Vyznamenaní žáci starostou MČ Brno Vinohrady

Vyznamenaní žáci starostou MČ Brno Vinohrady

 

Každoročně na konci školního roku dostávají nejlepší žáci vinohradských škol ocenění

na ÚMČ Brno Vinohrady. Letos to byli z naší školy dva žáci a to Martin Škoda (5. B) a Andrea Zábojníková (9. A).

Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů!

 

Jak se peče chleba

Jak se peče chleba

 

Prvňáci se rozloučili se svým prvním školním rokem výletem do nedalekého Kunštátu, kde navštívili zdejší malou pekárnu. Zahráli si na pekaře a pekařky a z opravdového těsta si vytvořily preclíky, šneky, srdíčka apod., tyto výrobky jim byly upečeny a děti si je odvezly domů. Paní pekařka nám vysvětlila jak  se peče chléb, ukázala nám pec na chleba a stroj na výrobu rohlíku, popovídala o kvásku a  různých druzích mouky, kterou děti měly možnost i ochutnat. V druhé části výletu jsme se autobusem přesunuli do Rudky, kde jsme navštívili jeskyni blanických rytířů s poutavým a poučným povídáním paní průvodkyně. Viděli jsme i netopýra.  Součástí byla i zážitková zahrada se spoustou podnětných prvků – hmatové džbány, podzemní telefon, prožitkový chodník, krasohled, poslouchali jsme bzučení včel aj. Výlet se dětem moc líbil a odvezly si krásné vzpomínky.

                                                                                                                                Mgr. Magda Střelská

 

 

 

Práce snů

Práce snů

 

V pátek 14. 6. žáci I. A třídy navštívili naposledy v tomto školním roce vinohradskou knihovnu. V poučném programu nazvaném „Práce snů“ si povídali o povolání svých rodičů, čím by se chtěli v dospělosti stát, kde by chtěli pracovat. Poznávali různá povolání podle obrázků. V závěru měli žáci možnost si vypůjčit knížku na prázdninové čtení. Program se dětem líbil a byl pro děti přínosný.

                                                                                                                         Mgr. Magda Střelská

 

Výlet 4. tříd do Prahy

Výlet 4. tříd do Prahy

 

Ve středu, 19. června, podnikli obě 4. třídy celodenní výlet do hlavního města. Tento zážitek jim umožnily peníze, které si žáci vydělali v projektu „Abeceda peněz“ prodejem svých výrobků na listopadovém jarmarku. Celým výletem nás provázel průvodce z CA Úsměv, který nás seznámil s těmi nejznámějšími pamětihodnostmi Prahy a o každé žákům něco podstatného pověděl. Zážitek některým způsobila už samotná cesta vlakem RegioJet, žáci si ji užili se vším všudy, někteří jeli vlakem vůbec poprvé. Po příjezdu na hlavní nádraží v Praze započalo naše šestihodinové putování horkou Prahou. Přes Karlův most a pohledem na Vltavu a Čertovku jsme směle pokračovali nahoru k Pražskému hradu, podél cesty se děti občerstvily ledovou tříští a výbornými plněnými trdelníky.

Kolem 13. hodiny teploty přesahovaly 30 stupňů, účastníci výletu ovšem neztráceli elán a po odpočinku ve stínu hradeb a nákupem několika kousků suvenýrů pokračovala naše cesta prohlídkou chrámu Sv. Víta, pohledem na výměnu hradní stáže a závěrečným stoupáním na Petřín k rozhledně. Výstupem nahoru na rozhlednu podalo mnoho odvážlivců úžasný výkon, vždyť vystoupat 3 patra s 299 schody chce opravdu už kus kuráže, odvahy a určitě i dobrou fyzičku. V době osvěžovací přestávky pod rozhlednou nám blýskání a hřmění avizovalo blížící se déšť, ten nás opravdu překvapil.

Celý výlet jsme zakončili prohlídkou zrcadlového bludiště a hurá lanovkou dolů a přes Václavské náměstí zpět na hlavní nádraží. Unaveni, ale nabyti dojmy a zážitky jsme zasedli do pohodlných sedadel vlaku, který nás opět rychle a bezpečně dopravil do Brna.

     Bc. Sabina Holcmanová

 

 

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

 

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili čtenářské soutěže. Nejprve proběhla třídní kola, poté se nejúspěšnější žáci mohli zúčastnit kola školního. Toto kolo se konalo 7.6. 2019 a aktivně se do něj zapojilo 9 dívek.

Úkolem dívek bylo písemně a výtvarně zpracovat knihu, kterou četly a následně o ní referovat.  Jejich celkový projev byl hodnocen čtyřčlennou porotou, která byla sestavena z pedagogických pracovníků.

