Vyznamenaní žáci starostou MČ Brno Vinohrady

Vyznamenaní žáci starostou MČ Brno Vinohrady

 

Každoročně na konci školního roku dostávají nejlepší žáci vinohradských škol ocenění

na ÚMČ Brno Vinohrady. Letos to byli z naší školy dva žáci a to Martin Škoda (5. B) a Andrea Zábojníková (9. A).

Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů!

 

Jak se peče chleba

Jak se peče chleba

 

Prvňáci se rozloučili se svým prvním školním rokem výletem do nedalekého Kunštátu, kde navštívili zdejší malou pekárnu. Zahráli si na pekaře a pekařky a z opravdového těsta si vytvořily preclíky, šneky, srdíčka apod., tyto výrobky jim byly upečeny a děti si je odvezly domů. Paní pekařka nám vysvětlila jak  se peče chléb, ukázala nám pec na chleba a stroj na výrobu rohlíku, popovídala o kvásku a  různých druzích mouky, kterou děti měly možnost i ochutnat. V druhé části výletu jsme se autobusem přesunuli do Rudky, kde jsme navštívili jeskyni blanických rytířů s poutavým a poučným povídáním paní průvodkyně. Viděli jsme i netopýra.  Součástí byla i zážitková zahrada se spoustou podnětných prvků – hmatové džbány, podzemní telefon, prožitkový chodník, krasohled, poslouchali jsme bzučení včel aj. Výlet se dětem moc líbil a odvezly si krásné vzpomínky.

                                                                                                                                Mgr. Magda Střelská

 

 

 

Práce snů

Práce snů

 

V pátek 14. 6. žáci I. A třídy navštívili naposledy v tomto školním roce vinohradskou knihovnu. V poučném programu nazvaném „Práce snů“ si povídali o povolání svých rodičů, čím by se chtěli v dospělosti stát, kde by chtěli pracovat. Poznávali různá povolání podle obrázků. V závěru měli žáci možnost si vypůjčit knížku na prázdninové čtení. Program se dětem líbil a byl pro děti přínosný.

                                                                                                                         Mgr. Magda Střelská

 

Výlet 4. tříd do Prahy

Výlet 4. tříd do Prahy

 

Ve středu, 19. června, podnikli obě 4. třídy celodenní výlet do hlavního města. Tento zážitek jim umožnily peníze, které si žáci vydělali v projektu „Abeceda peněz“ prodejem svých výrobků na listopadovém jarmarku. Celým výletem nás provázel průvodce z CA Úsměv, který nás seznámil s těmi nejznámějšími pamětihodnostmi Prahy a o každé žákům něco podstatného pověděl. Zážitek některým způsobila už samotná cesta vlakem RegioJet, žáci si ji užili se vším všudy, někteří jeli vlakem vůbec poprvé. Po příjezdu na hlavní nádraží v Praze započalo naše šestihodinové putování horkou Prahou. Přes Karlův most a pohledem na Vltavu a Čertovku jsme směle pokračovali nahoru k Pražskému hradu, podél cesty se děti občerstvily ledovou tříští a výbornými plněnými trdelníky.

Kolem 13. hodiny teploty přesahovaly 30 stupňů, účastníci výletu ovšem neztráceli elán a po odpočinku ve stínu hradeb a nákupem několika kousků suvenýrů pokračovala naše cesta prohlídkou chrámu Sv. Víta, pohledem na výměnu hradní stáže a závěrečným stoupáním na Petřín k rozhledně. Výstupem nahoru na rozhlednu podalo mnoho odvážlivců úžasný výkon, vždyť vystoupat 3 patra s 299 schody chce opravdu už kus kuráže, odvahy a určitě i dobrou fyzičku. V době osvěžovací přestávky pod rozhlednou nám blýskání a hřmění avizovalo blížící se déšť, ten nás opravdu překvapil.

Celý výlet jsme zakončili prohlídkou zrcadlového bludiště a hurá lanovkou dolů a přes Václavské náměstí zpět na hlavní nádraží. Unaveni, ale nabyti dojmy a zážitky jsme zasedli do pohodlných sedadel vlaku, který nás opět rychle a bezpečně dopravil do Brna.

     Bc. Sabina Holcmanová

 

 

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

 

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili čtenářské soutěže. Nejprve proběhla třídní kola, poté se nejúspěšnější žáci mohli zúčastnit kola školního. Toto kolo se konalo 7.6. 2019 a aktivně se do něj zapojilo 9 dívek.

Úkolem dívek bylo písemně a výtvarně zpracovat knihu, kterou četly a následně o ní referovat.  Jejich celkový projev byl hodnocen čtyřčlennou porotou, která byla sestavena z pedagogických pracovníků.

Všechna děvčata se úkolu zhostila po svém, avšak každá se ctí. Šest nejúspěšnějších děvčat bylo oceněno knižní odměnou.

