Škola v přírodě – 2. turnus

Škola v přírodě – 2. turnus

Škola v přírodě v Milovech Včera v dopoledních hodinách se naši žáci ubytovali v hotelu 9Skal v Milovech. Hned po obědě měli žáci hodinu plavání v místním bazénu. Byli rozřazeni na plavce a neplavce a zahráli si různé hry s plaveckými pomůckami pod naším odborným dohledem. Pak následovala večeře a po ní procházka do lesa a soutěž v házení šišek. V devět měli večerku. Druhý den je čekala snídaně v podobě rautu, kde si každý nabral na co měl chuť. Poté je čekalo jak dopolední tak odpolední plavání, v kterém žáci dělají velké pokroky. Dnes už je čeká pouze pobyt na sluníčku, večeře a spánek.

 

 

Škola v přírodě – pokračování Počasí nám vychází pěkně a tak jsme si po dopoledním plavání udělali výlet do Pohádkové vesničky v Podlesí. Po návratu jsme rozdali diplomy ze soutěží v plavání a po večeři si děti ještě zahrály hru v lese, aby se řádně unavily a po večerce spaly až do rána. Zítra nás čeká den plný her a soutěží v bazénu a zábavy v přírodě.

 

Pomáháme zvířátkům

Pomáháme zvířátkům

Dne 12. dubna 2018 naši školu navštívili pracovníci záchranné stanice pro zvířata Ptačí centrum. Do stanice jsou přijímáni živočichové s různými problémy a současně zde nachází azyl i zatoulaní živočichové. Cílem stanice je postižené savce a ptáky v co nejkratší době vyléčit, co nejméně ochočit a podle situace vypustit do prostředí, které přísluší patřičnému druhu živočichů. Program proběhl na školním hřišti ve dvou blocích. Jeden pro první stupeň a druhý pro druhý stupeň. Žáci si měli možnost zblízka prohlédnout i pohladit známé i méně známé savce a ptáky. Program i povídání o zvířatech bylo velmi zajímavé a poučné.

Mgr. Magda Střelská

 

Soutěž v anglickém jazyce „INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE“

Soutěž v anglickém jazyce „INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE“

10. dubna 2018 se šest žáků druhého stupně zúčastnilo anglické soutěže, pořádané brněnskou zoologickou zahradou. Jmenovitě to byli tito žáci: Tomáš Ježek, Bálint Michalkó, Tereza Slaninová, Klára Růžičková. Magdalena Pípová a Eliška Saláková.

Soutěžilo celkem 50 tříčlenných družstvech z 25 škol. Žáci plnili jednotlivé úkoly na 12 stanovištích po stezce ZOO. Otázky byly v anglickém jazyce, ale znalosti se týkaly zoologie.
Družstvo osmaček se umístilo na 15. místě a sedmáci získali 34. místo.
Blahopřeji soutěžícím a těším se, že v příštím roce se zúčastníme znovu a třeba i lépe!

PhDr. Iva Bielíková

 

Škola v přírodě – II. A, III. B

Škola v přírodě – II. A, III. B

 

Pondělí 14. 5. a úterý 15. 5.

Z Pálavského náměstí jsme se těsně před 9. hodinou ranní vydali dvěma autobusy směr Milovy na Vysočině. Do hotelu Oreo Resort Devět skal jsme dojeli po dvou hodinách poklidné jízdy malebnou krajinou Vysočiny. Odpoledne děti čekal první blok plavecké výuky, ve kterém se seznámily s prostředím místního bazénu a naučily se nebo zopakovaly základní plavecké dovednosti. Mimo plavání absolvovaly program pod vedením paní vychovatelky Hany Blažkové a svých třídních učitelek – Kristýny Stejskalové a Jany Řihákové. Po večeři společně podnikly vycházku kolem Milovského rybníka, při které si po skupinkách postavily domečky z přírodnin. V úterý byly na děti připraveny již dva bloky plavecké výuky – dopolední a odpolední. Pokud děti zrovna nebyly v bazénu, účastnily se netradičních výukových forem pod dohledem svých třídních učitelek. V podvečerních hodinách si děti po dvojicích prošly stezku, při které odpovídaly na kvízové otázky sestavené z českých pohádek.

 

Středa 16. 5. a čtvrtek 17. 5.

Ve středečních dopoledních hodinách se děti znovu věnovaly rozvoji svých plaveckých dovedností – 2. ročníky plaveckému stylu znak a 3. ročníky plaveckému stylu prsa. Odpoledne byl na programu výlet do obce Blatiny, kde se nachází pražírna kávy Hofr. Zde se děti občerstvily, koupily si nějaké pamlsky a společně jsme se vydali nazpět k hotelu, kde na nás již čekalo opékání špekáčků. Každý účastník si sám opekl na ohni špekáček a zaslouženě si na něm následně pochutnal. Po večeři si děti zahrály několik týmových her pod vedením paní vychovatelky Blažkové. Ve čtvrtek dopoledne děti pod vedením plaveckých instruktorů Mgr. Závodníkové a Mgr. Musila pilovaly plavecké styly pro odpolední plavecké závody. Těch se zúčastnily všechny děti, ať už týmu plavců nebo poloplavců a neplavců. Každý dokázal zdolat minimálně jednu délku plaveckého bazénu a zaslouženě si tak vysloužil “mokré vysvědčení” v hodnosti žáby (1 délka), kapra (2 délky) nebo delfína (3 délky). V rámci závodů proběhla také disciplína v rychlostním plavání na jednu délku. V podvečerních hodinách po večeři byla pro děti připravena stezka odvahy v netradiční podobě.

Mgr. Lukáš Musil

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

V Brně dne: 24. 4. 2018

Č. j.: ZSMUT Z001/2018- ZSMUT Z038/2018; ZSMUT Z040/2018- ZSMUT Z074/2018;

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ze dne 17. 4. 2018– 19. 4. 2018 a rozhodla takto:

Děti s registračními čísly:

1 464 647 168 4 212 939 264 5 800 686 592 7 489 835 521
1 720 804 352 4 313 185 024 6 013 722 368 7 533 373 952
1 817 459 712 4 328 318 976 6 065 938 048 7 704 608 768
1 856 624 704 4 485 650 304 6 140 655 367 7 806 858 688
1 870 128 256 4 513 355 008 6 265 283 136 7 878 060 928
2 235 288 832 4 539 224 348 6 300 928 896 8 085 607 424
2 406 310 463 4 544 066 569 6 344 423 424 8 234 907 584
2 413 605 632 4 768 531 842 6 437 875 291 8 254 497 282
2 440 405 764 4 844 523 525 6 442 065 792 8 436 125 184
2 490 706 688 4 915 395 217 6 488 542 721 8 861 500 544
2 757 181 952 4 919 265 283 7 051 778 565 8 989 325 448
2 992 899 712 4 936 235 527 7 163 642 368 9 016 949 764
3 006 714 881 4 957 008 384 7 253 490 048 9 170 224 644
3 244 417 024 5 240 029 952 7 320 689 536 9 223 412 352
3 482 649 124 5 264 348 164 7 335 386 112 9 389 691 904
3 601 246 729 5 315 975 687 7 383 398 470 9 447 360 768
3 638 260 736 5 496 315 136 7 384 929 287 9 731 481 654
3 719 766 528 5 504 034 304 7 416 659 846 9 760 800 256
3 812 360 384 5 765 812 736 7 469 168 644

zastoupené svými zákonnými zástupci se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, od školního roku 2018/2019.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu neodůvodňuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Seznam ke stažení zde: Rozhodnutí o přijetí 2018-19