Všechna děvčata se úkolu zhostila po svém, avšak každá se ctí. Šest nejúspěšnějších děvčat bylo oceněno knižní odměnou.

Na prvním místě se umístila Nina Černá ze 4.A, druhé místo obsadila Valentina Blažková ze 4.B a na třetím skončila Rozálie Zahradníčková z 5.B. Knihu si odnesly také Doubravka Plíšková ze 4.B, Karolína Melnyková ze 4.A a Nella Pavelková z 5.B. Sladkou odměnu za účast dostaly Markéta Brožová ze 4.A, Nadine Farah ze 4.B a Alena Kulendíková ze 4.B.

Soutěž se velmi vydařila a už se s dětmi těšíme na další ročník.

 

Mgr. Jana Řiháková

 

 

 

 

Daltonský projekt 1. stupně – divadlo

Daltonský projekt 1. stupně – divadlo

 

Součástí rozvoje čtenářské gramotnosti byl daltonský projekt 1. stupně, jehož letošním tématem bylo divadlo. Každá třída pojala tohle téma po svém. Někteří nacvičovali krátké divadelní představení, vyráběli kulisy a loutky, jiní sháněli co nejvíce informací o brněnských divadlech. Dne 31. 5. proběhlo společné setkání žáků 1. – 3. tříd, kde nám všichni výsledky své práce předvedli. Mohli jsme vidět pohádky O Koblížkovi, O Červené karkulce, Boudo, budko, poslechli jsme si mnoho hezkých písniček a básniček o zvířátkách. Starší žáci nám pověděli informace o brněnských divadlech pro děti i dospělé, o tom, jak to vypadá uvnitř divadla a také jsme slyšeli jejich zkušenosti z návštěv různých divadel. Pro všechny žáky i paní učitelky to bylo příjemně strávené dopoledne a již se těšíme, až se příští rok sejdeme u dalšího společného projektu.

Mgr. Denisa Adamíková

 

 

 

 

Informace k závěru školního roku 2018/2019

 

Informace k  závěru školního roku 2018-2019 – vyučování, výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

 

 1. Vyučování a výdej obědů

pondělí 24. – pátek 28. 6. 2019

 • 0. – 2. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.30
 • 3. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.40
 • 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin – oběd od 12.20
 • výdej obědů pondělí a úterý do 13.30 hod., středa a čtvrtek do 13.00 hod, pátek 28. 6. 10.00 – 13.00 hod. pouze pro žáky školy
 • odchody domů po obědě jsou možné přímo z jídelny

 

 1. Rekonstrukce vodovodu
 • od 24.6.2019 je zahájena rekonstrukce vody
 • celé přízemí bude mimo provoz (družina se přesune do 1. patra dle pokynů p. Niziolové, 0.A se přesune do hudebny, II.A do multimediální učebny, III.A do učebny přírodopisu)
 • šatny jsou uzavřeny, žáci se nepřezouvají
 • vstup do školy je pouze hlavním vchodem – vpravo
 • od 24. 6. 2019 je zákaz vstupu žáků s koloběžkami

 

Informace pro žáky 1. tříd a třídu přípravnou od 1. 9. 2019

 

Informace k začátku školního roku 2019-2020

Organizace vyučování v měsíci září 2019

Seznam I.A L. Puškášová

Seznam I.B D. Burýšková

Seznam I.C M. Kolísková

Přípravná třída 2019-2020 seznam žáků

 

Organizace závěru škol. roku – výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

Organizace závěru škol. roku – výdej obědů, rekonstrukce vodovodu

 

Výdej obědů pondělí 24. – pátek 28. 6. 2019

 • 0. – 2. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.30
 • 3. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny – oběd od 11.40
 • 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin – oběd od 12.20
 • výdej obědů pondělí a úterý do 13.30 hod., středa a čtvrtek do 13.00 hod, pátek 28. 6. 10.00 – 13.00 hod. pouze pro žáky školy
 • odchody domů po obědě jsou možné přímo z jídelny

2. Rekonstrukce vody

 • od 24.6.2019 je zahájena rekonstrukce vody
 • celé přízemí bude mimo provoz (družina se přesune do 1. patra dle pokynů p. Niziolové, 0.A se přesune do hudebny, II.A do multimediální učebny, III.A do učebny přírodopisu)
 • šatny jsou uzavřeny, žáci se nepřezouvají
 • vstup do školy je pouze hlavním vchodem – vpravo
 • od 24. 6. 2019 je zákaz vstupu žáků s koloběžkami