vysokých školách.

2. Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

3. Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60% z denního vyměřovacího základu, přičemž minimálně se bude jednat o 400,- Kč.

4. Zavřené budou i školní družiny, zakazují se školy v přírodě.

5. Od 14. 10. 2020 jsou automaticky odhlášeny obědy všem žákům školy.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy