Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky prvních tříd a třídu přípravnou

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli – bez rodičů.

 

V 7.50 odchází žáci přípravné třídy,

v 8.00 žáci I. A,

v 8.15 žáci I. B,

v 8.30 odchází žáci I. C.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

V 16.00 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd a třídy přípravné. Schůzka proběhne v kmenových třídách. Zde se dozvíte veškeré informace o organizaci výuky, režimu školní družiny a jídelny. Pomůcky, které budou ve výuce potřeba, není nutné dopředu nakupovat.

Účast zákonných zástupců je nutná!

Ve vnitřních prostorách školy dodržujte nošení roušek. Děkujeme za pochopení.

 

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021

pro žáky 1. tříd a přípravné třídy

1. 9. – 1 vyučovací hodina

2. 9. – 3. 9. – 2 vyučovací hodiny – do 9.40

4. 9. – 3 vyučovací hodiny – do 10.45

Od 7. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. Stupeň: 11.30-12.30

2. Stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k zahájení školního roku 2020-2021 pro žáky 2. – 9. tříd

 

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

 

Sraz žáků 2. – 9. tříd je před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli.

 

V 7.40 odchází žáci 2. – 5. tříd,

v 8.45 odchází žáci 6. – 9. tříd.

 

Slavnostní uvítání ve třídě je cca 45 minut. Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny.

Organizace výuky probíhá v souladu s pokyny MŠMT „Provoz škol a školských zařízení

ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke covid 19“.

 

Organizace 1. týdne školního roku 2020-2021 pro žáky 2. – 9. tříd.

 

2. 9. – 3. 9. 2020

2.- 5. ročník: 8.00-11.40

6.- 9. ročník: 8.00-10.45

Třídní učitelé jsou ve svých třídách, probíhají třídnické práce.

 

4. 9. 2020

2.- 5. ročník: 8.00-11.40

6.- 9. ročník: 8.00-12.35

Výuka probíhá dle rozvrhu v rozsahu výše uvedeného počtu hodin.

 

Výdej obědů – pro nedružinové děti:

1. stupeň: 11.30-12.30

2. stupeň: 12.30-13.30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.