Na prvním místě se umístila Nina Černá ze 4.A, druhé místo obsadila Valentina Blažková ze 4.B a na třetím skončila Rozálie Zahradníčková z 5.B. Knihu si odnesly také Doubravka Plíšková ze 4.B, Karolína Melnyková ze 4.A a Nella Pavelková z 5.B. Sladkou odměnu za účast dostaly Markéta Brožová ze 4.A, Nadine Farah ze 4.B a Alena Kulendíková ze 4.B.

Soutěž se velmi vydařila a už se s dětmi těšíme na další ročník.

 

Mgr. Jana Řiháková

 

 

 

 

Daltonský projekt 1. stupně – divadlo

Daltonský projekt 1. stupně – divadlo

 

Součástí rozvoje čtenářské gramotnosti byl daltonský projekt 1. stupně, jehož letošním tématem bylo divadlo. Každá třída pojala tohle téma po svém. Někteří nacvičovali krátké divadelní představení, vyráběli kulisy a loutky, jiní sháněli co nejvíce informací o brněnských divadlech. Dne 31. 5. proběhlo společné setkání žáků 1. – 3. tříd, kde nám všichni výsledky své práce předvedli. Mohli jsme vidět pohádky O Koblížkovi, O Červené karkulce, Boudo, budko, poslechli jsme si mnoho hezkých písniček a básniček o zvířátkách. Starší žáci nám pověděli informace o brněnských divadlech pro děti i dospělé, o tom, jak to vypadá uvnitř divadla a také jsme slyšeli jejich zkušenosti z návštěv různých divadel. Pro všechny žáky i paní učitelky to bylo příjemně strávené dopoledne a již se těšíme, až se příští rok sejdeme u dalšího společného projektu.

Mgr. Denisa Adamíková

 

 

 

 

Informace pro žáky 1. tříd a třídu přípravnou od 1. 9. 2019

 

Informace k začátku školního roku 2019-2020

Organizace vyučování v měsíci září 2019

Seznam I.A L. Puškášová

Seznam I.B D. Burýšková

Seznam I.C M. Kolísková

Přípravná třída 2019-2020 seznam žáků

 

Preventivní vlak

Preventivní vlak

 

V rámci kampaně Brněnské dny bez úrazů se žáci VII.B a IX.A  zúčastnili  projektu  Preventivní vlak, který byl určen mládeži od 13 let.

Projekt byl situován do prostředí železnice na nádraží v Brně – Králově Poli. Cílem kampaně je, aby se žáci vyhýbali jakémukoliv hazardnímu chování a riskování v okolí železnice.

V prvním vagonu Preventivního vlaku byl speciální kinovůz, v němž se promítal film „To nedáš.“

Snímek vycházel z autentických událostí, které se na železnici skutečně odehrály.

Ve druhém voze žáci měli možnost diskutovat s odborníky i vyšetřovateli, kteří se nehodami na železnici zabývají. Rovněž si žáci vyzkoušeli poskytování první pomoci a seznámili se s prací hasičů.

Akce se nám velice líbila a myslím, že by takových osvětových akcí mělo být mnohem víc.

PhDr. Ivana Bieliková

 

Poznávací zájezd Švýcarsko

Poznávací zájezd Švýcarsko

 

V termínu 20. 5. – 25. 5. 2019 se uskutečnil poznávací zájezd vybraných žáků druhého stupně naší základní školy do Švýcarska. Odjíždělo se ve večerních hodinách. Ráno po probuzení si žáci mohli prohlédnout největší vodopády v Ev ropě – Rýnské vodopády. Poté si prošli interaktivní vědecké centrum Technorama ve Winterhuru.

Po dni plném zážitků jsme se ubytovali vysoko v horách v chatě s výhledem na zasněžené vrcholky Alp. Každé ráno nás autobus převezl serpentýnami s krásnými výhledy na hory, Ženevské jezero a místní vinice do míst jako jsou Lausanne, Montreux nebo vodní hrad Chillon. Další dny jsme navštívili krásné historické město Ženevu, kde měli žáci dvouhodinový rozchod, během kterého využili znalosti z hodin němčiny, francouzštiny a angličtiny. Nejen pro technické nadšence jsme připravili návštěvu Cernu, kde si na interaktivní prohlídce zkusili práci na urychlovači částic a měli i přednášku s filmem s českými titulky. Všichni si pak přišli na své v sýrárně Gruyère a čokoládovně Cailler. Zde jsme měli možnost ochutnat různé druhy čokolád a pochopit, jak funguje výrobní proces čokolády. Zajímavou formou nám byl představen historický příběh putování kakaových bobů z pralesa až po dnešní konzum čokolády ve všech možných formách. Žáci si nakoupili za rozumné ceny sýry i čokolády domů, aby mohli potěšit své blízké, kteří na ně čekali na Pálavském náměstí s otevřenou náručí. Žáci i my učitelé si ze zájezdu odnášíme krásné zážitky a spousty fotek z prosluněného, krásného, ale i drsného Švýcarska.

Mgr. Ivana Závodníková