Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

 

Stejně jako každý rok proběhla na naší škole 5. prosince mikulášská nadílka. Rolí Mikuláše, něžných andílků a rozverných a někdy i děsivých čertů se ujali žáci 9. A. Někteří zlobivější žáci byli čerty začerněni. Těm vzornějším andílci na čelo nalepili zlatou hvězdičku. Nakonec děti Mikuláši zazpívaly a po zásluze byly odměněny drobnou sladkostí.

PhDr. Marcela Kuchyňková

 

Projekt 30. výročí Sametové revoluce

Projekt 30. výročí Sametové revoluce

 

V měsíci listopadu jsme si připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Žáci 2. stupně byli v průběhu celého týdne v jednotlivých předmětech seznamováni s reáliemi této pro ně již vzdálené doby. V pátek 15. listopadu pak zpracovávali lapbooky. Na jejich zpracování si jednotlivé poznatky ucelili a zpracovali je do zajímavé grafické formy.

Školní parlament pak jednotlivé lapbooky zhodnotil a vyhodnotil tři nejlepší. Na 1. místě se zúčastnil kolektiv 9. A, na místě druhém pak třída 8. A, na 3. místě pak tým vedený Annou Březinovou ze 7. A. Lapbooky jsou ke zhlédnutí na malé výstavě k sametové revoluci umístěné v relaxačním koutku. Zde si můžete přečíst i jiné práce žáků věnované tomuto tématu.

PhDr. Marcela Kuchyňková

 

Anglické Vánoce

Anglické Vánoce

 

Již tradičně, týden před Vánocemi, navštěvují žáci druhého stupně anglická divadelní představení. V rámci projektu Anglické Vánoce, za podpory Statutárního města Brna, viděli žáci 8. A, 8. B a 9. A nově nastudovanou hru Romeo a Julie. Nejslavnější příběh tragické lásky Julie Kapuletové a Romea Monteka dojímá diváky již od doby svého vzniku.

Po představení se žáci šli podívat na brněnský vánoční strom a vánoční trhy.  Největší odměnou pro učitele byla slova žáků po představení „moc se nám to líbilo a všemu jsme rozuměli“. A to je smyslem těchto divadelních představení v anglickém jazyce.

 

Ivana Bieliková

 

V divadle Radost

V divadle Radost

 

Mikulášskou nadílku v podobě humorného divadelního představení si užili žáci druhých tříd v divadle Radost. V pátek 6. prosince jsme byli svědky veselé hudební pohádky o babičce, která si vyrazila z kopýtka, nazvané „O líné babičce“. Pohádky byla plna humoru, cest za poznáním, zpěvu a poučení.

                                                                                                                     Mgr. Magda Střelská

 

Vystoupení na vánočních trzích

Vystoupení na vánočních trzích

 

Ve středu 11. prosince vystoupily žáci II. A spolu s mažoretkami a roztleskávačkami Kikinky v programu brněnských škol na vánočních trzích na brněnském výstavišti. Žáci II. A se představili s pásmem vánočních písní, básní a koled. Kikinky se proměnily ve sněhuláčky.

                                                                                                                                           Mgr. Magda Střelská

 

 

Cesta za poznáním

Cesta za poznáním

 

V prosinci se vydali třeťáci na Cestu za poznáním. Jedná se o aktivitu na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nejdříve se v hodině čtení naučili pracovat s různými encyklopediemi. V následující hodině si vylosovali svého parťáka a mohli vyrazit na pomyslnou cestu. Jejich úkolem bylo přečíst si úvodní motivační text s pokyny, potom postupně vyhledávali v sedmi různých encyklopediích odpovědi na záludné otázky a zapisovali je do očíslovaných políček na pracovním listu. Nakonec museli přijít na to, jak mají vyluštit tajenku, která ukrývala odvěké tajemství.

Všechny děti práce s encyklopediemi bavila, pochvalovaly si i spolupráci ve dvojicích a už se těší, až si to někdy zopakují. Těšit se mohou i druháci, kteří tuto cestu podniknou v novém roce.

                                                                                                                                              Mgr. Tereza Kučerová

 

Čeps  Cup – dívky

Čeps Cup – dívky

 

V úterý 26. 11. se vybrané žákyně 5. A a 5. B zúčastnily florbalového turnaje Čeps Cup. Naše dívky statečně vybojovaly čtvrté místo z pěti. Kromě toho získaly první zkušenosti s florbalovou soutěží, skvělý pocit z týmové hry a některé i radost z gólu. Všechny dohromady jsme si turnaj užily a holky dokázaly, že florbal rozhodně není jen pro kluky. Velká pochvala patří našim dvěma gólmankám N. Šlachtové a A. Kulendíkové, které neohroženě strážily branku. I díky nim skóre jednotlivých zápasů dopadlo následovně: 1:1 se ZŠ Elišky Přemyslovny, 0:2 ZŠ Krásného, 0:0 se ZŠ Otevřenou, 3:5 ZŠ Horní. Děvčatům děkuji za odvedený výkon a přeji hodně chuti do dalšího sportování.

Mgr. Ludmila Chuchelová

 

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

 

V úterý 3. prosince naši školu navštívil projektový tým České spořitelny, který pro žáky druhých tříd uspořádal interaktivní setkání v projektu finanční gramotnosti  Abeceda peněz. Žáci se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků“ a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na celkem čtyřech stanovištích – Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření, se průběžně seznámili s příjmy a výdaji, které dospělý člověk má.

Cílem bylo, aby si děti z programu odnesly základní povědomí o principech hospodaření rodiny. Součástí projektu je i ucelený pracovní sešit pro každého žáka, se kterým budeme následně pracovat. Sešit je rozdělen do tří kapitol: 1. Příjmy a výdaje – žáci se seznámí s koloběhem peněz v domácnosti, 2. Nakupování – cílem je získat povědomí o cenách a hodnotě věcí a 3. Rozpočet a spoření – zde je žákům vysvětlen rozdíl mezi přáním a potřebou a princip individuálního i společného šetření.

Celý program byl velmi přínosný a žáci se do všech aktivit zapojovali se zájmem a nadšením. Hodně úspěchů v roli „dospěláků“!

                                                                                                                         Mgr. Magda Střelská

 

Screeningové vyšetření zraku na ZŠ Mutěnická

 

Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigovány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. Aby se tomu tak nestalo, navštívila v listopadu naši školu ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Jeřábková, která provedla žákům 2. a 3. tříd preventivní screeningové vyšetření zraku. Jednalo se o bezkontaktní, rychlé, nenáročné a šetrné vyšetření obou očí přístrojem PLUSOPTIX  AO9,  které umožňuje během chvilky odhalit řadu očních vad (tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus). Toto vyšetření bylo doplněno ještě zakrývací zkouškou, která byla zaměřena na šilhání a mobilitu očí. Po vyšetření obdržel každý žák odbornou zprávu pro rodiče, případně pro očního lékaře.

Financování tohoto preventivního programu zajistila MČ Brno – Vinohrady a za to jim moc děkujeme.

 

                                                                                                                                              Mgr. Magda Střelská